OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie > Studium a přijímací řízení

Ostravská univerzita

Systematická biologie a ekologie (v bakalářské formě)

Charakteristika oboru:

Studium je zaměřeno na přípravu odborníků pro práci v zařízeních s biologickou, ekologickou a zdravotnickou orientací i pro výkon veřejně správních funkcí v oblasti ochrany životního prostředí. Profilujícími studijními obory jsou systematika a taxonomie rostlinných a živočišných organismů, ekologie, fyziologie, genetika, molekulární biologie a mikrobiologie a disciplíny zabývající se  biomonitoringem a legislativou v ochraně přírody. Laboratorní cvičení umožňují seznámení s praktickou aplikací teoretických poznatků.

Forma studia:

  • Prezenční

Uplatnění absolventů:

Specializovaný laborant nebo samostatný odborný pracovník na výzkumných pracovištích, ve zdravotnictví, na inspektorátech ochrany životního prostředí, v lesním a vodním hospodářství, ve veřejné správě a na pracovištích využívajících biotechnologické postupy. Absolventi mohou rovněž pokračovat v magisterském studiu s odborným biologickým a ekologickým zaměřením.

Kontaktní osoba:


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 01. 2019

facebook
instagram
twitter
rss
social hub