Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Environmentální centrum

Zuzana Navrátilová


titul, jméno, příjmení:doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
místnost, podlaží, budova: C 308, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2195
e-mail:

Vzdělání

1977 – 1982
Ing., VŠCHT Pardubice, obor Technická a analytická chemie
1973 – 1977
Gymnázium Jaroměř
 

Kvalifikace

2006
Habilitace docentem analytické chemie, Univerzita Pardubice
1990
Ph.D. (CSc.) obor analytická chemie, UK Praha
 

Zaměstnání, praxe

2006 – dosud
Ostravská univerzita
1993 – 2005
Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
1982 – 1992
Ústav ekologie průmyslové krajiny ČSAV, Ostrava
 

Odborné zaměření

Analytická chemie
Elektroanalytické metody
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2008 – 2011
člen akademického senátu PřF OU
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2011 – 2017
Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické
Česká společnost chemická
 

Jazykové znalosti

Angličtina
Všeobecná státní zkouška
 


Early Selection of Breeding Materials of Rapeseed (Brassica napus) by Gas Chromatography according to Fatty Acids Composition
Lenka ENDLOVÁ, Viktor Vrbovský, Petr Bujok, M. Klíma, Zuzana Navrátilová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Utilization of Blast Furnace Slag for Immobilization of Copper Ions from Solution
Martin Mucha, Lenka Bláhová, Zuzana Navrátilová, Karolína Pešová, Tomáš Juřica, Dimitrij Kolničenko ... další autoři
Rok: 2019, INZYNIERIA MINERALNA-JOURNAL OF THE POLISH MINERAL ENGINEERING SOCIETY
článek v odborném periodiku

Industrial Wastes as Potentional Sorbents of Heavy Metals
Lenka BLÁHOVÁ, Martin Mucha, Zuzana Navrátilová, Stanislav Budzyń, Barbara Tora
Rok: 2018, Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society
článek v odborném periodiku

Influence of the slags treatment on the heavy metals binding
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Eva Navrátilová, Vilém Neděla
Rok: 2018, International Journal of Environmental Science and Technology
článek v odborném periodiku

Utilization of blast furnace slag for immobilization of copper ions from solution
Martin Mucha, Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Karolína Pešová, Tomáš Juřica, Dimitrij Kolničenko ... další autoři
Rok: 2018
stať ve sborníku

Utilization of blast furnace slag for immobilization of copper ions from solution - leaching experiments
Martin Mucha, Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Karolína Pešová, Tomáš Juřica, Dimitrij Kolničenko ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Utilization of blast furnace slag for immobilization of copper ions from solution - structure of prepared materials
Lenka BLÁHOVÁ, Martin Mucha, Zuzana Navrátilová, Karolína Pešová, Tomáš Juřica, Dimitrij Kolničenko ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití vysokopecních strusek pro imobilizaci fenolu z roztoku
Dimitrij Kolničenko, Karolína Pešová, Tomáš Juřica, Martin Mucha, Lenka Bláhová, Zuzana Navrátilová ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití vysokopecních strusek pro imobilizaci olovnatých iontů z roztoku
Karolína Pešová, Dimitrij Kolničenko, Tomáš Juřica, Lenka Bláhová, Martin Mucha, Zuzana Navrátilová ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Alkali-Activation of Blast Furnace Slag as Possible Modification for Improving Sorption Properties of Heavy Metals
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Simona Gorošová
Rok: 2017, Inżynieria Mineralna ? Journal of the Polish Mineral Engineering Society
článek v odborném periodiku

Interakce těžkých kovů se struskami
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Valéria Bizovská, Peter Boháč, Jana Madejová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mercury-free and modification-free electroanalytical approach towards bromazepam and alprazolam sensing: A facile and efficient assay for their quantification in pharmaceuticals using boron-doped diamond electrodes
Petr SAMIEC, Ľubomír Švorc, Dalibor M. Stanković, Marian Vojs, Marián Marton, Zuzana Navrátilová ... další autoři
Rok: 2017, Sensors and Actuators B: Chemical
článek v odborném periodiku

Organic vapours sorption on simply modified bentonites
Martin Mucha, Jiří Pavlovský, Zuzana Navrátilová
Rok: 2017, Chemical Papers
článek v odborném periodiku

VYUŽITÍ SPEKTROSKOPIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI VE ŠLECHTĚNÍ ŘEPKY OLEJKY
Lenka ENDLOVÁ, Viktor Vrbovský, Zuzana Navrátilová, Ladislav Tenkl
Rok: 2017, Chemické listy
článek v odborném periodiku

Wastes as sorbents of heavy metals
Lenka BLÁHOVÁ, Martin Mucha, Zuzana Navrátilová, Stanislav Budzyń, Barbara Tora
Rok: 2017
stať ve sborníku

Wastes as sorbents of heavy metals
Lenka BLÁHOVÁ, Martin Mucha, Zuzana Navrátilová, Stanislav Budzyń, Barbara Tora
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Alkali-activated blast furnace slags as possible sorbents for heavy metals
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Simona Gorošová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Alkalicky aktivované strusky jako možné sorbenty těžkých kovů
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Simona Gorošová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Electrochemical behaviour of bromazepam and alprazolam and their determination in the pharmaceutical tablets Lexaurin and Xanax on carbon paste electrode
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Rok: 2016, Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly
článek v odborném periodiku

METALS SORPTION ON THE ALKALI-ACTIVATED SLAGS
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Simona Gorošová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metody sledování obsahu glukosinolátů během šlechtění řepky olejky
Lenka ENDLOVÁ, Zuzana Navrátilová, Viktor Vrbovský
Rok: 2016
stať ve sborníku

Voltametrické chování Bromazepamu a Alprazolamu a jejich stanovení v léčivech Lexaurin a Xanax na uhlíkové pastové elektrodě
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Voltammetric study of bromazepam and its simple determination in pharmaceuticals using boron-doped diamond electrodes
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová, L´ubomír Švorc
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Voltammetry of benzodiazepines on meniscus-modified silver solid amalgam electrode
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová, Jan Fischer
Rok: 2016, MONATSH CHEM
článek v odborném periodiku

Využití SPE při HPLC analýze glukosinolátů v řepce olejce
Lenka ENDLOVÁ, Viktor Vrbovský, Zuzana Navrátilová, Andrea Rychlá
Rok: 2016, Úroda
článek v odborném periodiku

Analysis of Alkaloids in Poppy Straw by High-Performance Liquid Chromatography
Lenka ENDLOVÁ, Aneta LARYŠOVÁ, Viktor Vrbovský, Zuzana Navrátilová
Rok: 2015, IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN)
článek v odborném periodiku

Analýza alkaloidů v makovině metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Aneta LARYŠOVÁ, Lenka Endlová, Viktor Vrbovský, Zuzana Navrátilová
Rok: 2015, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Electroanalysis and Chemical Speciation
Zuzana Navrátilová, Ivan Svancara
Rok: 2015, Springer
kapitola v odborné knize

Metals
Ivan Svancara, Zuzana Navrátilová
Rok: 2015, Springer
kapitola v odborné knize

Metals
prof. Ivan Švancara DrSc., Zuzana Navrátilová
Rok: 2015, Springer
kapitola v odborné knize

Non-metal Inorganic Ions and Molecules
prof. Ivan Švancara DrSc., Zuzana Navrátilová
Rok: 2015, Springer
kapitola v odborné knize

Odstranění chromu(VI) z roztoku pomocí strusek
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Organo-montmorillonites as carbon paste electrode modifiers
Zuzana Navrátilová, Martin Mucha
Rok: 2015, Journal of Solid State Electrochemistry
článek v odborném periodiku

Slags as cheap material for wastewater purifying
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Simona Gorošová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Slags as cheap material for wastewater purifying
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Simona Gorošová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sledování obsahu mastných kyselin v segmentech semen a dělohách mikrosporových embryí řepky olejky ozimé (BRASSICA NAPUS).
Lenka ENDLOVÁ, Viktor Vrbovský, Zuzana Navrátilová, Miroslav Klíma, Andrea Rychlá
Rok: 2015
stať ve sborníku

Sorption properties of slags
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Simona Gorošová
Rok: 2015, INZYNIERIA MINERALNA-JOURNAL OF THE POLISH MINERAL ENGINEERING SOCIETY
článek v odborném periodiku

Stanovení kvality rostlinných olejů vybraných jarních olejnin pomocí spektroskopie v blízké infračervené oblasti.
Lenka ENDLOVÁ, Andrea Rychlá, Viktor Vrbovský, Zuzana Navrátilová
Rok: 2015, Úroda
článek v odborném periodiku

STUDIUM BENZODIAZEPINŮ POMOCÍ CYKLICKÉ VOLTAMETRIE NA MENISKOVÉ STŘÍBRNÉ PEVNÉ AMALGÁMOVÉ ELEKTRODĚ
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Voltametrické studium benzodiazepinů na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Voltametrické studium benzodiazepinů na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití infračervené spektroskopie ke stanovení olejnatosti a skladby mastných kyselin v máku setém
Lenka ENDLOVÁ, Andrea Rychlá, Viktor Vrbovský, Zuzana Navrátilová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Využití infračervené spektroskopie ke stanovení olejnatosti a skladby mastných kyselin v máku setém.
Lenka ENDLOVÁ, Andrea Rychlá, Viktor Vrbovský, Zuzana Navrátilová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Hodnocení skladby mastných kyselin v dělohách mikrosporových embryí řepky olejky (Brassica Napus).
Lenka ENDLOVÁ, Viktor Vrbovský, Miroslav Klíma, Zuzana Navrátilová
Rok: 2014, -
článek v odborném periodiku

Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí
Pavla Bažantová, Jiří Červeň, Aleš Dolný, Pavel Drozd, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Jiří Kalina, Václav Karlický, Petr Kočárek, Jana Kukutschová, Kateřina Malachová, Roman Maršálek, Zuzana Materová, Martin Mucha, Martin Navrátil, Zuzana Navrátilová, Jakub Nezval, Čeněk Novotný, Marie Opálková, Petr Pečinka, Vítězslav Plášek, Zuzana Rybková, Jan Semer, Hana Sezimová, Václav Slovák, Jan Ševčík, Vladimír Špunda, Jana Štefelová, Michal Štroch, Petra Veselá, Daniel Vrábl, Tomáš Zelenka ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Voltametrické stanovení bromazepamu na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Voltametrické stanovení nordiazepamu na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Voltametrické stanovení nordiazepamu na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Voltametrické stanovení nordiazepamu na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Voltammetric determination of diazepam at meniscus modified silver solid amalgam electrode
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová, Jan Fischer
Rok: 2014
stať ve sborníku

Voltammetric determination of Nordiazepam at meniscus modified silver solid amalgam electrode
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Rok: 2014, Acta Chimica Slovaca
článek v odborném periodiku

Application of Electrochemistry for Studying Sorption properties of Montmorillonite
Zuzana Navrátilová, Roman Maršálek
Rok: 2012, InTech
kapitola v odborné knize

Charakterizace organomontmorillonitů
Adriana PLAČKOVÁ, Eva VÍTÁMVÁSOVÁ, Zuzana Navrátilová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Voltammetric Characterization of Montmorillonite-Based Organo Derivatives
Zuzana Navrátilová, Lenka Turčíková, Adriana PLAČKOVÁ
Rok: 2012, Sensing in Electroanalysis
článek v odborném periodiku

A Carbon Paste Electrode Modified with Bituminous Coal for Studying Its Sorption Properties
Zuzana Navrátilová
Rok: 2011, Sensing in Electroanalysis
článek v odborném periodiku

CLAY MINERALS AS ADSORBENTS OF ALKYLAMMONUM CATIONS AND POSSIBLE USE OF THE RESULTED INTERCALATES FOR METAL CATION REMOVING FROM THE AQUEOUS SOLUTIONS
Eva Vítámvásová, Adriana Plačková, Eva Plevová, Zuzana Navrátilová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Comparative study of CTAB adsorption on bituminous coal and clay mineral
Roman Maršálek, Zuzana Navrátilová
Rok: 2011, CHEM PAP
článek v odborném periodiku

Montmorillonit a jeho organoderiváty jako adsorbenty kovů
Eva Vítámvásová, Adriana Plačková, Eva Plevová, Zuzana Navrátilová, Lenka Vaculíková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě
Petra Konečná, Marie Solárová, Václav Slovák, Boleslav Taraba, Roman Maršálek, Zuzana Navrátilová, Jiří Kalina, Zuzana Václavíková, Jan Šustek ... další autoři
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Influence of Alkylammonium Cation on Multisweep Cyclic Voltammetry of Cu(II) on Carbon Paste Electrode Modified with Montmorillonite
Zuzana Navrátilová, Zuzana Hranická
Rok: 2010, Sensing in Electroanalysis
článek v odborném periodiku

TEMPERATURE AS A  FACTOR AFFECTING ADSORPTION BEHAVIOR OF COAL TO LEAD (II) IONS
Boleslav Taraba, Petra Veselá, Roman Maršálek, Zuzana Navrátilová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Uhlíková pastová elektroda modifikovaná uhlím
Zuzana Navrátilová, Boleslav Taraba, Roman Maršálek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Voltammetric determination of nitrophenols using clay-modified caron paste electrodes
Hana Dejmková, Zuzana Hranická, Zuzana Navrátilová, Jiří Barek
Rok: 2010, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Carbon Paste Electrode Modified with Alkylammonium-Clay Composite
Zuzana Navrátilová, Zuzana Hranická
Rok: 2009, Sensing in Elecroanalysis
článek v odborném periodiku

Coal as a New Carbon Paste Electrode Modifier with Sorption Properties
Zuzana Navrátilová
Rok: 2009, ELECTROANALYSIS
článek v odborném periodiku

Comparative study of CTAB adsorption on bituminous coal and clay mineral
Roman Maršálek, Zuzana Navrátilová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Carbon paste electrode modified with coal
Zuzana Navrátilová, Boleslav Taraba, Roman Maršálek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Chemie na Sezskoostravském hradě
Václav Slovák, Boleslav Taraba, Marie Solárová, Zuzana Navrátilová, Roman Maršálek, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Rudolf Peter ... další autoři
Rok: 2008
uspořádání výstavy (E)

Montmorillonite modified electrodes for study of Cu adsorption kinetics
Zuzana Navrátilová, Zuzana Hranická
Rok: 2008, Sensing in Electroanalysis
článek v odborném periodiku

Sorpce alkylamoniových kationtů na montmorillonit
Lenka Vaculíková, Zuzana Navrátilová, Pavla Krajancová, Věra Šugárková, Eva Plevová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Charakteristika a vlastnosti montmorillonitu modifikovaného alkylamoniovými kationty
Věra Šugárková, Zuzana Navrátilová, Petr Wojtowicz, Lenka Vaculíková, Eva Plevová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Charakteristika a vlastnosti montmorillonitu modifikovaného alkylamoniovými kationty
Věra Šugárková, Zuzana Navrátilová, Petr Wojtowicz, Lenka Vaculíková, Eva Plevová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Chemická olympiáda, krajské kolo kategorie A a E
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, soutěžní úlohy studijní a praktické části
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemická olympiáda, ústřední kolo kategorie A a E
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemie na Sezskoostravském hradě
Václav Slovák, Boleslav Taraba, Marie Solárová, Zuzana Navrátilová, Roman Maršálek, Jiří Kalina ... další autoři
Rok: 2007
uspořádání výstavy (E)

Sorption of alkylammonium cations on montmorillonite
Petr Wojtowicz, Lenka Vaculíková, Věra Šugárková, Zuzana Navrátilová
Rok: 2007, Acta Geodynamica et Geomateralia
článek v odborném periodiku

Srovnání metod studia sorpčních vlastností montmorillonitu
Zuzana Hranická, Michaela Kalusová, Lenka Vaculíková, Zuzana Navrátilová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Voltametrie
Zuzana Navrátilová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vybrané laboratorní metody analytické chemie
Zuzana Navrátilová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití jílových elektrod ke studiu jílových minerálů
Zuzana Navrátilová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Electrodeposition of mercury film on electrodes modified with clay minerals
Zuzana Navrátilová, Lenka Vaculíková
Rok: 2006, Chemical Papers
článek v odborném periodiku

Elektroanalýza s uhlíkovými pastovými elektrodami modifikovanými přírodními látkami
Zuzana Navrátilová
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Elektrody modifikované jílovými minerály
Zuzana Navrátilová, Lenka Vaculíková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Characterization of mixed-layer clay minerals using FTIR spectroscopy and thermal Analysis (TG/DTA)
Lenka Vaculíková, Eva Plevová, Zuzana Navrátilová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Electrodeposition of metals on clay modified electrodes
Zuzana Navrátilová, Lenka Vaculíková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Instrumentální metody v analytické chemii I
Zuzana Navrátilová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vznik a omezení tvorby oxidu dusného z mobilních zdrojů
Zuzana Navrátilová, Pavel Danihelka, Karel Borovec, Tadeáš Ochodek
Rok: 2005, Ústav geoniky AV ČR
kapitola v odborné knize

Sorpční vlastnosti jílových minerálů
Zuzana Navrátilová, Lenka Vaculíková
Rok: 2004, Chemické listy
článek v odborném periodiku

Vybrané kapitoly z analytické chemie I
Zuzana Navrátilová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Clay Modified Electrodes: Present Applications and Prospects
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Rok: 2003, Electroanalysis
článek v odborném periodiku

Emise oxidu dusného z mobilních zdrojů. Problematika emixí oxidu dusného ve spali¨nách z provozu automobilů.
Petr Kula, Pavel Danihelka, Karel Borovec, Zuzana Navrátilová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Mercury film electrode plated on carbon paste electrode modified with montmorillonite
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Rok: 2003, Chemické listry
článek v odborném periodiku

Stanovení oxidu dusného v automobilových emisích
Petr Kula, Pavel Danihelka, Karel Borovec, Zuzana Navrátilová
Rok: 2003, Chemické listy
článek v odborném periodiku

Electrochemical Properties of Clays
Zuzana Navrátilová, Alanah Fitch
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Anion Exchange of Gold Chloro Complexes on Carbon Paste Electrode Modified with Montmorillonite for Determination of Gold in Pharmaceuticals.
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Rok: 2001, Electroanalysis
článek v odborném periodiku

Cation and anion exchange on clay modified electrodes
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Rok: 2000, Journal of Solid State Electrochemistry
článek v odborném periodiku

Determination of gold using clay modified carbon paste electrode
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Rok: 2000, Fresenius Journal of Analytical Chemistry
článek v odborném periodiku

Sorption of mercury and gold on the montmorillonite modified electrode
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Rok: 2000
stať ve sborníku

Voltammetry of gold complexes on carbon paste electrodes
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Cation and anion exchange on clay modified electrodes
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Rok: 1999
stať ve sborníku

Determination of gold using clay modified carbon paste electrode
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Rok: 1999
stať ve sborníku

Determination of Hg(II) and Au(III) chlorocomplexes on montmorillonite modified carbon paste electrode
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Rok: 1999, Universitas Ostraviensis, Acta Facultatis Rerum Naturalium, Physica-Chemica
článek v odborném periodiku

Sorption and determination of Hg(II) on clay modified carbon paste electrodes.
Petr Kula, Zuzana Navrátilová, Petra Kulová, Milan Kotouček
Rok: 1999, Analytica Chimica Acta
článek v odborném periodiku

Modified electrodes: sorption of Hg on clay minerals
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Study of ion-exchange on vermiculite by means of carbon paste electrode
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Rok: 1998,
článek v odborném periodiku

Voltammetry of paraquat on clay carbon paste electrodes
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Rok: 1998
stať ve sborníku

Carbon paste electrodes modified with clays and humic acids
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Rok: 1997, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A,Faculty of Chemical Technology
článek v odborném periodiku

Clay modified carbon paste electrodes: Cu(II) sorption and determination
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Rok: 1996, Universitas Ostraviensis, Acta Facultatis Rerum Naturalium, Physica ? Chemia
článek v odborném periodiku

Interactions of Cu(II) with montmorillonite - humic acid system studied by means of modified carbon paste electrodes
Zuzana Navrátilová, Petr Kula, Marta Chmielová, Petr Martinec, Zdeněk Weiss, Zdeněk Klika ... další autoři
Rok: 1996
stať ve sborníku

Modified electrodes: sorption of Cu(II) on montmorillonite-humic acid system
Petr Kula, Zuzana Navrátilová, Marta Chmielová, Petr Martinec, Zdeněk Weiss, Zdeněk Klika ... další autoři
Rok: 1996, Geologica Carpathica - Series Clays
článek v odborném periodiku

Study of ion-exchange on vermiculite by means of carbon paste electrode
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Rok: 1996
stať ve sborníku

Uhlíkové pastové elektrody modifikované jílovými minerály
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Voltammetric copper(II) determination with a montmorillonite-modified carbon paste electrode.
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Rok: 1996, Fresenius Journal of Analytical Chemistry
článek v odborném periodiku

Clay minerals - humic acids systems: Cu(II) sorption studied by means of modified electrodes
Petr Kula, Zuzana Navrátilová, Marta Chmielová, Petr Martinec, Zdeněk Weiss, Zdeněk Klika ... další autoři
Rok: 1995,
článek v odborném periodiku

Clay modified carbon paste electrodes for the study of clay minerals sorption properties
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Rok: 1995
stať ve sborníku

Clay-modified carbon paste electrodes for use in clay - metals interactions study
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Copper(II) determination by means of montmorillonite modified carbon paste electrode
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Rok: 1995
stať ve sborníku

Humic acids sorption onto the clay minerals: Influences on the clays - metals interactions
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Rok: 1995
stať ve sborníku

Cu(II) incorporation into the humic acids in the electrode surface
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Rok: 1994
stať ve sborníku

Electrochemical study of  Cu(II) sorption onto the clay modified electrodes
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Humic acids interactions with metal salts incorporated into the carbon paste electrodes
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Rok: 1994,
článek v odborném periodiku

Chemically modified carbon paste electrodes suitable for Hg(II) voltammetric determination
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Rok: 1994, Universitas Ostraviensis, Acta Facultatis Rerum Naturalium, Physica - Chemia
článek v odborném periodiku

Voltammetric study of clay minerals properties
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Rok: 1994, Acta Universitatis Carolinae, Geologica
článek v odborném periodiku

Komplexovorné reakce huminových látek s kovy
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Rok: 1993, Chemické listy
článek v odborném periodiku

Modified Carbon Paste Electrodes for the  Study of Metal-Humic Substances Complexation
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Rok: 1993, Analytica Chimica Acta
článek v odborném periodiku

Uhlíkové pastové elektrody modifikované solemi kovů
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Rok: 1993, Chemické listy
článek v odborném periodiku

Carbon paste electrodes modified with metal salts
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Determination of  mercury on a  carbon paste electrode modified with humic acid
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Rok: 1992,
článek v odborném periodiku

The modified paste electrodes for the study of metal - humic substances complexation
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Rok: 1992
stať ve sborníku

Differential-pulse voltammetric determination of molybdenum in nitrate medium in the presence of 8-hydroxyquinoline
Zuzana Navrátilová, Miloslav Kopanica
Rok: 1991, Analytica Chimica Acta
článek v odborném periodiku

Grafitová pastová elektroda modfikovaná huminovou kyselinou
Zuzana Navrátilová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Graphite paste electrode modified with humic acid
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Rok: 1991
stať ve sborníku

Hg(II) voltammetry on a 1,5-diphenylcarbazide containig carbon paste electrode
Zuzana Navrátilová
Rok: 1991, Electroanalysis
článek v odborném periodiku

Modifikované grafitové pastové elektody
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Chemically modified graphite paste electrode
Zuzana Navrátilová
Rok: 1990
stať ve sborníku

Studium využití pastové grafitové elektrody modifikované 1,5-difenylkarbazidem ke stanovení stopových množství Hg(II)
Zuzana Navrátilová
Rok: 1990
stať ve sborníku

The determination of traces chromium in waters
Zuzana Navrátilová
Rok: 1989
stať ve sborníku

The polarographic determination of molybdenum and chromium traces in waters
Zuzana Navrátilová
Rok: 1989
stať ve sborníku

Trace analysis of Mo(VI) and Cr(III) by differential pulse voltammetry
Zuzana Navrátilová
Rok: 1989,
článek v odborném periodiku

Možnosti stanovení Cr(III) metodou diferenční pulsní voltametrie s využitím 1,5-difenylkarbazidu a 1,5-difenylkarbazonu
Zuzana Navrátilová, Miloslav Kopanica
Rok: 1988
stať ve sborníku

The determination of Mo traces in waters
Zuzana Navrátilová, Miloslav Kopanica
Rok: 1988
stať ve sborníku

Možnosti voltametrického stanovení molybdenu
Zuzana Navrátilová, Miloslav Kopanica
Rok: 1986
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Bláhová LenkaCharakterizace sorbentů na bázi strusek vhodnými analytickými a fyzikálně-chemickými metodamidisertační 2018 
Endlová LenkaVyužití separačních metod a NIR spektroskopie ke stanovení kvality řepky olejnédisertační 2018 
Samiec PetrElektroanalytické stanovení benzodiazepinůdisertační 2017 
Pešová KarolínaMožnosti uhlíkové pastové elektrody pro stanovení látek typu benzodiazepinůdiplomová 2019 
Gorošová SimonaStudium regenerace strusek při odstraňování kovů z roztokůdiplomová 2017 
Maňáková LucieChemická analýza struskydiplomová 2017 
Durčáková EvaSorpce organických látek na struscediplomová 2016 
Mičunková VeronikaCharakteristika sorbentů na bázi struskydiplomová 2016 
Schneiderová PetraFyzikálně-chemická charakteristika struskydiplomová 2015 
Bláhová LenkaSorpční vlastnosti struskydiplomová 2014 
Turčíková LenkaAnalytické využití elektrod modifikovaných jílovými minerálydiplomová 2014 
Plačková AdrianaOrgano-jíly jako možné adsorbenty kovůdiplomová 2012 
Nogolová LenkaSpektrofotometrické stanovení vybraných alkylamoniových kationtůdiplomová 2010 
Orošová LenkaVoltametrie pevné fáze se zaměřením na uhlíkaté materiálydiplomová 2008 
Hranická ZuzanaStudium sorpčních vlastností montmorillonitu pomocí modifikované uhlíkové pastové elektrodydiplomová 2007 
Kalusová MichaelaStudium sorpčních vlastností montmorillonitu pomocí klasické vsádkové technikydiplomová 2007 
Abrlová DominikaAdsorpce kovů na sorbentech se silikátovou matricíbakalářská 2018 
Kolničenko DimitrijVliv alkylamoniových kationtů na sorpci kovů na jílových minerálechbakalářská 2017 
Gorošová SimonaSorpce kovů na strusce - vliv poměru sorbentu a sorpčního roztokubakalářská 2015 
Roženková AlenaValidace analytické metody pro HPLC stanovení vybraných látekbakalářská 2015 
Žuška AdamSorpce kovů na vysokopecní a ocelárenské struscebakalářská 2015 
Bystřičan RomanUhlíková pastová elektroda modifikovaná organo-deriváty montmorillonitubakalářská 2014 
Florusová AnetaUhlíková pastová elektroda modifikovaná bentonitembakalářská 2014 
Červeňáková TerezaUhlíková pastová elektroda na bázi aerogelubakalářská 2013 
Mičunková VeronikaSorpce kovů na struscebakalářská 2013 
Bláhová LenkaSorpce kovů různými typy sorbentůbakalářská 2012 
Turčíková LenkaUhlíková pastová elektroda modifikovaná montmorillonitem obsahujícím alkylamoniové kationtybakalářská 2012 
Volná TerezaUhlíková pastová elektroda modifikovaná aerogelembakalářská 2012 
Plačková AdrianaSorpce kovů na montmorillonitbakalářská 2010 
Ručková MariePotenciometrické studium poměru Fe(II) a Fe(III) ve vodných roztocíchbakalářská 2010 
Bystroňová JanaZnečištění atmosférických srážek v různých místech ostravské aglomeracebakalářská 2009 
Jarábková LenkaVytvoření pracovních návodů pro předmět Laboratorní cvičení z analytické chemiebakalářská 2009 
Martiníková SimonaStanovení vybraných kovů v uhelné hmotě metodou atomové absorpční spektrometriebakalářská 2009 
Patrmanová MichaelaUhlíková pastová elektroda modifikovaná uhlímbakalářská 2009 
Gryčová EvaMožnosti spektrofotometrického studia alkylamoniových kationtůbakalářská 2008 
Krajancová PavlaPříprava a charakterizace montmorillonitu modifikovaného alkylamoniovými kationtybakalářská 2008 
Faltýnková LenkaAbsorpční spektrofotometrické stanovení železabakalářská 2007 
Kadurová JulieStanovení fluoridů ve vodách a vybraných potravináchbakalářská 2007 
Pavlíček DavidPříprava a charakterizace filmové jílové elektrodybakalářská 2007 
Przybylková BarboraZabezpečení a kontrola jakosti odběru vzorků odpadních vod v podmínkách ČEZ - Elektrárny Dětmarovicebakalářská 2007 
Tomčíková RadkaStanovení kovů metodou atomové absorpční spektrometriebakalářská 2007 
Wojtowicz PetrSorpce alkylamoniových kationtů na montmorillonitbakalářská 2007 
Kocurová SandraAbsorpční spektrofotometrické stanovení mědi ve výluzích jílových minerálůbakalářská 2006 
Orošová LenkaPříprava a testování modifikovaných uhlíkových pastových elektrodbakalářská 2006 


Sorpční vlastnosti materiálů na bázi silikátů
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Stanovení benzodiazepinů pomocí elektrochemické rozpouštěcí analýzy na různých typech elektrod
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Podpora studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě - Dotační titul 3
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2014 - 8/2015
PoskytovatelKatedra chemie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Voltametrické stanovení benzodiazepinů na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Podpora studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě - Dotační titul 3
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2013 - 9/2014
PoskytovatelKatedra chemie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Sorpční vlastnosti organo-jílových kompozitů
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace laboratoře analytické chemie v oblasti spektrální a elektrochemické analýzy
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Sorpční vlastnosti mikročástic jílových minerálů
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2005 - 12/2007
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub