Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Environmentální centrum

Gabriela Zelenková


titul, jméno, příjmení:Mgr. Gabriela Zelenková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 412, budova C
funkce:katedrová koordinátorka programů ERASMUS+
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2277
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Porous carbons at the University of Ostrava
Tomáš Zelenka, Václav Slovák, Gabriela Zelenková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TERMICKÝ ROZKLAD AMONNÝCH SOLÍ POMOCÍ TG-MS
Gabriela Zelenková, Václav Slovák
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thermoporometry of carbons: Is a delta layer really constant?
Tomáš Zelenka, Gabriela Zelenková, Václav Slovák
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thermoporometry of porous carbon: The effect of the carbon surface chemistry on the thickness of non-freezable pore water layer (delta layer)
Gabriela Zelenková, Tomáš Zelenka, Václav Slovák
Rok: 2021, MICROPOR MESOPOR MAT
článek v odborném periodiku

Thermoporometry: the effect of the carbon surface chemistry on the amount of non-freezable water
Gabriela Zelenková, Tomáš Zelenka, Václav Slovák
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interaction among clays and bovine serum albumin
Martin Mucha, Roman Maršálek, Marta Bukáčková, Gabriela Zelenková
Rok: 2020, RSC Advances
článek v odborném periodiku

TERMOPOROMETRIE: VLIV POVRCHOVÉ CHEMIE UHLÍKU NA MNOŽSTVÍ NEMRZNOUCÍ VODY V PÓRECH
Gabriela Zelenková, Václav Slovák, Tomáš Zelenka
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The role of the oxygen functional groups in adsorption of copper (II) on carbon surface
Gabriela Hotová, Václav Slovák, Tomáš Zelenka, Roman Maršálek, Alžběta Parchaňská
Rok: 2020, SCI TOTAL ENVIRON
článek v odborném periodiku

Alternative determination of the skeletal density of solids using a manometric gas physisorption apparatus: A systematic and methodological study
Tomáš Zelenka, Václav Slovák, Miloslav Lhotka, Gabriela Hotová
Rok: 2019, MICROPOR MESOPOR MAT
článek v odborném periodiku

Characterization of the nitrogen groups on carbon surface by TG-MS
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CHARAKTERIZACE DUSÍKATÝCH SKUPIN NA POVRCHU UHÍKATÉHO MATERIÁLU POMOCÍ TG-MS
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KINETIKA TERMICKÝCH REAKCÍ PŘI PŘÍPRAVĚ UHLÍKATÝCH ADSORBENTŮ
Václav Slovák, Gabriela Hotová, Eva Kinnertová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Optimization of oxygen chemisorption on the carbon surface based on kinetic analysis of isothermal thermogravimetry
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kinetické studium povrchové oxidace uhlíkatých materiálů
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Measurement of a skeletal density of solids using a physisorption apparatus
Tomáš Zelenka, Vojtěch Stefan, Václav Slovák, Miloslav Lhotka, Soňa Študentová, Gabriela Hotová, Lenka BLÁHOVÁ ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Měření skeletální hustoty pevných látek pomocí fyzisorpčního zařízení
Tomáš Zelenka, Vojtěch Stefan, Václav Slovák, Miloslav Lhotka, Soňa Študentová, Gabriela Hotová, Lenka BLÁHOVÁ ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Optimization of oxygen chemisorption on the carbon surface based on kinetic analysis of isothermal thermogravimetry
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2018, THERMOCHIM ACTA
článek v odborném periodiku

Optimization of oxygen chemisorption on the carbon surface based on kinetic analysis of isothermal thermogravimetry
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oxygen surface groups analysis of carbonaceous samples pyrolysed at low temperature
Gabriela Hotová, Václav Slovák, Olívia S.G.P. Soares, José L. Figueiredo, Manuel F.R. Pereira
Rok: 2018, Carbon
článek v odborném periodiku

Determination of the Surface Oxidation Degree of the Carbonaceous Materials by Quantitative TG-MS Analysis
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2017, ANAL CHEM
článek v odborném periodiku

Porous carbons for adsorption applications
Václav Slovák, Petra Bulavová, Tomáš Zelenka, Julien Parmentier, Gabriela Hotová, Eva KINNERTOVÁ, Jana Štefelová ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of the surface oxidation degree on the adsorption properties of carbon cryogels
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití TG-MS analýzy ke studiu povrchu uhlíkatých materiálů
Gabriela Hotová, Václav Slovák, Salomé O. Soares, José L. Figueiredo
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Advanced methods for the characterization of surfaces
Tomáš Zelenka, Petra Bulavová, Gabriela Hotová, Marta BUKÁČKOVÁ, Eva Kinnertová, Jana ŠTEFELOVÁ, Václav Slovák ... další autoři
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Determination of the surface oxidation degree of the carbonaceous materials by quantitative TG-MS analysis
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quantitative TG-MS analysis of evolved gases during the thermaldecomposition of carbon containing solids
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2016, THERMOCHIM ACTA
článek v odborném periodiku

Termoanalytické studium povrchové oxidace uhlíkatých materiálů
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Determination of elemental composition of carbonaceous materials by TG-MS
Gabriela HOTOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of pyrolysis temperature and thermal oxidation on the adsorption properties of carbon cryogels
Gabriela HOTOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2015, THERMOCHIM ACTA
článek v odborném periodiku

Kvantitativní využití TG-MS II.
Gabriela HOTOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ADSORPTION PROPERTIES OF CARBONACEOUS MATERIALS CONTAINING GRAPHENE DERIVATIVES
Gabriela HOTOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of thermal oxidation on the adsorption properties of carbon cryogels
Gabriela HOTOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KVANTITATIVNÍ VYUŽITÍ TG-MS - URČENÍ ELEMENTÁRNÍHO SLOŽENÍ OXIDU GRAFITU
Václav Slovák, Gabriela HOTOVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv přítomnosti oxidu grafitu na termické vlastnosti organických a uhlíkatých materiálů
Gabriela HOTOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava uhlíkatých materiálů obsahujících grafen
Gabriela Hotova, Václav Slovák
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Soldánová MichalaGrafenem dopované porézní uhlíkaté monolitydiplomová 2021 
Výtisk JakubVliv míry povrchové oxidace uhlíkatých monolitů na adsorpci iontů těžkých kovůbakalářská 2020 
Uher VáclavVliv povrchové oxidace na adsorpční vlastnosti uhlíkatých materiálůbakalářská 2016 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub