Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Publications
Guatemala - země věčného jara
Tomáš Pánek
Rok: 2004, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Helmertova křivka v trojrozměrném prostoru
Radek Dušek
Rok: 2004, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Hydrological Regime of Some Springs in the Upper Oder River Basin
Jaromír Kaňok, Magdalena Matysik
Rok: 2004, -
článek v odborném periodiku

Hydrologické poměry.
Vladislav Kříž
Rok: 2004, AOPK ČR a Ekocentrum
kapitola v odborné knize

Klimageogragia a hydrogeografia
Milan Trizna
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Morfogeneze vrcholových partií Pradědské hornatiny
Martin Adamec, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Morfotektonika slezského a magurského příkrovu na území Západních Beskyd (Česká republika)
Tomáš Pánek
Rok: 2004, Geografický časopis
článek v odborném periodiku

Možnosti výstavby průplavu Dunaj-Odra-Labe
Lubomír Müller, Pavel Zátopek
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Návrh elektronické podoby Hydrologického atlasu povodí Odry po profil Koźle
Martin Adamec, Renata Sedláriková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Oponentní posudek FRVŠ 78/2003
Martin Adamec, Vít Voženílek
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentní posudek: Geoinformační technologie pro řízení kvality ovzduší. Habilitační práce.
Jaromír Kaňok, Petr Jančík
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentní posudek k výstupům VaV/740/2/03
Jaromír Kaňok, Kolektiv Autorů
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Prehľad prístupov k elementarizácii georeliéfu, [Overview of approaches to elementarization of landform]
Jozef Minár, Zora Machová
Rok: 2004, Geomorphologia Slovaca
článek v odborném periodiku

Přírodní dřevinná skladba Moravskoslezského kraje.
Štěpán Křístek, Milan Žárník, Jaroslav Holuša
Rok: 2004, Lesnická práce: Časopis pro lesnickou vědu a praxi,
článek v odborném periodiku

Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2004, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003
článek v odborném periodiku

Režim malých vodností v povodí Odry
Jana Bohdálková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Režim malých vodností v povodí Odry
Jana Bohdálková
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The use of morphometric parameters in tectonic geomorphology (on the example of the Western Beskydy Mts)
Tomáš Pánek
Rok: 2004, Acta universitatis carolinae
článek v odborném periodiku

Variabilita zmien režimu odtoku vybraných tokov Slovenska
Milan Trizna
Rok: 2004, Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica
článek v odborném periodiku

Vliv konfigurace trojrozměrných geodetických úloh na přesnost určovaného bodu
Radek Dušek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
Vladislav Kříž, Tadeusz Szczypek, Mariusz Rzetala
Rok: 2003, Polskie Towarzystwo Geograficzne
kapitola v odborné knize

Detailed physical-geographical (geoecological) research and mapping in the landscape ecology
Jozef Minár
Rok: 2003, Ekológia
článek v odborném periodiku

Detection of changes of the land-use in stoped grounds by means of aerial photography
Monika Mulková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Detection of changes of the land-use in stoped grounds by means of aerial photography
Monika Mulková
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ekologické zátěže a ekonomický vývoj ostravského regionu
Lubomír Müller
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ekologické zátěže a ekonomický vývoj ostravského regionu
Lubomír Müller, Andrzej Jankowski, Mariusz Rzentala
Rok: 2003, Wydzial nauk o Ziemi Uniwersytetu Slaskiego
kapitola v odborné knize

Ekologicko-ekonomické řešení zátěží životního prostředí na příkladu vybraného regionu, obce, města
Lubomír Müller
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

General and specific in the denudation chronology of the West Carpathians
Jozef Minár, Aj.
Rok: 2003
stať ve sborníku

Geographical rainfall-runoff models, their possibilities and limits
Milan Trizna
Rok: 2003
stať ve sborníku

Geographisches Institut der Rheinischen Friedrich Wilhems Universitaet Bonn
Renata Sedláriková
Rok: 2003
působení v zahraničí

Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny
Martin Adamec, Renáta Svobodová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean peninsula (Ukraine)
Jan Hradecký, Ivan Kruhlov, Tomáš Pánek, Jan Prášek
Rok: 2003, Univerzita Karlova v Praze
kapitola v odborné knize

Hydrologická a geoekologická charakteristika malých nádrží a přehrážek Západních Beskyd
Vladislav Kříž
Rok: 2003
stať ve sborníku

Karpatská pohoří České republiky
Tomáš Pánek
Rok: 2003, Geografia
článek v odborném periodiku

Kartografické datové zdroje pro zkoumání paměti krajiny na příkladu Karvinska
Renata Sedláriková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Morfostruktuní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd)
Tomáš Pánek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Morfostruktury východní části Západních Beskyd
Tomáš Pánek
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Možnosti denudačnej chronológie pri výskume prírodných katastrof (Prípadová štúdia Devínska Nová Ves)
Jozef Minár
Rok: 2003
stať ve sborníku

Multitemporální analýza leteckých snímků poddolovaných oblastí
Monika Mulková
Rok: 2003, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Multitemporální analýza leteckých snímků poddolovaných oblastí
Monika Mulková
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Natural disasters - the field for geographic synthesis
Jozef Minár
Rok: 2003
stať ve sborníku

Obor kartografie a geoinformatika na Ostravské univerzitě v Ostravě
Radek Dušek
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pleistocenní periglaciální modelace okolí Vysoké hole (Pradědská hornatina)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, R. Duras, Martin Adamec
Rok: 2003, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
článek v odborném periodiku

Podrobný fyzickogeografický (geoekologický) výskum a mapovanie v krajinnej ekológii, [Detailed physical-geographical (geoecological) research and mapping in landscape ecology]
Jozef Minár
Rok: 2003
stať ve sborníku

Povodňový a predpovedný systém (POVAPSYS). Rizikovosť územia : Morfometrický a geoekologický potenciál pre vznik povodní na území SR v mierke 1 : 500 000
Jozef Minár, A Kol.
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Prameny Slezských Beskyd
Tomáš Rozehnal
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prameny Slezských Beskyd
Tomáš Rozehnal
Rok: 2003
stať ve sborníku

Příroda severního Norska - čas probuzení.
Jan Hradecký
Rok: 2003, Geografia
článek v odborném periodiku

Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
Jan Hradecký
Rok: 2003
stať ve sborníku

Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
Jan Hradecký
Rok: 2003
stať ve sborníku


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub