Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Publications
Genesis, types and succession of crevice-type caves in the Flysch Belt of Western Carpathians
Jan Lenart, Tomáš Pánek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Geomorphometry: Quantitative Land-Surface Analysis
Jozef Minár, Ian S. Evans, Jozef Krcho
Rok: 2013, Academic Press, Elsevier Inc.
kapitola v odborné knize

Holocene reactivations of catastrophic complex flow-like landslides in the Flysch Carpathians (Czech Republic/Slovakia)
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Ivo Baroň, Karel Šilhán
Rok: 2013, Quaternary Research
článek v odborném periodiku

Human induced soil erosion and gully system development in the Late Holocene and future perspectives on landscape evolution: The Myjava Hill Land, Slovakia
Markus Dotterweich, Miloš Stankoviansky, Jozef Minár, Štefan Koco, Pavol Papčo
Rok: 2013, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Implications of spatial distribution of rockfall reconstructed by dendrogeomorphological methods
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2013, NAT HAZARD EARTH SYS
článek v odborném periodiku

Industrial pollution as a marker inferred from physical and geochemical properties of landslide-related sediments in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Simon M. Hutchinson, Jan Hradecký
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Industrial pollution in the Outer Western Carpathians (Czech Republic) inferred from physical and geochemical properties of landslide-related sediments
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Simon M. Hutchinson, Jan Hradecký
Rok: 2013
stať ve sborníku

Information decoded from the Late Holocene sedimentary records in the Outer Western Carpathians, Czech Republic
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2013
stať ve sborníku

Information decoded from the Late Holocene sedimentary records in the Outer Western Carpathians, Czech Republic
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karpatské štěrkonosné toky - současné trendy v morfodynamice a jejich budoucnost
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia
Rok: 2013
stať ve sborníku

Karpatské štěrkonosné toky - současné trendy v morfodynamice a jejich budoucnost
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karstification as a Predisposing Factor of Seismically Triggered Landslides: Case Study from the Crimean Mountains (Ukraine): Introduction to the Problem
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Karel Šilhán, Veronika Smolková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Karstification of rock massif and propagation of deep-seated slope deformations - Crimean Mountains (Ukraine)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Jan Lenart, Veronika Smolková, Václav Stacke
Rok: 2013
stať ve sborníku

Korytové sedimenty a geomorfologické procesy vysokogradientových toků ve flyši Moravskoslezských Beskyd
Tomáš Galia, Václav Škarpich
Rok: 2013, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
článek v odborném periodiku

Late Holocene environmental changes in the Bečva River valley, Western Carpathians, Czech Republic
Václav Stacke, Tomáš Pánek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Late Holocene environmental changes in the Bečva River valley, Western Carpathians, Czech Republic
Václav Stacke, Tomáš Pánek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Late Holocene slope and fluvial processes recorded in sedimentary archives in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Late Holocene slope and fluvial processes recorded in sedimentary archives in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2013
stať ve sborníku

Late-Holocene evolution of a floodplain impounded by the Smrdutá landslide, Carpathian Mountains (Czech Republic)
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Jan Sedláček, Valentina Zernitskaya, Jaroslav Kadlec, Anna Pazdur, Tomáš Řehánek
Rok: 2013, HOLOCENE
článek v odborném periodiku

Long-term slope instabilities of southern slopes of the Crimean Mountains (Ukraine), the role of karstification and slope-disequilibrium phases of the Late Quaternary
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Karel Šilhán, Jan Lenart
Rok: 2013
stať ve sborníku

Low-gradient megalandslides at the northern boundary of the Caucasus-Crimean orogene: seismically induced?
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán, Alexander Strom, Veronika Smolková, Oleg Zerkal
Rok: 2013
stať ve sborníku

Man activity affecting the river (dis)continuum system in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and their forefield
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Radek Dušek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Man activity affecting the river (dis)continuum system in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and their forefield
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Radek Dušek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Modelling of potential bedload transport: identification instrument of erosion and accumulation
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modelling of potential bedload transport: identification instrument of erosion and accumulation
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia
Rok: 2013
stať ve sborníku

Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc červenec. Období 2002 - 2009.
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Veronika Říhová, Monika Mulková
Rok: 2013
certifikované metodiky a postupy

Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc leden. Období 2002 - 2009.
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Veronika Říhová, Monika Mulková
Rok: 2013
certifikované metodiky a postupy

Možnosti automatické klasifikace leteckých snímků v programu FeatureObjeX
David VOJVODÍK
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

New methods to reconstruct clast transport history in different glacial sedimentary environments: Case study for Old Red sandstone clasts from polythermal Horbyebreen and Bertilbreen valley glaciers, Central Svalbard
Martin Hanáček, Daniel Nývlt, Jan Flašar, Václav Stacke, Peter Mida, Jiří Lehejček, Gabriela Tóthová, Michal BŘEŽNÝ, Barbora Procházková, Tomáš Uxa, Iva Křenovská
Rok: 2013, Czech Polar Reports
článek v odborném periodiku

Objevy rozsedlinových jeskyní ve flyši Karpat mezi roky 1997 a 2012
Jan Lenart, J. Wagner, Václav Škarpich
Rok: 2013
stať ve sborníku

Odpadky - nový datovací prostředek sedimentů?
Monika CHUDANIČOVÁ
Rok: 2013
stať ve sborníku

Photo-granulometry of slope deformations
Michal Norbert, Veronika Smolková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Photo-granulometry of slope deformations
Michal Norbert, Veronika Smolková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Pokus o exaktní vylišení dubojehličnaté varianty vegetačních stupňů na severní Moravě a Slezsku na základě dendrometrických dat
Matěj HORÁČEK, Otakar Holuša
Rok: 2013
stať ve sborníku

Porovnání výsledků vizuální fotointerpretace a automatické klasifikace leteckých snímků v sídelní zástavbě
David VOJVODÍK
Rok: 2013
stať ve sborníku

Porovnání výsledků vizuální fotointerpretace a automatické klasifikace leteckých snímků v sídelní zástavbě
David VOJVODÍK
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Post-sesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové
Renáta PYSZKOVÁ, Tomáš Pánek
Rok: 2013, Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
článek v odborném periodiku

POST-SESUVNÁ MORFOLOGIE A GEOELEKTRICKÁ STRUKTURA ODLUČNÉ OBLASTI SESUVU NA GIROVÉ
Renáta PYSZKOVÁ, Tomáš Pánek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Protierozní opatření tzv. lokálního rozšíření koryta na řece Morávce - idea, funkce a monitoring (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia, Radek Dušek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Protierozní opatření tzv. lokálního rozšíření koryta na řece Morávce - idea, funkce a monitoring (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia, Radek Dušek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Public data as a source for Sustainable Landscape Planning
Tereza Aubrechtová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recent landscape changes in terminoglacial area of the Nordenskiöldbreen, central Spitsbergen, Svalbard
Václav Stacke, Peter Mida, Jiří Lehejček, Gabriela Tóthová, Daniel Nývlt
Rok: 2013, Czech Polar Reports
článek v odborném periodiku

Reconstruction of depositional settings in the Bečva River floodplain using multidisciplinary geophysical survey
Václav Stacke, Petr Tábořík, Zuzana Lašková, Jan Gebauer, Roman Duras
Rok: 2013
stať ve sborníku

Reconstruction of depositional settings in the Bečva River floodplain using multidisciplinary geophysical survey
Václav Stacke, Petr Tábořík, Zuzana Lašková, Jan Gebauer, Roman Duras
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Regionálna typizácia a výber reprezentatívnych lavínových dráh v Malej Fatre
Lucia Szalmová, Jozef Minár, Miroslav Žiak
Rok: 2013, Acta Geographica Universitatis Comenianae
článek v odborném periodiku

Sediment transport in headwater streams of the Carpathian Flysch belt: its nature and effect of recent human interventions
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2013
stať ve sborníku

Speleogenesis of crevice-type caves (Outer Western Carpathians)
Jan Lenart, Tomáš Pánek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Teplotní charakteristiky letního období na stanici Mošnov
Jana Satolová, Jiřina Vontorová
Rok: 2013, Meteorologické zprávy
článek v odborném periodiku

The dating of bedrock landslide reactivations using dendrogeomorphic techniques: the Mazák landslide, Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Radek Dušek, Daniel HAVLŮ, Rudolf Brázdil, Lucie Kašičková, Jan Hradecký
Rok: 2013, CATENA
článek v odborném periodiku

The May 2010 Landslide Event in the Eastern Czech Republic
Tomáš Pánek, Dénes Lóczy, Veronika Smolková, Karel Šilhán, Jan Hradecký
Rok: 2013, Springer Netherlands
kapitola v odborné knize


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub