Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Publications
Quantification of the denudation rates derived from the silted landslide-dammed lakes in the Outer Western Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic
Tomáš Pánek, Rudolf Brázdil, Jan Klimeš, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Pavel Zahradníček
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic
Tomáš Pánek, Rudolf Brázdil, Jan Klimeš, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Pavel Zahradníček
Rok: 2011, LANDSLIDES
článek v odborném periodiku

Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic
Tomáš Pánek, Rudolf Brázdil, Jan Klimeš, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Pavel Zahradníček
Rok: 2011
stať ve sborníku

Relief of Czechia: Quantitative evaluation in the GIS environment
Jaromír Demek, Břetislav Balatka, Karel Kirchner, Peter Mackovčin, Tomáš Pánek, Petr Slavík
Rok: 2011, Geografie
článek v odborném periodiku

Research of Historical Landscape by Using Old Maps with Focus to its Positional Accuracy
Jindřich FRAJER, Jan Geletič
Rok: 2011, Dela
článek v odborném periodiku

Srovnání možností využití semidistribuovaných a distribuovaných srážkoodtokových modelů v lesnické hydrologii na příkladu povodí Ostravice
Jan Unucka, Milan Jařabáč, Veronika Říhová, Michaela Hořínková, Jozef Richnavský, Boris Šír, Martin Adamec, Dušan Žídek, Ondřej Malek, Martin Ďuricha, Michal Podhorányi, Petr Bobáľ, Bronislav Devečka, Vladimíra KOLÁŘOVÁ, Vladimír Těthal, Marie Vyležíková, Ivan Mudroň, Peter Spál
Rok: 2011, Zprávy lesnického výzkumu
článek v odborném periodiku

Structure and genesis of the quaternary filling of the Slavíč River valley (Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Petr TÁBOŘÍK
Rok: 2011, Moravian geographical reports
článek v odborném periodiku

Svahové deformace a jejich vliv na vývoj údolních den (na příkladu české části Karpat)
Veronika Smolková
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

The application of electrical resistivity tomography and gravimetric survey as useful tools in an active tectonics study of the Sudetic Marginal Fault (Bohemian Massif, central Europe)
Petra Štěpančíková, Jiří Dohnal, Tomáš Pánek, Monika Lój, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2011, J APPL GEOPHYS
článek v odborném periodiku

The effect of mining on the landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th centuries
Monika Mulková, Petr Popelka, Renata Popelková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The present-day geomorphic activity of alluvial fan (a case study from the Moravskoslezské Beskydy Mts. based on dendrogeomorphological methods)
Karel Šilhán, Václav Stacke
Rok: 2011, Moravian geographical reports
článek v odborném periodiku

Vodní režim v krajině lesa a bezlesí (možné antropogenní dopady)
Radka Bartošová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vodní režim v krajině lesa a bezlesí (možné antropogenní dopady)
Radka Bartošová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Znečištění ovzduší v Ostravě - Smog, PM10, Regulace
Jiřina Foukalová, Martin Brtnický, Radka Bartošová, Jana Bohdálková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Analysis of thick sedimentary infill of the Satina river valley (Lysá hora mountain group, Moravskoslezské Beskydy Mts)
Václav Stacke, Petr TÁBOŘÍK
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of thick sedimentary infill of the Satina river valley (Lysá hora mountain group, Moravskoslezské Beskydy Mts)
Václav Stacke, Petr TÁBOŘÍK
Rok: 2010
stať ve sborníku

Analýza sedimentární výplně údolí řeky Satiny v horské skupině Lysé hory v Moravskoslezských Beskydech
Václav Stacke, Petr TÁBOŘÍK
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza sedimentární výplně údolí řeky Satiny v horské skupině Lysé hory v Moravskoslezských Beskydech
Václav Stacke, Petr TÁBOŘÍK
Rok: 2010
stať ve sborníku

Analýza sedimentární výplně vybraných údolí v povodí řeky Morávky pomocí elektrické odporové tomografie (Moravskoslezské Beskydy)
Václav Škarpich, Petr TÁBOŘÍK, Tomáš GALIA, Jan Hradecký
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza sedimentární výplně vybraných údolí v povodí řeky Morávky pomocí elektrické odporové tomografie (Moravskoslezské Beskydy)
Václav Škarpich, Petr TÁBOŘÍK, Tomáš GALIA, Jan Hradecký
Rok: 2010
stať ve sborníku

Analýza změny krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok
Jan MIKLÍN
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Atlas životního prostředí v Ostravě
Václav Škarpich, Jana MIČULKOVÁ, Tomáš Inspektor, Kateřina Krokerová, Martin Adamec
Rok: 2010
stať ve sborníku

Atlas životního prostředí v Ostravě
Václav Škarpich, Jana MIČULKOVÁ, Tomáš Inspektor, Kateřina Krokerová, Martin Adamec
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Complex landslide terrain in the Kamienne Mountains, Middle Sudetes, SW Poland
Piotr Migoń, Tomáš Pánek, Ireneusz Malik, Jan Hradecký, Piotr Owczarek, Karel Šilhán
Rok: 2010, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Dating of the landslide activity in the Czech part of the Outer Western Carpathians and its palaeoenvironmental significance
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2010
stať ve sborníku

Deep-seated gravitational slope deformation in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: evolutionary model based on kinematic analysis, electrical imaging and trenching
Tomáš Pánek, Petr TÁBOŘÍK, Veronika KOMÁRKOVÁ, Jan Klimeš, Jan Hradecký
Rok: 2010
stať ve sborníku

Deep-seated gravitational slope deformation in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: evolutionary model based on kinematic analysis, electrical imaging and trenching
Tomáš Pánek, Petr TÁBOŘÍK, Veronika KOMÁRKOVÁ, Jan Klimeš, Jan Hradecký
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Deep-seated gravitational slope deformations in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: evolutionary model based on kinematic analysis, electrical imaging and trenching
Tomáš Pánek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Deep-seated gravitational slope deformations in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: predisposition, structure and time constraints
Veronika KOMÁRKOVÁ, Tomáš Pánek, Petr TÁBOŘÍK, Jan Klimeš
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Deep-seated gravitational slope deformations in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: predisposition, structure and time constraints
Veronika KOMÁRKOVÁ, Tomáš Pánek, Petr TÁBOŘÍK, Jan Klimeš
Rok: 2010
stať ve sborníku

Dendrochronologické datování blokovobahenních proudů (příkladová studie Slavíč; Moravskoslezské Beskydy)
Karel Šilhán
Rok: 2010, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
článek v odborném periodiku

Dendrogeomorfologický výzkum na KFGG PřF OU
Karel Šilhán
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dendrogeomorphic research in Department of physical geography and geoecology, University of Ostrava
Karel Šilhán
Rok: 2010
stať ve sborníku

Dendrogeomorphology of spatio-temporal activity of rockfall in the Flysch Carpathians: a case study on the western slope of Mt. Smrk, Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
Karel Šilhán
Rok: 2010, Moravian Geographical Reports
článek v odborném periodiku

Detekce změn krajiny ovlivněné hlubinnou těžbou uhlí na základě leteckých snímků
Monika Mulková, Renata Popelková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Digitální nivelační přístroj DNA03 a přesnost určení nivelačních převýšení
Radek Dušek, Zdeněk Skořepa
Rok: 2010, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Disconnection of gravel-bed Carpathian rivers (Czech Republic)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš GALIA, Jana MIČULKOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Disconnection of gravel-bed Carpathian rivers (Czech Republic)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš GALIA, Jana MIČULKOVÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Dramatický úbytek stanovišť chráněných brouků v luzích jihu Moravy
Jan MIKLÍN, Lukáš Čížek, Jiří Kmet
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dynamics of Debris Flows in the Culmination Parts of the Moravskoslezské Beskydy Mts
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Rok: 2010, Studia Geomorphologica carpatho-balcanica
článek v odborném periodiku

Elektrická odporová tomografie ve výzkumu horského reliéfu - příklady využití, výhody a nevýhody metody
Petr TÁBOŘÍK
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elektrická odporová tomografie ve výzkumu horského reliéfu - příklady využití, výhody a nevýhody metody
Petr TÁBOŘÍK
Rok: 2010
stať ve sborníku

Fissure caves and other gravitationally induced discontinuities detected by 2D electrical resistivity tomography. Case studies from flysch Carpathians
Petr TÁBOŘÍK, Tomáš Pánek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fissure caves and other gravitationally-induced discontinuities detected by 2D electrical resistivity tomography. Case studies from Flysch Carpathians
Petr TÁBOŘÍK, Tomáš Pánek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Fissure caves and other gravitationally-induced discontinuities detected by 2D electrical resistivity tomography. Case studies from Flysch Carpathians
Petr TÁBOŘÍK, Tomáš Pánek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fluvial morphosystems of the Czech part of the carpathian region in the context of the changes in fluvial systems of Europe
Jan Hradecký, Tomáš Gwóźdź
Rok: 2010
stať ve sborníku

Fossil and recent debris flows in medium-high mountains (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic)
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Rok: 2010, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Geoelectrical surveys for the feasibility study of the Bawanur dam site
Pavel Bláha, Vít Černý, Roman Duras, Jan Fousek, Otto Horský, Milan Lazecký, Jan Oprchal, Petr TÁBOŘÍK, Ali Peshawa, Bakhtiar Q. Aziz
Rok: 2010, EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment
článek v odborném periodiku

Geoelektrické vlastnosti blokovobahenních proudů
Karel Šilhán
Rok: 2010, Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
článek v odborném periodiku


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub