Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Publications
Roční zpráva o řešení VZO: Geografické a ekologické změny prostředí a struktur průmyslových krajin (regionů)
Vladislav Kříž
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Současná morfodynamika koryt beskydských toků - fenomén řeky Morávky
Jan Hradecký
Rok: 2000
stať ve sborníku

Současný geomorfologický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2000, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
článek v odborném periodiku

Školní atlas České republiky (Geodézie ČS, a. s., 1999) - kartografické hodnocení
Jaromír Kaňok, Radek Dušek, Vít Voženílek, V. Herber, M. Mikšovský
Rok: 2000, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Tematická kartografie
Jaromír Kaňok
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tvorba komplexnej geomorfologickej mapy Devínskej Kobyly (metodické poznámky), [The creation of a complex geomorphological map of the Devínska Kobyla Mt. (methodological remarks)]
Jozef Minár
Rok: 2000
stať ve sborníku

Tvorba tematických map v GIS (Současné tematické mapy) - 4. část
Vít Voženílek, Jaromír Kaňok
Rok: 2000, GEOinfo - odborný dvouměsíčník pro GIS a DPZ, Computer Press, s.r.o.
článek v odborném periodiku

Umweltbelastungsprobleme in der Region Ostrava
Lubomír Müller
Rok: 2000
stať ve sborníku

Vědomí slezské identity v mentální mapě
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha

Vodopád na Bučacím potoce
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2000, Časopis Slezského muzea
článek v odborném periodiku

Výzkum antropogenních změn vodního režimu v České republice
Vladislav Kříž
Rok: 2000
stať ve sborníku

Význam katastrofických geomorfologických procesů při hodnocení dynamiky krajiny (na příkladu klíčových lokalit Západních Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Jan Prášek
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu GA ČR
Vladislav Kříž
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zmiany obiegu wody w dorzeczu górnej Odry - polsko-czeskie badania hydrologiczne
Damian Absalon, Andrzej Jankowski, Jaromír Kaňok
Rok: 2000
stať ve sborníku

Zpráva o předběžném výzkumu pseudokrasu české části Slezských Beskyd
Tomáš Pánek
Rok: 2000, Speleofórum
článek v odborném periodiku

Analýza charakteristik zkreslení Q na podkladě Eckertových zobrazení
Radek Dušek, Richard Čapek, Jiří Stehlík, Jana Forstová
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Detailed geoecological mapping - some aspects
Jozef Minár
Rok: 1999
stať ve sborníku

Disertační práce v oboru Aplikovaná krajinná ekologie: Analýza dlouhodobého znečištění Labe ve vztahu k oblasti Hradec Králové-Pardubice
Vladislav Kříž, Z. Fialová, Hana Lednová, J. Podzimek
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Entwicklung der wasserversorgung in der Region Ostrava
Lubomír Müller
Rok: 1999
stať ve sborníku

Faktory ovlivňující hydrologický režim pramene v povodí Malá Ráztoka
Jan Hradecký
Rok: 1999
stať ve sborníku

Fyzická geografie Evropy
Vladislav Kříž, F. Vyskočil, Václav Král
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Geodezie 50
Radek Dušek, Josef Vlasák
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kaly z čistíren odpadních vod - rizika a možnosti jejich využití při rekultivačních pracech
Jan Prášek
Rok: 1999
stať ve sborníku

Kartogram a kartodiagram - stanovení objektivní stupnice
Jaromír Kaňok
Rok: 1999, Geografie - Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Klasifikace stupnic a zásady jejich tvorby pro kartogram a kartodiagram
Jaromír Kaňok
Rok: 1999, Kartografické listy
článek v odborném periodiku

Kvalita vody malých vodních nádrží Moravskoslezských Beskyd
Josef Čech, Vladislav Kříž
Rok: 1999
stať ve sborníku

Loxodroma v matematické kartografii
Radek Dušek
Rok: 1999, Geografie
článek v odborném periodiku

Malé vodní nádrže hornatin Západních Beskyd a jejich hydrologické vlastnosti
Vladislav Kříž
Rok: 1999
stať ve sborníku

Morfometrická analýza polí a jej využitie v geoekológii, [Morphometric analysis of the fields and its utilization in geoecology]
Jozef Minár
Rok: 1999, Geografický časopis
článek v odborném periodiku

Pleistocénní přemodelování vrcholových partií Moravskoslezských a Slezských Beskyd (Česká republika)
Tomáš Pánek
Rok: 1999
stať ve sborníku

Polsko-czeskie badania środowiska fizyczno-geograficznego górnośląsko-ostrawskiego obszaru przygranicznego
Damian Absalon, Andrzej Jankowski, Jaromír Kaňok
Rok: 1999
stať ve sborníku

Reliéf krymského Čatyr-Dagu
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 1999
stať ve sborníku

Rozptylová studie mobilních zdrojů emisí v okrese Přerov
Miroslav Adamovský, Václav Holuša, Radan Koudela, Monika Mulková
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Rozptylová studie okresu Frýdek-Místek
Miroslav Adamovský, Václav Holuša, Radan Koudela, Monika Mulková
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Spolupráce geografických pracovišť Ostravské univerzity a Slezské univerzity v Katovicích
Miroslav Havrlant, Vladislav Kříž, Andrzej Jankowski
Rok: 1999
stať ve sborníku

Szacowanie ziemi rolniczej v Republice Czeskiej
Radek Dušek
Rok: 1999
stať ve sborníku

The iniciation of cooperation between the Geographical Faculty in Lviv (Ukraine) and the Department of Physical Geography and Geoecology of the University of Ostrava
Jan Hradecký, Ivan Kruhlov, Tomáš Pánek, Jan Prášek
Rok: 1999
stať ve sborníku

Tvary mrazového zvětrávání a odnosu v Moravskoslezských Beskydech
Tomáš Pánek
Rok: 1999
stať ve sborníku

Tvorba tematických map v GIS (Prezentace kvalitativních a kvantitativních informací) - 3. část
Jaromír Kaňok, Vít Voženílek
Rok: 1999, GEOinfo - odborný dvouměsíčník pro GIS a DPZ, Computer Press, s.r.o.
článek v odborném periodiku

Tvorba tematických map v GIS (Prezentace kvalitativních a kvantitativních informací)- 2. část
Jaromír Kaňok, Vít Voženílek
Rok: 1999, GEOinfo - odborný dvouměsíčník pro GIS a DPZ, Computer Press, s.r.o.
článek v odborném periodiku

Variabilita extrémních meteorologických jevů na Pradědu. Závěrečná zpráva interního grantu re. č. 08/98
Radim Tolasz, Vladislav Kříž
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vliv porostních obnov na hydrologický režim pramene v experimentálním povodí Malá Ráztoka
Jan Hradecký
Rok: 1999
stať ve sborníku

Zmiany wydajnośći wybranych żródeł na terenie czeskiej cześći dorzecza górnej Odry
Jaromír Kaňok, M. Matysik
Rok: 1999
stať ve sborníku

Antropogenic changes in discharges of the upper Oder catchment rivers in area of Czech and Polish
Andrzej Jankowski, Darja Jarošová, Vladislav Kříž, Andrzej Jankowski, Rostislav Sochorec
Rok: 1998, Lajos Kossuth University, University of Silesia
kapitola v odborné knize

Antropogenní specifický odtok v povodí Odry
Jaromír Kaňok
Rok: 1998
stať ve sborníku

Apel aneb pozor na kartografii. (Umíte vytvořit mapu správně podle všech kartografických pravidel?)
Jaromír Kaňok, Vít Voženílek
Rok: 1998, GEOinfo - odborný dvouměsíčník pro GIS a DPZ, Computer Press, s.r.o.
článek v odborném periodiku

Cartography and geoinformatics at Ostrava University
Jaromír Kaňok
Rok: 1998
stať ve sborníku

Creation of small regional atlases by GIS technology
Jaromír Kaňok
Rok: 1998
stať ve sborníku

Činnost průmyslových podniků ve vztahu k ochraně a tvorbě životního prostředí
Vladislav Kříž
Rok: 1998
stať ve sborníku

Definícia a význam elementárnych foriem georeliéfu, [The definition and importance of elementary forms of the georelief]
Jozef Minár
Rok: 1998
stať ve sborníku


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub