Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra chemie

Jana Prášilová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jana Prášilová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 307, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2198
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2009 - 2014Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, doktorský prezenční studijní program P1407 Didaktika chemie
2007 - 2009Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, magisterský prezenční studijní program N1407 Učitelství chemie pro střední školy, učitelství biologie pro střední školy
2004 – 2007Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, bakalářský prezenční studijní program B1407 Chemie pro víceoborové studium a Biologie
2000 – 2004Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9, všeobecné gymnázium

Kvalifikace

2014Ph.D., Didaktika chemie, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci
2009Mgr., Učitelství chemie a biologie pro střední školy, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci

Další relevantní vzdělávání – certifikované školení, MBA, MPA...

Kurz Zdravotníka zotavovacích akcí (ČČK)
Akreditace na Hlavního vedoucího zotavovacích akcí

Zaměstnání, praxe

2015 – dosudOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra chemie, odborný asistent s vědeckou hodností, Didaktika chemie
2014 – 2016Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední a vyšší odborné školy, Laboratorní technika, Chemie a biochemie, Analýza léčiv
2014 – 2015Fakultní základní škola Olomouc – Hálkova 4, učitel 2. stupně základní školy, předmět Chemie
2015 – 2017Centru popularizace vědy a výzkumu - Pevnost poznaní, koordinátor sekce chemie, animátor výukových programů
2009 – 2011Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední a vyšší školy, Analytická chemie, Fyzikální chemie, Chemie potravin, Anorganická chemie, Mikrobiologie
2014 – 2016koordinátor a garant soutěže L@byrint chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
2015 – 2016zajištění praktické části krajského kola Chemické olympiády kategorie B v laboratoři Pevnosti Poznání – 2015/2016
2012 – 2014odborný konzultant v oblasti chemie pro středoškolskou odbornou činnost (SOČ), Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Odborné zaměření

Oborová didaktika (chemie)
Badatelsky orientované vyučování
Popularizace vědy (science centra)
Chemie potravin
Analýza léčiv

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

člen České společnosti chemické

Působení v zahraničí

3. – 7. 4. 2017Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii, Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / PL / Mobility for teaching
6. – 7. 7. 2013Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave / SK/ Erasmus
26. 8. – 22. 9. 2013Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave / SK/ Erasmus
13. 5. – 7. 6. 2013Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii, Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / PL / Erasmus

Jazykové znalosti

Angličtinaúroveň B2


Vybrané publikace

Kričfaluši, D., Prášilová, J. a Trčková, K. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie: Mezinárodní konference [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Kričfaluši, D., Prášilová, J. a Trčková, K. Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů). In: J. Slavík, J. Stará, K. Uičná, P. Naivar et al.. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 233-243. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44.
Prášilová, J. Mobility for teaching. 2017.
Prášilová, J. POTRAVINY POHLEDEM CHEMIKA ? KURZ PRO POSLUCHAČE UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU. In: 69. zjazd chemikov: Chem-Zi 2017-09-11 Starý Smokovec. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2017. ISSN 1336-7242.
Prášilová, J. Using of Activation Methods in a Chemistry Teaching at University ... In: Projektové vyučování v přírodních předmětech: Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV 2016-11-03 Praha. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. s. 123-130. ISBN 978-80-7290-929-2.

Všechny publikace

Prášilová, J. a Hrabica, J. Analysis of unknown solids - let's start with inquiry lab activities. In: Projektové vyučování a další aktivizační strategie ve výuce přírodovědných oborů: Projektové vyučování v přírodovědných předmětech: praktické náměty XV 2017-11-02 Praha. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. s. 86-90. ISBN 978-80-7290-979-7.
Kričfaluši, D., Prášilová, J. a Trčková, K. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie: Mezinárodní konference [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Prášilová, J., Kričfaluši, D., Trčková, K. a Solárová, M. AKTUÁLNÍ ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY A POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ CHEMIE: Mezinárodní konference [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Kričfaluši, D., Prášilová, J. a Trčková, K. Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů). In: J. Slavík, J. Stará, K. Uičná, P. Naivar et al.. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 233-243. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44.
Prášilová, J. Mobility for teaching. 2017.
Prášilová, J. Potraviny pohledem chemika ? kurz pro posluchače univerzity třetího věku. In: 69.zjazd chemikov. Starý Smokovec. 2017.
Prášilová, J. POTRAVINY POHLEDEM CHEMIKA ? KURZ PRO POSLUCHAČE UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU. In: 69. zjazd chemikov: Chem-Zi 2017-09-11 Starý Smokovec. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2017. ISSN 1336-7242.
Prášilová, J. Using of Activation Methods in a Chemistry Teaching at University ... In: Projektové vyučování v přírodních předmětech: Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV 2016-11-03 Praha. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. s. 123-130. ISBN 978-80-7290-929-2.
Prášilová, J., Kričfaluši, D. a Trčková, K. Moderní trendy ve vzdělávání přírodovědných předmětů. 2016.
Prášilová, J. Practise of selected activation teaching methods in chemistry teacher?s education.. In: Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Univerzita Karlova v Praze. 2016.
Prášilová, J. Směřujeme učitele k aktivní výuce. In: 68. sjezd chemických společností. Praha: Česká společnost chemická. 2016.
Prášilová, J., Kundrát, J. a Doleček, J. Vzdělávací larpové hry a jejich možnost využití nejen v přírodovědném vzdělání. In: ScienEdu - Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní 2016-06-01 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2016. s. 165-169. ISBN 978 - 80 - 223 - 4175 - 2.
Prášilová, J., Kundrát, J. a Doleček, J. Vzdělávací larpové hry a jejich možnost využití nejen v přírodovědném vzdělání. In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní 2016-06-01 Bratislave. Univerzita Komenského v Bratislave: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 165-169. ISBN Vzdělávací larpové hry a jejich možnost využití nejen v přírodovědném vzdělání.
Prášilová, J. Vzdělávací larpové hry a jejich možnost využití nejen v přírodovědném vzdělání. In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Bratislava. 2016.
Prášilová, J., Kameníček, J. a Klečková, M. Materiály pro výuku chemie na gymnáziích. Chemické listy. 2015, s. 726-731.
Prášilová, J., Kameníček, J. a Klečková, M. Historické a moderní průmyslové metody ve výuce chemie na gymnáziích v České republice.. Scientia in educatione. 2014, roč. 5, s. 50-59. ISSN 1804-7106.
Prášilová, J., Kameníček, J., Klečková, M. a Látal, F. Možnosti zařazení poznatků z průmyslové chemie do výuky nejen přírodovědných předmětů.. In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, 2014. Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, 2014. s. 168-177. ISBN 978-80-7435-417-5.
Prášilová, J. Aktuální problémy disertačních prací oboru Didaktika chemie. 2013.
Prášilová, J., Čajan, M., Kameníček, J., Klanicová, A., Klečková, M., Šindelář, Z. a Štosová, T. Vybraná témata pro výuku chemie: 2. část. 2013.
Prášilová, J. a Kameníček, J. Vybrané kapitoly z průmyslové chemie. 2013.
Prášilová, J. a Kameníček, J. Multimediální prezentace jako nástroj poznání ve výuce chemie aneb moderní učitel dokáže vytvořit multimediální prezentaci. Media4u Magazine: mimořádné vydání X4/2012. 2012, roč. 9, s. 101-106. ISSN 1214-9187.
Prášilová, J., Švandová, V., Štosová, T., Kameníček, J., Husárek, J. a Šindelář, Z. Vybraná témata pro výuku chemie: 1. část. 2012.
Prášilová, J. a Kameníček, J. "Moving technologies" aneb počítačové animace ve výuce chemie. Media4u Magazine: mimořádné vydání X3/2011. 2011, roč. 8, s. 129-133. ISSN 1214-9187.
Prášilová, J. a Kameníček, J. Výroba cukru - souvislosti s obecnými fyzikálně-chemickými principy. Biologie - Chemie - Zeměpis. 2011, roč. 20, s. 99-103.


AutorNázev práceTypRok
Hrabica JanOd potvrzujícího k otevřenému bádání - laboratorní aktivity pro žáky středních školdiplomová 2018 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub