Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Publications
Slezskomoravský kraj (!) nebo Moravskoslezský kraj (?) - argumenty
Jaromír Kaňok
Rok: 2001
stať ve sborníku

Slope movement and slope deformation from the point of applied-geomorphological view.
Jan Prášek, Andrzej Jankowski, Darja Jarošová, Kolektiv Autorů
Rok: 2001, Uniwersytet Slaski
kapitola v odborné knize

Some human impact of the atmosphere in Ostrava region
Lubomír Müller, Andrzej Jankowski
Rok: 2001, Universita of Silesia Katowice
kapitola v odborné knize

Současná morfodynamika povodí Kvasného potoka a Lazeščiny v ukrajinské části Východních Karpat
Jan Hradecký
Rok: 2001
stať ve sborníku

Současný stav geomorfologických výzkumů
Jan Prášek
Rok: 2001, OU
odborná kniha

Specifications of the water regime of the upper Ostravica River.
Vladislav Kříž, S. Jusczyk, Tomáš Řehánek, Andrzej Jankowski
Rok: 2001, Uniwersytet Slaski
kapitola v odborné knize

Srovnání mentální mapy Slezska s mapou slezské národnosti jako kartografické vyjádření míry slezské identity
Jaromír Kaňok
Rok: 2001
stať ve sborníku

The anthropogenic specific runoff and the whole specific runoff of Upper Oder river
Jaromír Kaňok, Andrzej Jankowski, Janusz Kacprzyk, I. Pirozhnik, .. A Kol.
Rok: 2001, Belarus State University-Geographical faculty, University of Silesia - Faculty of Earth Sciences
kapitola v odborné knize

The influences of agriculture and forestry on changes in landscape.
Ladislav Buzek, Darja Jarošová, Andrzej Jankowski
Rok: 2001, Uniwersytet Slaski
kapitola v odborné knize

Uniwesytet Jagieloński, Kraków
Lubomír Müller
Rok: 2001
působení v zahraničí

Vodní eroze v povodí horní Ostravice a možnosti ohrožení vodárenské nádrže Šance jejími produkty (plaveniny)
Ladislav Buzek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Vybrané geomorfologické problémy ukrajinské části Východních Karpat
Tomáš Pánek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Vývoj hranic českého Slezska převedené do mapy 1 : 200 000
Jaromír Kaňok, Martin Fojtík
Rok: 2001, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Vývoj hranic českého Slezska převedený do mapy 1 : 200 000
Jaromír Kaňok, Martin Fojtík
Rok: 2001
stať ve sborníku

Water Erosion of the Forested Area in the Central Part o the Moravskoslezské Beskydy Mts. - north-eastern part of the Czech Republic
Ladislav Buzek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Změny geografického prostředí v pohraničních oblastech hornoslezského a ostravského regionu
Jan Prášek
Rok: 2001, OU
odborná kniha

Zobrazení délkojevné v loxodromách
Radek Dušek
Rok: 2001
stať ve sborníku

A Spatial Sensitivity Analysis for the Regional Information System for Environmental Hazards in the Czech Republic
Vít Voženílek, Jaromír Kaňok, R. Kelly, A. Kurfüst, A. Létal, D. Livingstone, J. Raper
Rok: 2000
stať ve sborníku

Encyklopedie Slezska, 1. díl
Jaromír Kaňok
Rok: 2000, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Entwicklung der Atmosphärischen Belastung in der Region Ostrava
Lubomír Müller
Rok: 2000
stať ve sborníku

Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd)
Ladislav Buzek
Rok: 2000, Geografie - Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Etika podnikání, člověk a životní prostředí
Lubomír Müller
Rok: 2000
stať ve sborníku

Geodynamická evoluce Krymsko-černomořské oblasti
Jan Prášek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Geomorfologická rizika vývoje krajiny Krymských hor (Ukrajina)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Geomorfologické projevy zlomů v okolí Jablunkovské brázdy
Tomáš Pánek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Geomorfologické výzkumy v oblasti Západních Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2000, Zprávy o geomorfologických výzkumech na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
článek v odborném periodiku

Geomorfologický výskum a mapovanie z pohľadu ich praktického využitia, [Geomorphological research and mapping from point of view their practic utilization]
Jozef Minár
Rok: 2000
stať ve sborníku

Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean peninsula (Ukraine)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Jan Prášek
Rok: 2000, Univerzita Karlova
kapitola v odborné knize

Geomorphology od the Smrk Mt. area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2000, Moravian Geographical Report
článek v odborném periodiku

Histoire, Geographie 5e, inititation economique
Lubomír Müller, R. Collection Knafou, Eva Kollárová, V. Zangellini
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hodnocení vodní eroze lesní půdy v povodí horní Ostravice formou splaveninového režimu
Ladislav Buzek, Vladislav Kříž, Tomáš Řehánek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Kartografické hodnocení školního atlasu České republiky (Geodézie ČS, a. s., 1999)
Jaromír Kaňok, Radek Dušek, V. Herber, Vít Voženílek, M. Mikšovský
Rok: 2000
stať ve sborníku

Kartografie Slezska, Wieland Johan Wolfgang, Wielandovy mapy Slezska
Jaromír Kaňok, Kolektiv Autorů
Rok: 2000, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Malé vodní nádrže hornatin Západních Beskyd z hydrologického a geoekologického hlediska
Vladislav Kříž
Rok: 2000
stať ve sborníku

Mapping Silesian identity in Czechia
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2000, Geografie Sborník ČGS
článek v odborném periodiku

Mezinárodní pracovní seminář "Současný stav geomorfologických výzkumů"
Jan Prášek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2000, Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Models peg and dpeg: an assessment of erodibility of surface in the small region
Vít Voženílek, Jaromír Kaňok, A. Létal
Rok: 2000
stať ve sborníku

Monitoring výskytu hub
Jan Prášek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Moravská brána - vstup do CHKO Poodří
Jan Prášek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Morfostrukturní aspekty reliéfu Západních Beskyd (na příkladu české části Čantoryjské hornatiny)
Tomáš Pánek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Morfostrukturní rysy Čantoryjské hornatiny
Tomáš Pánek
Rok: 2000, Zprávy o geologických výzkumech na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
článek v odborném periodiku

Morfotektonika a dynamika současných geomorfologických procesů v jižní části Krymu (Ukrajina)
Jan Prášek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Morfotektonika a dynamika současných krajinotvorných procesů v jižní části Krymu
Jan Prášek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Objektivizácia geoekologického mapovania (na príklade štatistickej analýzy vzťahu georeliéf-pôdno-substrátový komplex)
Ján Novotný, Jozef Minár
Rok: 2000
stať ve sborníku

Ovlivnění splaveninového režimu bystřinných toků hornatin technickými prostředky
Vladislav Kříž
Rok: 2000
stať ve sborníku

Plaveninový režim v povodí horní Ostravice (Moravskoslezské Beskydy) nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1976-1998
Ladislav Buzek
Rok: 2000, Journal of Forest Science
článek v odborném periodiku

Pobyt na City University; London; V rámci řešení mezinárodního grantu. NATO Science Programme Linkage Grant 406 404 622 OR
Jaromír Kaňok
Rok: 2000
působení v zahraničí

Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Recentní svahové procesy v Krymských horách (Ukrajina)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Roční zpráva o řešení VZO: Geografické a ekologické změny prostředí a struktur průmyslových krajin ( regionů )
Vladislav Kříž
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub