Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Publications
Giant ancient landslide in the Alma water gap (Crimean Mountains, Ukraine): notes to the predisposition, structure, and chronology
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2008, Landslides, Springer
článek v odborném periodiku

Giant Holocene landslides in the Crimean Mountains (Ukraine): types, distribution and predisposition
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2008
stať ve sborníku

Giant low-gradient landslidesin the northern periphery of the Crimean Mountains: predisposition, structure, chronology and links to adjacent regions
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2008
stať ve sborníku

Gigantic low-gradient landslides in the northern periphery of the Crimean Mountains (Uklraine)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2008, Geomorphology
článek v odborném periodiku

GIS Day 2008
Renata Popelková, Martin Adamec, Luděk Krtička, Jakub Miřijovský
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Havarijní stavy znečištění vodních toků povodí Odry a horní Moravy
Jana Bohdálková
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Historická chronologie blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Rok: 2008, Geomorphologica Slovaca et Bohemica
článek v odborném periodiku

Hodnocení podmínek využitelnosti systému GPS jako zdroje geografických dat pro GIS v NP České Švýcarsko
Jakub Miřijovský
Rok: 2008
stať ve sborníku

Identification of Lineaments Based on Point Phenomena Occurrence - Mathematical Model
Jakub Miřijovský, Radek Dušek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Impact of a catastrophic wind on various types of site in the Tatra National Park
Jozef Minár, Vladimír Falťan, Martin Bánovský, Zuzana Damankošová
Rok: 2008, Folia Geographica, Series Geographica-physica
článek v odborném periodiku

Influence of Man-Made Barriers on Gravel Transport and Formation of Gravel Accumulations and Other Geomorphic Consequences (Western Carpathians, Czech Republic)
Jan Hradecký
Rok: 2008
stať ve sborníku

Kartografické metody výzkumu a jejich využití při hodnocení změn ekotonů
Jakub Miřijovský, Jaromír Kaňok
Rok: 2008
stať ve sborníku

Kurz tvořivého myšlení v zeměměřictví - první díl
Radek Dušek
Rok: 2008, Zeměměřič
článek v odborném periodiku

Landslide dams in the Czech part of the Flysch Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Landslide dams in the Czech part of the Flysch Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2008
stať ve sborníku

Landslide dams in the flysch Carpathians: contribution to understanding the Holocene landscape development
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2008
stať ve sborníku

Long-term evolution of deep-seated slope failure in the Crimean Mountains (Ukraine): Estimation based on radiocarbon and U/Th-series datings
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Long-term evolution of deep-seated slope failure in the Crimean Mountains (Ukraine): Estimation based on radiocarbon dating and U/Th-series datings
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2008
stať ve sborníku

Metapopis při přípravě e-learningového kurzu
Jakub Miřijovský, Zuzana Šťávová, Vít Voženílek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Modelování vlivu krajinného pokryvu na srážkoodtokové vztahy v povodí Olše
Jan Unucka, Martin Adamec
Rok: 2008, Vodohospodarsky Casopis / Journal of Hydrology and Hydromechanics
článek v odborném periodiku

Náchylnost svahů masivu Slavíč (Moravskoslezské Beskydy) ke vzniku mělkých svahových deformací
Karel Šilhán
Rok: 2008
stať ve sborníku

Objevené ztracené město
Karel Šilhán
Rok: 2008, Země a cesty
článek v odborném periodiku

Předběžné výsledky výzkumu historické chronologie blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Riziko používania existujúcich analytických podkladov vo veľkomierkovom geoekologickom mapovaní alebo problém segmentácie geoekologického poľa (príkladová štúdia k. ú. Rohov)
Jozef Minár, Peter Tremboš, Jana Hollová, Zlatica Matejková, Jaroslav Mráz, Pavol Richtárik, Zuzana Skurková, Katarína Zborovianová
Rok: 2008, Acta environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava)
článek v odborném periodiku

Řešení čistotářských havárií na řekách ČR
Jana Bohdálková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Slope deformations in the valley floor: a source of information on the Holocene relief development
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2008
stať ve sborníku

Slope deformations in the valley floor: a source of information on the Holocene relief development
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkovývh lavic toků Moravskoslezských Beskyd - příkladová studie Sihelský potok
Jan Hradecký, Martin Děd
Rok: 2008
stať ve sborníku

Surface of Constant Accuracy in a Specific Direction - Visualization in MATLAB
Radek Dušek, Zdeněk Skořepa
Rok: 2008
stať ve sborníku

The effects of deep hard coal mining on the landscape development in Lazy Allotment
Monika Mulková, Renata Popelková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Vizualizace změn v krajině
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Využití metody automatizované digitální granulometrie při analýze akumulačních forem koryt vybraných štěrkonosných toků (Západní Karpaty, ČR)
Jan Hradecký
Rok: 2008
stať ve sborníku

Vývoj vodního hospodářství na Čáslavsku se zaměřením na rybníkářství
Jindřich FRAJER
Rok: 2008
stať ve sborníku

Výzkum a výskyt blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Rok: 2008, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
článek v odborném periodiku

Výzkum svahových deformací v povodí Satiny (Moravskoslezské Beskydy)
Veronika KOMÁRKOVÁ, Jan Lenart, Tomáš Pánek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Znalostní báze krajiny pro studium ekotonů
Jakub Miřijovský, Vilém Pechanec
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zpráva o podrobném geomorfologickém mapování v jižní části přírodní rezervace Veltrubský luh
Karel Šilhán
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obecné poznatky o sesuvných pohybech v Moravskoslezských Beskydech v aplikaci GIS
Radka Bartošová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Ao Nang - Jižní Thajsko
Karel Šilhán
Rok: 2007, Země a cesty
článek v odborném periodiku

Aplikace principů krajinoekologického plánování v managementu ochrany přírody nivní krajiny CHKO Poodří
Jan Hradecký, Lenka Řondíková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Application of error model to resolve configurations of spatial distance intersection
Radek Dušek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Autonomní republika Krym
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2007, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Blokovobahenní proudy v masivu Smrku (Moravskoslezské Beskydy ; Česká republika)
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Rok: 2007, Geomorphologia Slovaca et Bohemica
článek v odborném periodiku

Cerrado brazileiro - ohrožený biom Jižní Ameriky
Jan Hradecký
Rok: 2007, Geografia
článek v odborném periodiku

Changes in sediment distribution of gravel-bed Carpathian rivers due to human impact
Jan Hradecký
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changes in sediment distribution of gravel-bed Carpathian rivers due to human impact
Jan Hradecký
Rok: 2007
stať ve sborníku

Debris flows in the culmination part of the Czech Flysh Carpathians
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Debris flows in the culmination part of the Czech Flysh Carpathians
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Different changes and methods to evaluate developments in cultural and mining landscapes
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Different changes and methods to evaluate developments in cultural and mining landscapes
Monika Mulková, Renata Sedláriková
Rok: 2007
stať ve sborníku


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub