Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Jan Malura

Jan Malura

titul, jméno, příjmení:prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 509, budova D
funkce:vedoucí katedry
zástupce ředitele CERES
obor činnosti:dějiny starší české literatury, literární identita regionu
katedra / středisko (fakulta): Katedra české literatury a literární vědy (Filozofická fakulta)
Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1870
e-mail:

Vzdělání

2016
řízení ke jmenování profesorem: Ostravská univerzita, Dějiny a teorie české literatury (profesor)
2007
habilitace: Filozofická fakulty Ostravské univerzity, Dějiny a teorie české literatury (docent)
1995 – 2000
doktorské postgraduální studium české literatury na katedře bohemistiky Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (PhD.)
1989 – 1994
Filozofická fakulta Ostravské univerzity, učitelství pro SŠ, čeština-dějepis (Mgr.)
 

Zaměstnání, praxe

2016 – dosud
profesor a vedoucí Katedry české literatury a  literární vědy FF OU
2014 – dosud
vedoucí Katedry české literatury a  literární vědy FF OU
2007 – 2015
docent Katedry české literatury a  literární vědy FF OU
2006 – 2009
vědecký pracovník Oddělení dějin české literatury Ústavu pro českou literaturu, AV ČR Praha, v. v. i.
1994 – 2007
asistent, od 1997 odborný asistent Katedry české literatury a  literární vědy FF OU (v letech 1999 - 2007 ve funkci tajemníka katedry)
 

Odborné zaměření

dějiny starší české literatury
barokní literatura a kultura
literárněvědní metodologie
textologie a ediční praxe
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosud
místopředseda panelu RVVI Humanities and the Arts
2016 – dosud
člen Rady pro vnitřní hodnocení OU
2010 – 2014
proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkana FF OU
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2017 – dosud
člen ediční rady edice Středověk (Nakladatelství Lidové noviny)
2015 – dosud
člen Vědecké rady OU
2010 – dosud
člen Vědecké rady FF OU
2010 – dosud
člen Ediční komise FF OU (do 2014 předseda)
2007 – dosud
předseda redakční rady časopisu Česká literatura (od 2004 člen redakční rady)
Dějiny české literatury a teorie literatury na FF Karlovy univerzity v Praze
Česká literatura na FF Masarykovy univerzity
Dějiny a teorie české literatury na FF Ostravské univerzity
Literární věda - teorie a dějiny národních literatur na FF Ostravské univerzity
Kulturní dějiny na FF Ostravské univerzity
 


The Literature of Late Humanism
Jan Malura, Marta Vaculínová
Rok: 2020, De Gruyter
kapitola v odborné knize

German Reformation and Czech Hymnbooks and Books of prayers and meditations
Jan Malura
Rok: 2019, Zeitschrift für Slawistik
článek v odborném periodiku

Horo krásná, spanilá!
Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2019, Host
odborná kniha

Oslava Matyáše Habsburského v bohemikální literatuře pozdního humanismu
Jan Malura, Marta Vaculínová
Rok: 2019, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Pod ochranu tvou se utíkáme. Kult Panny Marie Čenstochovské v českém Slezsku a na Moravě / Pod twoją obronę uciekamy się. Kult Matki Boskiej Częstochowskiej na Śląsku Czeskim i na Morawach
Jakub Ivánek, Jan Malura, Jaromír Olšovský, Monika Szturcová, Marie Schenková
Rok: 2019, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
odborná kniha

Literatura reformacyjna księstwa cieszyńskiego w XVII wieku
Jan Malura, Daniel Spratek
Rok: 2018, Institut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
kapitola v odborné knize

Renesansa in humanizem v zahodnoslovanskih književnostih: primerjalna bilanca in izgledi
Jan Malura
Rok: 2017, Jezik in slovstvo
článek v odborném periodiku

Příroda vs. industriál
Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Meditace a modlitba v literatuře raného novověku
Jan Malura
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Bohatství hlubin a geologická imaginace v literatuře raného novověku
Jan Malura
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bohemistický seminář
Jan Malura
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

Jan Zahradníček. Poezie a skutečnost existence
Jan Malura
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kramářské písně
Jan Malura
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kulturní transfery a bohemikální literatura raného novověku
Jan Malura
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moderování debaty s O. Skovajsou o W. Whitmanovi
Jan Malura
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Události v regionech Bohemistický seminář v Ostravě
Jan Malura
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace

Události v regionech Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka v NDM
Jan Malura
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace

Události v regionech Osud manželů spisovatelů z Ostravice
Jan Malura
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace

University of Ljubljana
Jan Malura
Rok: 2022
působení v zahraničí

Alena Mornštajnová, moderování debaty
Jan Malura
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co si dnes počít s regionální literaturou ?
Jan Malura
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česká píseň kramářská - lidová, populární, regionální?
Jan Malura
Rok: 2021, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Duchovní eklogy a pastorálky v českém a polském baroku
Jan Malura
Rok: 2021, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
kapitola v odborné knize

E=kurz Nakladatelská a ediční práce
Jan Malura
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jak dnes číst starší literaturu ?
Jan Malura
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komentovaná prohlídka výstavy Literární paměť regionu 1918-2018
Iva Málková, Jan Malura, Roman Polách, Markéta POLÁCH BALONOVÁ
Rok: 2021
ostatní

Literární paměť regionu 1918-2018 (texty, osobnosti, místa)
Iva Málková, Martina Dragonová, Jakub Ivánek, Petr LIGOCKÝ, Jan Malura, Martin Pilař, Markéta Balonová, Lukáš Průša, Zdeněk Smolka, Monika Szturcová, Svatava Urbanová, Irena Šebestová, Roman Polách ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha

Literární techniky historického vyprávění o krizových událostech
Jan Malura
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literatura v dotyku s přírodou
Jan Malura, Lubor Kysučan, Martin Tomášek
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literatura venkovského lidu v raném novověku - základní koncepty v česko-polské perspektivě
Jan Malura
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Markéta Pilátová, moderování debaty
Jan Malura
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Matouš Jaluška (ed.): Nebe, peklo, poezie. Reformace z různých stran
Jan Malura
Rok: 2021, E*forum [online] 18. 8.
článek v odborném periodiku

Německá a židovská literatura v centru Ostravy
Jan Malura
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace

Nová syntéza středověké knižní kultury
Jan Malura
Rok: 2021, Česká literatura
článek v odborném periodiku

O Lojzkovi Lapáčkovi
Jan Malura, Iva Málková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Očividná minulost. Reprezentace prostoru v bohemikálních dějepisných textech 16. a 17. sto-letí?;
Jan Malura
Rok: 2021, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Petr Stánčík, moderování debaty
Jan Malura
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porota moravskoslezské umělecké Ceny Jantar 2021
Iva Málková, Jan Malura
Rok: 2021
ostatní

Portraying Countryside in Central European Literature
Jakub Ivánek, Jan Malura, Kateřina Smyčková
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Reprezentace prostoru v historických vyprávěních 16. a 17. století
Jan Malura
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Richard Erml, moderování debaty
Jan Malura
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sylvie Richterová, moderování debaty
Jan Malura
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Literature for Rural People in the Early Modern Period Basic Concepts in the Czech-Polish Perspective
Jan Malura
Rok: 2021, University of Ostrava
kapitola v odborné knize

Uhelné doly kulturou se rozechvěly
Jan Malura
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace

Antologie jako výzva české literární vědě
Jan Malura
Rok: 2020, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Barokní poutě a poutní písně
Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čemu se smál středověký člověk?
Jan Malura
Rok: 2020, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Druhé město Michala Ajvaze: magické, zábavné i dobrodružné
Jan Malura
Rok: 2020
rozhlasové a televizní relace

Duchovní eklogy a pastorálky v českém a polském baroku
Jan Malura
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

J. Hájíček, moderování debaty
Jan Malura
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pouť s barokní poezií
Jan Malura
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

R. Denemarková, moderování debaty
Jan Malura
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Literature of Late Humanism
Jan Malura, Marta Vaculínová
Rok: 2020, De Gruyter
kapitola v odborné knize

Vojtěch Martínek prozaik
Jakub Ivánek, Jan Malura
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vojtěch Martínek znovuobjevený
Jakub Ivánek, Jan Malura, Roman POLÁCH, Svatava Urbanová, Lukáš PĚCHULA, Petr Lexa Přendík ... další autoři
Rok: 2020
ostatní

Beseda o Sametové revoluci v Ostravě 1989 se žáky 2. st. ZŠ. Ostrava: ZŠ Ivana Sekaniny. 13.11
Jan Malura
Rok: 2019
ostatní

Beseda se studenty porubských gymnázií o Listopadu 1989
Nina Pavelčíková, Roman POLÁCH, Jan Malura
Rok: 2019
ostatní

German Reformation and Czech Hymnbooks and Books of prayers and meditations
Jan Malura
Rok: 2019, Zeitschrift für Slawistik
článek v odborném periodiku

Horo krásná, spanilá!
Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2019, Host
odborná kniha

Kolik příležitostí má editor
Jan Malura, Zdeněk Smolka
Rok: 2019, Česká literatura
článek v odborném periodiku

"Na konci zůstal umučený a zavražděný člověk" (recenze)
Jan Malura
Rok: 2019
ostatní

Oslava Matyáše Habsburského v bohemikální literatuře pozdního humanismu
Jan Malura, Marta Vaculínová
Rok: 2019, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Počátky české kramářské písně v pozdním humanismu?
Jan Malura
Rok: 2019, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Pod ochranu tvou se utíkáme. Kult Panny Marie Čenstochovské v českém Slezsku a na Moravě / Pod twoją obronę uciekamy się. Kult Matki Boskiej Częstochowskiej na Śląsku Czeskim i na Morawach
Jakub Ivánek, Jan Malura, Jaromír Olšovský, Monika Szturcová, Marie Schenková
Rok: 2019, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
odborná kniha

?Překonává Orfea, mohl by soupeřit s Hektorem?
Jan Malura
Rok: 2019, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Relace o knize Horo krásná, spanilá!
Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Relace o knize Horo krásná, spanilá!
Jan Malura
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Rozhovor o Listopadu 1989
Jan Malura
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Setkání s osobností. Rozhovor K. Huberové s J. Malurou
Jan Malura
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Svoboda sametem oděná
Jan Malura, Libor Magdoň
Rok: 2019
ostatní

The Origin of the Czech Broadside Ballad in Late Humanism?
Jan Malura
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Universität Wien
Jan Malura
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski
Jan Malura
Rok: 2019
působení v zahraničí

Veřejná prezentace knihy o poutních písních na Moravě, Horo krásná, spanilá
Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

1989-2019: 30 let svobody médií
Jan Malura, Petr Kopecký, Robert Antonín
Rok: 2019
ostatní

Adam Mickiewicz University in Poznań
Jan Malura
Rok: 2018
působení v zahraničí

Kancionály českých pobělohorských exulantů
Jan Malura
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literatura reformacyjna księstwa cieszyńskiego w XVII wieku
Jan Malura, Daniel Spratek
Rok: 2018, Institut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
kapitola v odborné knize

Marie Ryantová, Konvertita a exulant Jiří Holík
Jan Malura
Rok: 2018, E*forum [online] 24. 1.
článek v odborném periodiku

Písně kramářské a písně poutní jako průsečík mezioborového bádání
Jan Malura
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pobělohorský exil ve světle literárních dějin (rekapitulace a výhledy)
Jan Malura
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předbělohorské polemiky Havla Žalanského s kultem svatých
Jan Malura
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slavnostní křest sborníku Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil
Zdeněk Smolka, Jan Malura, Monika Szturcová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Songs about the Virgin Mary of Częstochowa from Moravia and Czech Silesia (1700-1919)
Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vojtěch Martinides a Matěj Vierius - jezuitská meditativní próza ve znamení vizualizace a senzualismu
Jan Malura
Rok: 2018, Host
kapitola v odborné knize

Aspekt literacki Reformacji w księstwie cieszyńskim
Jan Malura, Daniel Spratek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Barokní poutní knihy a zbožná praxe širokých vrstev
Jan Malura
Rok: 2017, Český lid
článek v odborném periodiku

Česká literatura pozdního humanismu
Jan Malura
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dojetí před obrazem? Esej o básni
Jan Malura
Rok: 2017, Souvislosti
článek v odborném periodiku

Doktorandská konference v Třešti 'Zpátky ke kořenům' (moderování V. bloku)
Jan Malura
Rok: 2017
ostatní

German Erbauungsliteratur and Czech Hymnbooks and Books of meditations. Literature and Confessional Identity in Early Modern period
Jan Malura
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hory, krajiny a města v literatuře renesance a baroka
Jan Malura
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil
Martina Dragonová, Jan Malura, Zdeněk Smolka
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Renesansa in humanizem v zahodnoslovanskih književnostih: primerjalna bilanca in izgledi
Jan Malura
Rok: 2017, Jezik in slovstvo
článek v odborném periodiku

Role rukopisných děl v literatuře předbělohorské. Příspěvek k aktuální diskusi o charakteru českého humanismu
Jan Malura
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovo o literatuře
Zdeněk Smolka, Jan Malura
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Středoevropan Jiří Třanovský
Jan Malura
Rok: 2017, Protimluv
článek v odborném periodiku

Vstupování do stejné řeky? (L. Machala et al. - Panorama české literatury)
Jan Malura, Iva Málková, Martin Tomášek
Rok: 2017, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Výzkum literatury raného novověku - mezi filologií a kulturní historií
Jan Malura
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ztvárnění krajin a míst v Hájkově kronice
Jan Malura
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česká literatura a kultura v protektorátu
Lucie Antošíková, Jan Malura, Iva Málková
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Dobývání země v české a německé literatuře raného novověku
Jan Malura
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Jan Hus jako téma literární historie 19. století (1792-1915)
Jan Malura
Rok: 2016, Ústav pro českou literaturu AV ČR - Nakl. Akropolis
kapitola v odborné knize

Kramářské písně o Panně Marii Čenstochovské
Jakub Ivánek, Jan Malura, Monika Szturcová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Město, hora, krajina v raně novověké poezii - k typologii literární reprezentace míst
Jan Malura
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Michael Žantovský - Václav Havel tady a teď (10. 5.)
Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2016
ostatní

Místa a krajiny v poezii raného novověku
Jan Malura
Rok: 2016, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Náboženské poutě a literární žánry baroka
Jan Malura
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

OU! 25 let
Iva Málková, Jan Malura, Zbyněk Janáček, Přemysl Mácha, Lukáš Kijonka
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Poutní místa a poutní kultura v ohnisku interdisciplinárních přístupů
Jaromír Olšovský, Jan Malura
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Příroda vs. industriál
Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Sv. Kirill i Mefodij v češkata kultura i literatura na baroka
Jan Malura
Rok: 2016, Slavjanski dialozi
článek v odborném periodiku

Uniwersytet Opolski
Jan Malura
Rok: 2016
působení v zahraničí

Čtení pro univerzitu a město (ČUM)
Jan Malura, Roman Polách, Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Filozofska fakulteta v  Univerza Ljubljani
Jan Malura
Rok: 2015
působení v zahraničí

Gebets und Meditationsbücher des tschechischen Barock
Jan Malura
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji
Jan Malura, Janusz Jan Spyra, Krzysztof Czajkowski
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji
Jan Malura, Krzysztof Czajkowski, Janusz Jan Spyra
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Jiří Třanovský s českou, slovenskou, polskou a slezskou identitou
Jan Malura
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Meditace a modlitba v literatuře raného novověku
Jan Malura
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Obraz Jana Husa v české literární historii 19. století
Jan Malura
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Panna Marie Čenstochovská v českých kramářských písních
Jan Malura, Jakub Ivánek, Monika Szturcová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příroda vs. industriál. Reprezentace / vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění.
Martin Tomášek, Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času
Jan Malura, Irena Šebestová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Jiří Třanovský s českou, slovenskou i polskou identitou (druhý život barokního literáta na provincii)
Jan Malura
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kancionály a modlitební knihy první poloviny 18. století mezi ortodoxií a pietismem
Jan Malura
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kázání raného novověku v mezioborových souvislostech
Jan Malura
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Literatura na Valašsku v raném novověku
Jan Malura, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize

Meditace jako žánr české literatury raného novověku
Jan Malura
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pisarz na prowincji" / Mezinárodní vědecká konference "Literát nad hranicemi provincie"
Jan Malura
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Modlitba v literatuře raného novověku
Jan Malura
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Návrat humanismu aneb Co si počít s Viktorinem Kornelem?
Jan Malura
Rok: 2014, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Pašijová meditace v literatuře raného novověku
Jan Malura
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prolog
Jan Malura
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Tschechische Literatur des Mittelalters
Jan Malura
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvod, který předkládá problémy
Zdeněk Smolka, Jan Malura
Rok: 2014, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Výzkum literatury raného novověku - mezi filologií a kulturní historií
Jan Malura
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Rezeption der deutschen Meditationsliteratur im tschechischen protestantischen Milieu des Späthumanismus
Jan Malura
Rok: 2014, Acta Comeniana.International review of Comenius studies and early modern intellectual history
článek v odborném periodiku

Das hymnographische Schaffen in der frühen Neuzeit und seine tschechisch-deutschen Zusammenhänge
Jan Malura
Rok: 2013, Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien
článek v odborném periodiku

Dvě literární reprezentace jednoho města
Jan Malura
Rok: 2013, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Kultura a literatura poutních míst na Moravě
Jan Malura
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Lingvoliterární (filologická) metoda a studium literatury střední doby - bilance a perspektivy
Jan Malura
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lingvoliterární (filologická) metoda Alexandra Sticha a studium literatury raného novověku
Jan Malura
Rok: 2013, Listy filologické
článek v odborném periodiku

Literárněvědné myšlení o Valašsku - bilance a perspektivy (od nejstarších dob do roku 1945)
Jan Malura, Zdeněk Smolka
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Senzualismus v meditativních knihách českého baroka
Jan Malura
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svatí Cyril a Metoděj v barokní literatuře a kultuře českých zemí
Jan Malura
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Valašsko - historie a kultura
Petr Kadlec, Svatava Urbanová, Aleš Zářický, Jan Malura, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jindřich Ondruš, Daniel Drapala ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Wolfgang Brückner a náboženskovzdělavatelná literatura raného novověku
Jan Malura
Rok: 2013, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Bilance a souvislosti
Jan Malura
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Das Kirchenlied der böhmischen Exulanten im 18. Jahrhundert
Jan Malura
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edice kancionálu Jesličky Fridricha Bridelia
Jan Malura
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Kancionály českých pobělohorských exulantů
Jan Malura
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura, Jan Malura
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Literární reprezentace krajiny v raném novověku
Jan Malura
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Ljubljana: University of Ljubljana
Jan Malura
Rok: 2012
působení v zahraničí

Sympozium KRAJINA
Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Zahrada, les a hora. Několik podob krajiny v literatuře raného novověku (zejména baroka)
Jan Malura
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cesty k městskému prostoru v literatuře raného novověku
Jan Malura
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Exemplum v literatuře středověku a raného novověku
Jan Malura
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Jezuité v českých zemích
Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2011, Česká literatura : časopis pro literární vědu
článek v odborném periodiku

Literární historie a dějiny kultury
Jan Malura
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Studium raněnovověké zbožnosti a dějin literatury
Jan Malura
Rok: 2011, Česká literatura : časopis pro literární vědu
článek v odborném periodiku

Sympozium MĚSTO
Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Závěry a  výhledy
Jan Malura
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Meditace jako žánr české literatury raného novověku
Jan Malura, Marie Janečková, Jarmila Alexová, Věra Pospíšilová
Rok: 2010, Arsci
kapitola v odborné knize

Meditace o nebi nejen u Bridela
Jan Malura
Rok: 2010, Antiqua Cuthna
článek v odborném periodiku

Písně pobělohorských exulantů (1670 - 1750)
Jan Malura
Rok: 2010, Academia
odborná kniha

Studium žánrů, zejména ve starší literatuře
Jan Malura
Rok: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Žánrová hybridizace v české literatuře 16. a 17. století
Jan Malura
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Žánrové aspekty starší literatury IV
Jan Malura
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Žánrové aspekty starší literatury V
Jan Malura
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Kotouč jako Hora Olivetská a poutní knihy Matěje Tannera a Bartoloměje Christelia
Jan Malura
Rok: 2009, Městský úřad
kapitola v odborné knize

Marie Terezie Wintersberger: Písně o smrti v českých kancionálech raného novověku. Disertační práce
Jan Malura
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nad edicí Kochemova Velikého života aneb Znovu k metodám vydávání raněnovověké literatury
Jan Malura
Rok: 2009, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Spor o Kochema a současné bádání nad raněnovověkou literaturou
Jan Malura
Rok: 2009, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Uniwersytet Wroclawski, Instytut Filologii Słowianskiej. Přednášky: České středověké drama; Raný humanismus a renesance v zemích Koruny české
Jan Malura
Rok: 2009
působení v zahraničí

Zíbrtovy edice předbělohorské zábavné četby
Jan Malura
Rok: 2009
stať ve sborníku

Žánrové aspekty traktátu v literatuře raného novověku
Jan Malura, Timotea Vráblová
Rok: 2009, Ústav slovenskej literatúry SAV
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 11. (23.) (1 heslo)
Jan Malura, Radek Lipovski
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 11. (23.) (1 heslo)
Jan Malura, Radek Lipovski
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Důmyslné interpretace středověkého divadla (J. Veltruská: Posvátné a světské: Osm studií o starém českém divadle)
Jan Malura
Rok: 2008, Česká literatura
článek v odborném periodiku

K žánrové diferenciaci české poezie doby baroka
Jan Malura
Rok: 2008, Česká literatura : časopis pro literární vědu
článek v odborném periodiku

Mouřenín vedle Mozarta (rec. Jakubcová, A. a kol.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století)
Jan Malura
Rok: 2008, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Nápady Jaroslava Kolára (J. Kolár: Sondy. Marginálie k historickému myšlení o české literatuře)
Jan Malura
Rok: 2008, Tvar
článek v odborném periodiku

Po vzoru Berojských. Život i víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době. (Kapitola: Sebrání některých vzdělávatelných písní a hymnografie české větve ochranovské Jednoty)
Jan Malura, Ondřej Macek
Rok: 2008, Kalich
kapitola v odborné knize

Pohyb mezi žánry : čtení traktátu O lstech a chytrostech ďábelských z literárněvědné perspektivy
Jan Malura
Rok: 2008, Slovenská literatura
článek v odborném periodiku

Pohyb mezi žánry. (Čtení traktátu O lstech a chytrostech ďábelských z literárněvědné perspektivy)
Jan Malura
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spor o staročeské velikonoční drama
Jan Malura
Rok: 2008
stať ve sborníku

Univerze v Ljubljani
Jan Malura
Rok: 2008
působení v zahraničí

Václav Miller: Mravní aspekt obrozenské literatury. (Etické názory Vicncence Zahradníka a jejich literární projevy). Disertační práce
Jan Malura
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vždycky jsem vyšel od nějakého konkrétního textu. Rozhovor s Jaroslavem Kolárem
Jan Malura
Rok: 2008, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Žánrové proměny Cithary sanctorum
Jan Malura
Rok: 2008
stať ve sborníku

Do hlubin slovenského baroka. (G. Gáfriková: Zabúdané súvislosti: Štúdie o slovenskej literatúre 17.-18. storočia)
Jan Malura
Rok: 2007, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Duchovní píseň v českých zemích. 5., Literární a konfesijní spektrum
Jan Malura
Rok: 2007, Hudební rozhledy
článek v odborném periodiku

Hana Voisine-Jechová, Dějiny České literatury. Přel. A. Haman. Nakladatelství H&H, Jinočany 2005, 626 s.
Jan Malura, Zdeněk Smolka
Rok: 2007, Slavia
článek v odborném periodiku

Hymnografie pobělohorských exulantů v letech 1670-1740
Jan Malura
Rok: 2007
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

K vydávání literárních textů raného novověku v současnosti
Jan Malura
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kazatel vášnivý a nebarokní: Martin Filadelf Zámrský
Jan Malura
Rok: 2007, A2 kulturní týdeník
článek v odborném periodiku

Literární a konfesijní spektrum předbělohorské duchovní písně, část 5. (Duchovní píseň v českých zemích)
Jan Malura
Rok: 2007, Hudební rozhledy, č. 5
článek v odborném periodiku

Mezi exaltovanou vírou a přírodovědnou racionalitou: Jiří Sarganek
Jan Malura
Rok: 2007, A2 kulturní týdeník
článek v odborném periodiku

Příchod milované bytosti: Jan Liberda
Jan Malura
Rok: 2007, A2 kulturní týdeník
článek v odborném periodiku

Spor o středověké velikonoční drama. Žánrové a komparativní aspekty v proměnách literární historie
Jan Malura
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Starší česká literatura I. Studijní opora
Jan Malura
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tomáš ze Štítného: Vidění svaté Brigity Švédské. Ed. Pavlína Rychterová
Jan Malura
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Universität Wien, Institut für Slawistik. Česká barokní hymnografie ve středověkém kontextu. (Die tschechische barocke Hymnographie im mitteleuropäischen Kontext)
Jan Malura
Rok: 2007
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski, Instytut Filologii Słowianskiej. Přednášky: Vznik česky psané literatury okolo r. 1300 I., II.; Kancionál Cithara sanctorum jako zrcadlo české, slovenské (a slezské) kultury; Interpratace české středověké lyriky
Jan Malura
Rok: 2007
působení v zahraničí

Vladimíra Maroušková: Symbol jako stavební jednotka barokního kázání. Ondřej František de Waldt. Disertační práce
Jan Malura
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Česká hymnografie raného středověku ve středoevropském kontextu
Jan Malura
Rok: 2006
stať ve sborníku

Exulantský lament jako žánr české literatury 17. a 18. století
Jan Malura
Rok: 2006
stať ve sborníku

Hymnografie pobělohorských exulantů v letech 1670 - 1750
Jan Malura
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Jiří Sarganek - pietistický pedagog a spisovatel z Těšínska
Jan Malura
Rok: 2006
stať ve sborníku

Mezi vyprávěním a kontemplací
Jan Malura
Rok: 2006, Host
kapitola v odborné knize

Místa bez hranic. Studie a eseje o literatuře, umění a historii
Jan Malura
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Odpověď jako polemika a návrh alternativních otázek (Otázka pro...starší literatura?)
Jan Malura
Rok: 2006, Slovo a smysl
článek v odborném periodiku

Třetí a bohužel poslední kniha Jana Lehára
Jan Malura
Rok: 2006, Tvar
článek v odborném periodiku

Uniwersytet Wroclawski, Institut Filologii Słowianskiej. Přednášky: Česká hymnografie ve středoevropském kontextu (zvláště slezsko-německém); Ediční otázky literatury raného novověku (16.-18.století); Počátky staročeské prózy ve 14. století
Jan Malura
Rok: 2006
působení v zahraničí

Znovu o slovenském baroku
Jan Malura
Rok: 2006, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Žánrové proměny Cithary sanctorum. Cithara sanctorum 1636 - 2006
Jan Malura
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Encyklopedie literárních žánrů (Mocná, D.; Peterka, J. a kol.: Encyklopedie literárních žánrů)
Jan Malura, Martin Tomášek
Rok: 2005, Tvar, č. 12
článek v odborném periodiku

Jak dnes vydávat českou barokní hymnografii?
Jan Malura
Rok: 2005, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Jan Lehár (23.1.1949 - 29.12.2004)
Jan Malura, Jakub Sichálek
Rok: 2005, Česká literatura
článek v odborném periodiku

K charakteristice baroka v české literatuře
Jan Malura
Rok: 2005, Česká literatura, č. 3
článek v odborném periodiku

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy
Zdeněk Smolka, Oskar Mainx, Jan Malura, Martin Tomášek, Martin Pilař
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (hesla pod zkratkou JMl)
Jan Malura
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Píseň o vyhnancích jako specifický žánr české literatury doby baroka
Jan Malura
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zahrada lásky. Milostné příběhy českého středověku
Jan Malura
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace

Zemřel Jan Lehár - další nenadálý odchod znamenitého bohemisty
Jan Malura
Rok: 2005, Host, č. 2
článek v odborném periodiku

Baroko v Itálii - Baroko v Čechách. Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem
Jan Malura
Rok: 2004, Studia Comeniana et Historica, č. 71-72
článek v odborném periodiku

Čistý plamen lásky. Výběr z písní pobělohorských exulantů ze Slezska
Jan Malura, Pavel Kosek
Rok: 2004, Host -OU
odborná kniha

Dialog zwischen den Konfessionen in tschechischen Gesangbüchern des 17. und 18. Jahrhunderts
Jan Malura
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Duchovní erotika v Harfě nové Jana Liberdy a její biblické inspirace
Jan Malura
Rok: 2004, Česká literatura
článek v odborném periodiku

K exulantskému kancionálu Poklad zpěvů duchovních Johanna Myllera
Jan Malura
Rok: 2004
stať ve sborníku

K interpretacím exulantské hymnografie baroka. (Písně Adama Plintovice a Jana Liberdy.)
Jan Malura
Rok: 2004
stať ve sborníku

"Líbí se mi, že bych pro ni umřel." Harfa nová Jana Liberdy
Jan Malura
Rok: 2004, Protimluv, č. 1
článek v odborném periodiku

Moravské kancionály v kontextu kulturních proudů předbělohorské epochy
Jan Malura
Rok: 2004
stať ve sborníku

Soupis univerzálně využitelný. (Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách I)
Jan Malura
Rok: 2004, Tvar, č. 17
článek v odborném periodiku

České exulantské kancionály a Dolní Slezsko
Jan Malura
Rok: 2003
stať ve sborníku

Hrůzostrašné příběhy baroka (G. B. Manni / M. V. Šteyer: Věčný pekelný žalář)
Jan Malura
Rok: 2003, Tvar, č. 5
článek v odborném periodiku

K interpretacím exulantské hymnografie doby baroka (A. Plintovic a J. Liberda)
Jan Malura
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modlitby Kašpara Motěšického
Jan Malura, Pavel Kosek
Rok: 2003, Listy filologické
článek v odborném periodiku

Pokus o literární dějiny Moravy (Kubíček, T. a kol.: Literární Morava)
Jan Malura, Martin Tomášek
Rok: 2003, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Za Alexandrem Stichem
Jan Malura
Rok: 2003, Studia Comeniana et Historica, č. 69-70
článek v odborném periodiku

Záblesky renesance (V. Viktora: záblesky renesance v české literatuře)
Jan Malura
Rok: 2003, Tvar, č. 7
článek v odborném periodiku

České exulantské kancionály doby baroka a Dolní Slezsko
Jan Malura
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dvakrát Josef Vašica
Jan Malura
Rok: 2002, TVAR
článek v odborném periodiku

Jiří Fiala: Dobové české slovesné reflexe slezských válek, České písně ze slezských válek
Jan Malura
Rok: 2002, Studia Comeniana et Historica, č. 67-68
článek v odborném periodiku

Kalistova barokní pouť (Z. Kalista: Česká barokní pouť)
Jan Malura
Rok: 2002, TVAR
článek v odborném periodiku

"Nynější svět tak jest již převrácenej..." (Nathanel Vodňanský z Uračova: Theatrum mundi minoris)
Jan Malura
Rok: 2002, Tvar, č. 4
článek v odborném periodiku

Těšínský exulant Kašpar Motěšícký
Jan Malura, Pavel Kosek
Rok: 2002, Protimluv
článek v odborném periodiku

"Vrať se tělo." (Spor duše s tělem, O nebezpečném času smrti.)
Jan Malura
Rok: 2002, Host, č. 10
článek v odborném periodiku

Žena v próze české renesance
Jan Malura
Rok: 2002
rozhlasové a televizní relace

Dva příspěvky k lit. dějinám Slezska
Jan Malura
Rok: 2001
stať ve sborníku

Jaroslav Kolár: Návraty bez konce
Jan Malura
Rok: 2001, Studia comeniana et historica
článek v odborném periodiku

Konečně Lomnický (Šimon Lomnický z Budče: Kupidova střela, Dětinský řápek)
Jan Malura
Rok: 2001, Tvar, č. 11
článek v odborném periodiku

M. Tanner: Hora Olivetská
Pavel Kosek, Jan Malura
Rok: 2001, Ostravská univerzita - Host
odborná kniha

Metaforika mariánských písní Adama Michny z Otradovic
Jan Malura
Rok: 2001, Hudební věda
článek v odborném periodiku

Nádoba zapálená (Soubor svatonepomucenských kázání a jiných textů z 18. stol., ed. M. Horáková)
Jan Malura
Rok: 2001, Tvar č. 4
článek v odborném periodiku

Slezské literární baroko
Jan Malura
Rok: 2001
rozhlasové a televizní relace

Vrchol české barokní prózy? (Jan Kořínek: Paměti kutnohorské)
Jan Malura
Rok: 2001, Tvar, č. 12
článek v odborném periodiku

Bibliografie 1940-1999
Jan Malura, Aleš Haman, Ivo Stolařík
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy

Cyklus eschatologických písní v českých barokních kancionálech
Jan Malura
Rok: 2000
stať ve sborníku

Legenda o touze a věrnosti (Život svaté Kateřiny)
Jan Malura
Rok: 2000, Tvar
článek v odborném periodiku

Literární charakter Hory Olivetské Matěje Tannera
Jan Malura
Rok: 2000
stať ve sborníku

Návraty bez konce (J. Kolár: Návraty bez konce)
Jan Malura
Rok: 2000, Tvar
článek v odborném periodiku

Notes - hudební magazín
Jan Malura
Rok: 2000
rozhlasové a televizní relace

Reformační literatura a ve Slezsku v letech 1570-1640
Jan Malura, Jan Malura
Rok: 2000, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Reformační literatura na severní Moravě a ve Slezsku v letech 1570-1640
Jan Malura
Rok: 2000
stať ve sborníku

Život a smrt v druhé antologii z české barokní prózy (Vítr jest život člověka, ed. M. Sládek)
Jan Malura
Rok: 2000, Tvar
článek v odborném periodiku

Bestseller středověku (J. de Voragine: Legenda aurea)
Jan Malura
Rok: 1999, Tvar
článek v odborném periodiku

Bibliografie 1973-1999
Jan Malura, Svatava Urbanová, Kolektiv Autorů
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Jan Josef Božan: Slaviček rájský
Jan Malura, Pavel Kosek
Rok: 1999, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Kancionál Slaviček rájský Jana Josefa Božana. Analýza pramenů a poetiky písní
Jan Malura
Rok: 1999
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Nevídaný zájem o středověk (o čtyři knihy o středověku z roku 1998)
Jan Malura
Rok: 1999, Tvar
článek v odborném periodiku

Obraz svatého Vojtěch v duchovní písni doby baroka
Jan Malura
Rok: 1999
stať ve sborníku

"Ona lékařka výborná." Písně k mariánským poutím v baroku
Jan Malura
Rok: 1999, Romboid
článek v odborném periodiku

Slaviček rájský
Pavel Kosek, Jan Malura
Rok: 1999, HOST - Ostravská univerzita
odborná kniha

Teorie množin, baroko a Bernard Bolzano (M. Vopěnka: Podivuhodný květ českého baroka)
Jan Malura
Rok: 1999, Tvar
článek v odborném periodiku

Tištěná a rukopisná hymnografická tvorba východních Čech v období baroka
Jan Malura
Rok: 1999
stať ve sborníku

Tschechisches Barock. Sprache, Literatur, Kultur (hrsgb. v Gertraude Zand und Jiří Holý)
Jan Malura
Rok: 1999, Wiener Slavistisches Jahrbuch
článek v odborném periodiku

Václav Černý: Až do předsíně nebes
Jan Malura
Rok: 1999, Studia Comeniana et historica 29
článek v odborném periodiku

Země česká? Země dobrá! (Země česká...)
Jan Malura
Rok: 1999, Tvar
článek v odborném periodiku

Kancionál Jana Josefa Božana a jeho vztah k literární tradici
Jan Malura
Rok: 1998
stať ve sborníku

Mariánské písně z kancionálu Jana Josefa Božana
Jan Malura
Rok: 1998, Alternativa IV
článek v odborném periodiku

Přízraky a záhrobní vidění v triviální literatuře baroka
Jan Malura
Rok: 1998, Tvar
článek v odborném periodiku

Slezská barokní kultura
Jan Malura, Jaroslav Pleskot, Kolektiv Autorů
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy

Vzývání patronů českých (Karel Schulz: Pochvala svatých patronu českých)
Jan Malura
Rok: 1998, Tvar
článek v odborném periodiku

Jan Josef Božan: Slaviček rajský...
Jan Malura
Rok: 1997, Host
článek v odborném periodiku

Nad knihou Eduarda Petrů Vzdálené hlasy
Jan Malura
Rok: 1997
stať ve sborníku

"V paměť uvozeno býti má" (M.Dačický z Heslova)
Jan Malura
Rok: 1997, Tvar
článek v odborném periodiku

Vzdálené hlasy (E. Petrů: Vzdálené hlasy)
Jan Malura
Rok: 1997, Tvar
článek v odborném periodiku

Žánrový profil české barokní literatury na severní Moravě a ve Slezsku
Jan Malura
Rok: 1997
stať ve sborníku

Žena v ohrožení a triviální literatura 16. a 17. století
Jan Malura
Rok: 1997, Tvar
článek v odborném periodiku

A znovu Němcová
Jan Malura
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

Dalimil pro nejnáročnější (Dalimilova kronika III.)
Jan Malura
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

Na počátku byl Vašica (J. Vašica: České literární baroko)
Jan Malura
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

O baroku zasvěceně i diletantsky
Jan Malura
Rok: 1996, Literární noviny
článek v odborném periodiku

Palacký podle Moravy
Jan Malura
Rok: 1996, Scriptum. Časopis pro literaturu, umění a život
článek v odborném periodiku

S Václavem Černým do předsíně nebes (Václav Černý: Až do předsíně nebes)
Jan Malura
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

Slyšte, dcerky!
Jan Malura
Rok: 1996, Tvar
článek v odborném periodiku

Básnictví vrcholného středověku v Čechách
Jan Malura
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Český veršovec manýristický? (T.Mouřenín z Litomyšle: Básnická tvorba)
Jan Malura
Rok: 1995, Tvar
článek v odborném periodiku

Jen hra a mystifikace (K. Eichler: Lombardští chudí a jejich nazí přátelé)
Jan Malura
Rok: 1995, Tvar
článek v odborném periodiku

Jiří Kratochvil aneb k poetice českého literárního postmodernismu
Jan Malura
Rok: 1995
stať ve sborníku

Karneval fantastických povídek (J. Kratochvil: Má lásko, Postmoderno)
Jan Malura
Rok: 1995, Tvar
článek v odborném periodiku

Knížka z mezipatra (E. Bešťáková: Vánoce v nitkách)
Jan Malura
Rok: 1995, Tvar
článek v odborném periodiku

Kratochvil, J.
Jan Malura, Jan Malura, Kolektiv Autorů
Rok: 1995, Brána
kapitola v odborné knize

Mezitextový dialog v románech vladimíra Párala
Jan Malura
Rok: 1995
stať ve sborníku

Próza vrcholného středověku v Čechách
Jan Malura
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Bloudění učitele (román J. Prokeše: Sestup do základního tábora)
Jan Malura
Rok: 1994, Tvar
článek v odborném periodiku

Hrabal, B.: Inzerát na dům, ve kterém ...,
Jan Malura, Jan Malura, Martin Pilař
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

Hrabal, B.: Příliš hlučná samota
Jan Malura, Jan Malura
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

Kdo svrhl Novotného? (J. Beneš: Indolence)
Jan Malura
Rok: 1994, Tvar
článek v odborném periodiku

"Kdopak si to potom vylíže?" (K. Michal: Čest a sláva)
Jan Malura
Rok: 1994, Tvar
článek v odborném periodiku

Konference o intertextualitě
Jan Malura
Rok: 1994, Česká literatura 42
článek v odborném periodiku

Postmodernismus
Jan Malura
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vyskočil, I.: Malý Alenáš
Jan Malura, Jan Malura, Martin Pilař
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

Zapletal, Z.: Kobova garáž
Jan Malura, Jan Malura, Alois David
Rok: 1994, Sfinga
kapitola v odborné knize

Havranland! (P. Rákos: Korvína čili kniha o havranech)
Jan Malura
Rok: 1993, Tvar
článek v odborném periodiku

Každodenní strasti drsňáka (T.B.Kulka: Odchlípená podešev a jiné prózy)
Jan Malura
Rok: 1993, Tvar
článek v odborném periodiku

Labyrint času a ráj čtenáře (J. Kratochvil: Uprostřed nocí zpěv)
Jan Malura
Rok: 1993, Tvar
článek v odborném periodiku

Manželky a milenky (L. Procházková: Hlídač holubů)
Jan Malura
Rok: 1993, Tvar
článek v odborném periodiku

Město nepřiznané (M. Avajz: Druhé město)
Jan Malura
Rok: 1993, Tvar
článek v odborném periodiku

"Podivné, mazlavé Vedro..." (P. Řezníček: Vedro)
Jan Malura
Rok: 1993, Tvar
článek v odborném periodiku

Průhledné Manévry (J. Pížl: Manévry)
Jan Malura
Rok: 1992, Tvar
článek v odborném periodiku

Skřítek Všeuměl v roli outsidera (V. Koubek: Teď to je čistý)
Jan Malura
Rok: 1992, Tvar
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
3SZ1SZZ - Český jazyk
ATLVYAktuální trendy literární vědy
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
DISE2Diplomový seminář 2
LPMLALiteratura pro děti a mládež
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NEPRBNakladatelská a ediční práce
NEPRENakladatelská a ediční praxe
NEPRYNakladatelská a ediční práce
NEST1Nové interpretace starých textů I.
NEST2Nové interpretace starých textů II.
NIST1Nové interpretace starých textů 1
NIST2Nové interpretace starých textů 2
POBA1Poezie českého a evropského baroka I
PRSM1Projektový seminář 1
PUPRAPublicistické praktikum
SCLI1Starší česká literatura 1
SCLI2Starší česká literatura 2
SCL1XStarší česká literatura 1
SCL1YStarší česká literatura 1
SCL2XStarší česká literatura 2
SEZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
SZB1SZZ - část - Česká literatura
SZN1SZZ - část - Česká literatura
SZN1OSZZ-část-Český jazyk a literatura
SZN1USZZ-část-Český jazyk a literatura s did.
1NEP5Nakladatelská a ediční práce
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
3ATL7Aktuální trendy literární vědy
3CEL8Starší česká literatura 2
3CEU7Starší česká literatura 1
3CEU8Starší česká literatura 2
3PUP8Publicistické praktikum
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SZ1USZZ-část-Český jazyk a literatura s did.
3SZ2SZZ - Česká literatura
4CEL7Starší česká literatura 1
5DAKADatabáze, korpusy, archivy
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5LME1Literárněvědná metodologie 1
5LME2Literárněvědná metodologie 2
6DAKADatabáze, korpusy, archivy
6LIRELiterární regionalistika
6PISPPředmět individuálního stud. plánu
6TEDPTextologie a ediční praxe
7ATLBAktuální trendy literární vědy
7NEPBNakladatelská a ediční práce
7PR3BProjektový seminář 3
8ATL7Aktuální trendy literární vědy
8CEL7Starší česká literatura 1
8CEL8Starší česká literatura 2
8PROJProjektový seminář
8PUP8Publicistické praktikum
9LITEČeské literární dědictví a hudba
9LM1Literárněvědná metodologie 1
9LM2Literárněvědná metodologie 2
9LRLiterární regionalistika
9TXTextologie
9PMKPrameny a metody kulturních dějin


AutorNázev práceTypRok
Szturcová MonikaČesko-polské vztahy v poutních písních 18.-19. stoletídisertační 2021 
Pěchula LukášAuto- a heteroobrazy v románech českých i německých autorů širšího Ostravska (1918-1945)disertační 2020 
Hanzová BarboraExemplum Tomáše ze Štítnéhodisertační 2016 
Němcová Dragonová MartinaEmblematika v barokním kazatelstvídisertační 2015 
Vida BeátaLiterárna tvorba uhorských Kartuziánov v neskorom stredoveku (Érdy-kódex)disertační 2012 
Zajíčková VendulaŽánrová struktura staročeského Passionáludisertační 2011 
Wintersberger Marie TereziePísně o smrti v českých kancionálech raného novověkudisertační 2009 
Pokutová AnnaŘeky živé a umírající v české próze 20. století. Reflexe environmentálních témat v literatuře (Karel Dvořáček, Ludmila Hořká aj.).diplomová 2022 
Sliwková KateřinaStředověké legendy v učebnicích literaturydiplomová 2022 
Kantorová KláraStaré pověsti a mýty v Kosmově a Hájkově kronicediplomová 2021 
Žákovčíková AlžbětaTristan a Izolda v české a evropské literatuře (včetně filmových a divadelních adaptací)diplomová 2021 
Kožaná NelaStředověké světice v českých písňových legendách raného novověkudiplomová 2020 
Kupčová EvaJan Amos Komenský ve středoškolských učebnicích literaturydiplomová 2020 
Wołowczyk PaulinaČeské a polské barokní drama (pokus o komparaci)diplomová 2019 
Hodorová MichaelaBarbaři a indiáni v české cestopisné literatuře renesance a barokadiplomová 2018 
Petržílková AndreaŽid jako postava českého humanistického a barokního dramatudiplomová 2018 
Václavíková MartinaZázračné motivy v kramářské písni 17. a 18. stoletídiplomová 2018 
Bičan JakubPodoby epiky v historické próze s tématem barokadiplomová 2017 
Smolková Šubová IvanaKomenského Labyrint a  Grimmelshausenův Simplicissimus - pokus o komparaci literárních postavdiplomová 2017 
Žatková EliškaPohádkové motivy v české středověké epicediplomová 2017 
Žilová KristýnaŽivelné katastrofy a války v české kramářské písni 18. a první poloviny 19. stoletídiplomová 2017 
Iljazi LinditaAnalýza rétorických prostředků v Komenského cyklu Truchlivýdiplomová 2015 
Moravcová MichaelaJan Hus a doba husitská ve středoškolských učebnicích literaturydiplomová 2014 
Slívová KarlaObraz ženy v českém barokním dramatudiplomová 2014 
Sobotová MichaelaObraz Itálie v humanistickém cestopisu (Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a Bedřich z Donína)diplomová 2014 
Cigánová LenkaOpavský kancionál z roku 1734diplomová 2013 
Frélichová DanielaProstor a jeho zobrazení ve středověkých kronikáchdiplomová 2012 
Musioł AnnaČeské a polské renesanční parodie (Frantova prava a polská sowizdrzalska literatura)diplomová 2012 
Netolická ŠárkaBarokní modlitby pro ženydiplomová 2012 
Pavlíková JiřinaVánoční hry českého barokadiplomová 2011 
Wylegalová MarcelaProměny recepce Života sv. Kateřinydiplomová 2011 
Byrtusová BarboraPostava ženy ve středověkých látkách Julia Zeyeradiplomová 2010 
Elstnerová RadkaObraz přírody v barokní homileticediplomová 2010 
Lenart Anita BarbaraPolská Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim a česká Hra o vzkříšení Pánědiplomová 2010 
Marek Zuzanna ElzbietaPolská Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią a české Rozmlouvání člověka se smrtídiplomová 2010 
Moskwa Maria MałgorzataKarel IV. v moderní české beletriidiplomová 2010 
Benešová VeronikaZdeněk Kalista jako historik barokní literaturydiplomová 2009 
Chovancová EvaJosef Jireček jako historik české literatury humanismu a barokadiplomová 2009 
Hlochová HanaObraz islámského světa v dílech Václava Budovce Budova a Václava Vratislava z Mitrovicdiplomová 2009 
Hlubek FilipJeremiáš Drexel: Orbis Phaeton. Analýza barokní mravně-výchovné prózydiplomová 2009 
Kyselá LenkaNěmecký překlad Hájkovy kronikydiplomová 2009 
Majerová MichaelaČasopis Český lid Č. Zíbrta jako pramen poznání renesanční a barokní literaturydiplomová 2008 
Mettler AnnaAnekdota, humorka, povídka ze života v kazatelství doby humanismu a barokadiplomová 2008 
Mladějovská AnetaLiterární analýza Ivančického kancionáludiplomová 2008 
Němcová Dragonová MartinaEdiční příprava textů barokního kazatelstvídiplomová 2008 
Zajíčková VendulaObraz ženy v legendách českého středověkudiplomová 2006 
Náplavová ŠtěpánkaOstravské dělnické kolonie ve vybraných románech 20. stoletíbakalářská  
Procházková ZoraDvě historické detektivky Jana Bauerabakalářská 2021 
Rusinová AnetaCestopisy Ladislava Ziburybakalářská 2021 
Slabová KarolínaAnalýza románu Vladimír Körnera Lékař umírajícího časubakalářská 2021 
Pokutová AnnaČesko - anglické královny ve dvou románech Hany Parkánové-Whitton (Anna Česká, Zimní královna)bakalářská 2020 
Slaná MichaelaPísňové texty Svatopluka Karáskabakalářská 2016 
Bičan JakubAnalýza vybraného životopisného románu 20. století (M. V. Kratochvíl, Dobrá kočka, která nemlsá)bakalářská 2015 
Richterová PetraEseje Tomáše Halíka (žánrová a stylistická analýza)bakalářská 2011 
Kamarytová LenkaMistr Kampanus Zikmunda Wintrabakalářská 2009 
Byrtusová BarboraZahrada mariánská Julia Zeyerabakalářská 2008 
Hellebrantová HanaPoezie Vincence Furchabakalářská 2008 
Lišifková KláraLegenda o sv. Prokopu v kontextu Vrchlického epikybakalářská 2008 
Matějíková LenkaAnalýza románu Lehni, bestie! Jiřího Kratochvilabakalářská 2008 
Chmelová IvaBiblické motivy v raných prózách Jakuba Demla.bakalářská 2007 
Indrová LenkaRytířské látky u J. Zeyerabakalářská 2007 
Knichalová LudmilaHrůzostrašnost v  kramářské písni 19. stoletíbakalářská 2007 
Cigánová PavlaObraz ženy ve dvou středověkých sporech (Tkadleček a Oráč z Čech)bakalářská 2006 
Matějková Ondřejka SáraAdam Václav Michna z Otradovic v interpretacích českého barokabakalářská 2005 


Tvorba e-kurzu Nakladatelská a ediční práce
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Hranice a kulturní transfery. Příspěvky k literární komparatistice
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Identita míst a regionů - výzkum rukopisných kancionálů a poutnické literatury 17. a 18. století
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelCentrum regionálních studíí, Katedra české literatury a literární věd, Institucionální podpora
Stavukončený
Poutní písně na Moravě a v českém Slezsku 17. až 19. století
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Literární žánry raného novověku v kontextu dobové zbožnosti
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Slovenské - Chorvátsko - historické paralely do roku 1780
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období5/2011 - 5/2011
PoskytovatelOstatní zahr. vzd. programy
Stavukončený
Výzkum žánrových aspektů starší literatury
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Duchovní píseň v literární tvorbě emigrace ze Slezska v 17. a 18. století
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období1/2001 - 12/2003
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub