OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie > Studium a přijímací řízení

Ostravská univerzita

Učitelství biologie pro ZŠ a 2. stupeň SŠ (jednooborové)

Charakteristika oboru:

Studium je primárně orientováno na získání učitelských kompetencí, přičemž je vytvořen prostor pro dokončení oborově vědní přípravy z bakalářského stupně studia. Učitelství pro střední školy lze na Přírodovědecké fakultě OU studovat formou jednooborového nebo dvouoborového studia. Standardní doba studia je v obou případech 2 roky. U jednooborového studia učitelství je vytvořen prostor na rozsáhlejší získávání vědomostí a dovedností v rámci studovaného oboru.

Forma studia:

  • Prezenční

Uplatnění absolventů:

Absolventi se uplatní jako učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách. V souladu s § 8 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících získává absolvent studijního programu zaměřeného na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy současně odbornou kvalifikaci jako učitel druhého stupně základní školy.

Kontaktní osoba:


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 04. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub