Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Publications
Vliv vodních staveb na změny morfologie toků v předpolí Moravskoslezských Beskdyd
Václav Škarpich, Jan Hradecký
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv vodních staveb na změny morfologie toků v předpolí Moravskoslezských Beskdyd
Václav Škarpich, Jan Hradecký
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vodopád na Mazáku - nejvyšší vodopád Moravskoslezských Beskyd
Jan Miklín, Jan Lenart, Tomáš Pánek
Rok: 2010, Acta Musei Beskidensis
článek v odborném periodiku

Vysoké vápencové útesy v jihozápadní části Krymského poloostrova jakožto odlučné stěny obrovských skalních sesuvů
Tomáš Pánek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zastaralé technologie těžby, nelegální těžba a kontaminace vodního prostředí nebezpečnými polutanty v Mongolsku
David Juřička, Jindřich Kynický, Radka Bartošová, Jitka Novotná, Peter Dundek, Ladislav Holík
Rok: 2010
stať ve sborníku

Zastosowanie tomografii elektroodporowej do rozpoznawania i badania jasniń pseudokrasowych w Karpatach Fliszowych
Tomáš Pánek, Jan Urban, Petr TÁBOŘÍK, Włodzimierz Margielewski, Jan Hradecký, Czesław Szura
Rok: 2010
stať ve sborníku

Aluviální kužel v údolí Černé Ostravice
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Rok: 2009, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2008
článek v odborném periodiku

Charakteristika biotopu minoh mihule ukrajinské Eudontomyzon mariae) na Račím potoce
Jiří Křesina, Lubomír Hanel, Jan Hradecký
Rok: 2009, Český svaz ochránců přírody, 02/09 základní organizace Vlašim
kapitola v odborné knize

Complex geomorphological analysis of the Beskyd mountain stream. An example Malá Ráztoka stream.
Jan Hradecký, Tomáš Galia
Rok: 2009
stať ve sborníku

Complex geomorphological analysis of the Outer Western Carpathiens high gradient streams - Introduction into the problematics
Tomáš GALIA
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Complex geomorphological analysis of the Outer Western Carpathiens high gradient streams - Introduction into the problematics
Tomáš GALIA
Rok: 2009
stať ve sborníku

Configuration of bars in the channel of Černá Opava River as a consequence of flooding in September 2007
Tomáš Pánek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dendrogeomorfologická analýza dynamiky svahových pohybových v lokalitě Jezeří
Tomáš Pánek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dynamics of rockfall on the western slope of Smrk Mt. (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
Karel Šilhán
Rok: 2009
stať ve sborníku

General Scheme of the Western Carpathians Stream Channel Behaviour
Jan Hradecký, Václav Škarpich
Rok: 2009
stať ve sborníku

General Scheme of the Western Carpathians Stream Channel Behaviour
Jan Hradecký, Václav Škarpich
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geneze vnitrohorských kuželů v Moravskoslezských Beskydech - morfometrické předpoklady
Karel Šilhán
Rok: 2009
stať ve sborníku

Geochronologie a dynamika vybraných svahových deformací v oblasti Kysuckých Beskyd
Petr TÁBOŘÍK
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Geografické polia a priestorová organizácia krajiny (pokus o vyjasňovanie základných konceptov)
Jozef Minár
Rok: 2009, Geografický časopis
článek v odborném periodiku

Geographical fields and spatial organisation of landscape
Jozef Minár
Rok: 2009
stať ve sborníku

Geomorfologie blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech
Karel Šilhán
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Geomorphic evidence of ancient catastrophic flow type landslides in the mid-mountain ridges of the Western Flysch Carpathians (Czech Republic)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Rok: 2009, International Journal of Sediment Research
článek v odborném periodiku

GIS Day 2009
Renata Popelková, Martin Adamec, Luděk Krtička, Monika Mulková
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Havarijní stavy znečištění vodních toků povodí horní Moravy
Jana Bohdálková, Jiřina Vontorová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Historie, úspěchy a význam objevů českých geologů v Mongolsku
Ivana Polášková, Radka Bartošová, Jindřich Kynický
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie, úspěchy a význam objevů českých geologů v Mongolsku
Ivana Polášková, Radka Bartošová, Jindřich Kynický
Rok: 2009
stať ve sborníku

Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2009
stať ve sborníku

Influence of the site conditions on the windstorm impact
Jozef Minár, Vladimír Falťan, Martin Bánovský, Zuzana Damankošová, Miroslav Kožuch
Rok: 2009, Landform Analysis
článek v odborném periodiku

Introduction to the issues of slope deformations in the Veľká Rača massif (the Kysucké Beskydy Mts.)
Petr TÁBOŘÍK, Václav Škarpich
Rok: 2009
stať ve sborníku

Introduction to the issues of slope deformations in the Veľká Rača massif (the Kysucké Beskydy Mts.)
Petr TÁBOŘÍK, Václav Škarpich
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Investigation of recent catastrophic landslides in teh flysch belt of Outer Western Carpathians (Czech Republic): progress towards better hazard assessment
Jan Klimeš, Ivo Baroň, Tomáš Pánek, J. Burda, F. Kresta, Jan Hradecký
Rok: 2009, NAT HAZARD EARTH SYS
článek v odborném periodiku

Kvantitativní metody vizualizace změn v krajině
Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Landscape Metrics for the Assessment of Landscape Development Affected by Mineral Resources Extraction
Renata Popelková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Landslide dynamics analysed from aerial photographs: a Ľubietová case study (Western Carpathians, Slovakia)
Tomáš Pánek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Late Holocene catastrophic slope collapse affected by deep-seated gravitational deformation in flysch: Ropice Mountain, Czech Republic
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Jozef Minár, Oldrich Hungr, Radek Dušek
Rok: 2009, Geomorphology, Elsevier
článek v odborném periodiku

Malé vodní nádrže hlubokého potoka a jejich historický význam
Jindřich FRAJER, Renata Pavelková Chmelová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Mapa přírodních hodnot - objektivní vyjádření hodnoty území?
Martin Adamec
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Měření směru větru na Ostravsku
Jana Bohdálková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Mongolia 2009
Jindřich Kynický, Pavel Samec, Martin Brtnický, Hana Cihlářová, Radka Bartošová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Mongolia 2009
Jindřich Kynický, Pavel Samec, Martin Brtnický, Radka Bartošová, Hana Cihlářová
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Morfologie a morfometrie gravitačních proudů v Moravskoslezských Beskydech
Karel Šilhán
Rok: 2009, Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
článek v odborném periodiku

Morphological network as an indicator of a morphotectonic field in the central Western Carpathians (Slovakia)
Jozef Minár, Ján Sládek
Rok: 2009, Z GEOMORPHOL
článek v odborném periodiku

Morpho-tectonic evolution of the Crimean mountains (Ukraine) as constrained by apatite fission track data
Tomáš Pánek, Martin Danišík, Jan Hradecký, Wolfgang Frisch
Rok: 2009, TERRA NOVA
článek v odborném periodiku

Možnosti biogenerace zemin z letiště Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově
Radka Bartošová, Radka Bartošová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Možnosti hodnocení geomorfologických lokalit v kontextu ochrany neživé přírody: případová studie ze západní části Národního parku Podyjí
Jan Hradecký
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Natural geomorphological hazards in Slovakia
Jozef Minár, Ivan Barka, Jaroslav Hofierka, Juraj Hreško, Jozef Jakál, Miloš Stankoviansky, Milan Trizna, Ján Urbánek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Oderské vrchy - přírodní skvost
Radka Bartošová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Oponentský posudek na disertační práci
Jan Hradecký
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Paleoenvironmentální, geomorfologický a geoekologický význam svahových deformací ve flyšové krajině
Jan Hradecký
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Pedologický průzkum kalcisolů na vybraných alkalických masivech v jižním Mongolsku
Jindřich Kynický, Martin Brtnický, Radka Bartošová, Hana Cihlářová, Majigsuren Yondon
Rok: 2009
stať ve sborníku


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub