Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Publications
Definícia mapovacích geoekologických jednotiek, [The definition of mapping geoecological units]
Jozef Minár
Rok: 1998
stať ve sborníku

Dětmarovice-NUZ EDĚ. Podklady pro EIA. I. etapa. Demografický průzkum oblasti. Část IV
Václav Holuša, Monika Mulková
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Dětmarovice-NUZ EDĚ. Podklady pro EIA. II. etapa. Studie zdravotního stavu obyvatelstva. Část III
Miroslav Adamovský, Václav Holuša, Monika Mulková
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Disertační práce v oboru Fyzická geografie: Variabilita poklesové fáze odtoku
Vladislav Kříž, Jiří Stehlík, Arnošt Wahla, D. Krublová
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Disertační práce v oboru Ochrana životního prostředí v průmyslu: Analýza vlivů antropogenních činností na krajinu a možnosti jejich minimalizace v dobývacím prostoru Dolu Staříč
Vladislav Kříž, Arnošt Wahla, Roman Beck, M. Axman
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dizertační práce v oboru Fyzická geografie: Identifikácia a hodnotenie povodňovej hrozby a povodňového rizika
Vladislav Kříž, Milan Trizna, L. Nováková
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ekologické aspekty mezinárodních vztahů
Lubomír Müller
Rok: 1998
stať ve sborníku

Eroze lesní půdy v Moravskoslezských Beskydech
Ladislav Buzek
Rok: 1998, Veronica, zvl. číslo "Krajina a povodeň"
článek v odborném periodiku

Gegrafické informační systémy I. (Pojetí, historie, základní komponenty)
Jaromír Kaňok, Milan Trizna, Vít Voženílek
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Geodezie 40
Radek Dušek, Josef Vlasák
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Georeliéf a geoekologické mapovanie vo veľkých mierkach
Jozef Minár
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Hlavní rysy hydrologického režimu horního toku Odry na území ČR
Vladislav Kříž
Rok: 1998
stať ve sborníku

Human Impacts on the River Flow: Case Study Upper Oder Basin
Jaromír Kaňok
Rok: 1998
stať ve sborníku

Hydrologické změny řek ostravské průmyslové oblasti
Vladislav Kříž
Rok: 1998
stať ve sborníku

Identifikácia a hodnotenie povodňovej hrozby a povodňového rizika
Milan Trizna
Rok: 1998
stať ve sborníku

K niektorým problémom geomorfologického mapovania, [Towards some problems of geomorphological mapping]
Jozef Minár
Rok: 1998, Geografický časopis
článek v odborném periodiku

Kartografická specificka regionu Severní Morava a České Slezsko
Radek Dušek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Kartografie a geoinformatika na Ostravské univerzitě
Jaromír Kaňok
Rok: 1998
stať ve sborníku

Kartografie, GIS a DPZ na Ostravské univerzitě
Jaromír Kaňok
Rok: 1998
stať ve sborníku

Mathematisch-geographische Fakultät Katholische Universität in Eichstätt
Lubomír Müller
Rok: 1998
působení v zahraničí

Morfometrické změny Heřmanického rybníku
Jaromír Kaňok
Rok: 1998
stať ve sborníku

Morfometrické změny Heřmanického rybníku
Jaromír Kaňok
Rok: 1998
stať ve sborníku

Morphometric changes of Heřmanice pond
Jaromír Kaňok
Rok: 1998
stať ve sborníku

Nejvýznamnější vědecké a odborné práce a přehled pedagogické činnosti - posudek pro profesorské řízení
Vladislav Kříž, Pavel Prošek, Kolektiv Autorů
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Odhad parametrů 2.řádu v polohové síti
Zdeněk Skořepa, Radek Dušek
Rok: 1998, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Ohrožení půdy vodní erozí.
Ladislav Buzek
Rok: 1998, Biologie-Chemie-Zeměpis. Praha.SPN
článek v odborném periodiku

Optimalizace hraničních úprav
Radek Dušek, František Švehla
Rok: 1998, Pozemkové úpravy
článek v odborném periodiku

Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 - 1997
Ladislav Buzek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Problematika TKO v okrese Jeseník
Jakub Černoch, Jan Prášek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Quantitative analysis of the water supply in the region of the Ostrava
Lubomír Müller, Marie Müllerová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Slezská Harta
Jan Prášek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Složiště popelovin EDĚ v Orlové-Zimném dole - ideový návrh monitoringu
Monika Mulková, V. Pavlíček, Jan Prášek
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Snížení mobility rizikových prvků kadmia a niklu a zablokování jeho přenosu do potravinového řetězce v kontaminovaných půdách v katastru obcí Raškovice a Vyšní Lhoty. Závěrečná zpráva
Josef Čech, Václav Holuša, J. Knob, Monika Mulková, V. Pavlíček, V. Štěpánek
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Specifický odtok celkový a antropogenní horního toku Odry
Jaromír Kaňok
Rok: 1998
stať ve sborníku

Specifický odtok celkový a antropogenní horního toku Odry
Jaromír Kaňok
Rok: 1998
stať ve sborníku

Tvorba stupnic pro kartogramy a kartodiagramy
Jaromír Kaňok
Rok: 1998
stať ve sborníku

Tvorba stupnic pro kartogramy a kartodiagramy
Jaromír Kaňok
Rok: 1998
stať ve sborníku

Tvorba stupnic pro kartogramy a kartodiagramy
Jaromír Kaňok
Rok: 1998
stať ve sborníku

Vodstvo; Ochrana vod; Mapy - tematická kartografie
Jaromír Kaňok, Peter Sinčák, Ján Vaščák, Vladimír Kvasnička, Jiří Pospíchal
Rok: 1998, Okresní úřad Bruntál
kapitola v odborné knize

Wirtschaftliche Transformation und Etwicklung der Wasserversorgung in der Region Ostrava
Lubomír Müller
Rok: 1998
stať ve sborníku

Zlaté Moravce
Michal Zaťko, Jozef Minár, Aj.
Rok: 1998, Mestský úrad
odborná kniha

Změny vybraných vlastností energetických popelovin při simulovaném a skutečném zvětrávání
Jan Prášek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Analýza georeliéfu ako podklad geoekologickej regionalizácie
Jozef Minár
Rok: 1997
stať ve sborníku

Antropogenní ovlivnění velikosti průtoku řek povodí Odry po profil Koźle. + 1 mapa (A study of the anthropogenic influence on stream flow magnitude for the river of the Oder basin to the water-gauge at Koźle. + 1 map)
Jaromír Kaňok
Rok: 1997, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Chráněná krajinná oblast Beskydy-součást zvláště chráněných území České republiky
Vladislav Kříž
Rok: 1997
stať ve sborníku

Důlní vody a Heřmanický rybník
Jaromír Kaňok, Lumír Dokoupil
Rok: 1997
stať ve sborníku

Fyzickogeografická charakteristika povodí horního toku řeky Odry na území České republiky
Vladislav Kříž
Rok: 1997
stať ve sborníku

Geoekologické podklady o území a trvalo udržateľný rozvoj
Peter Tremboš, Jozef Minár
Rok: 1997
stať ve sborníku

Geoinformatika
Jaromír Kaňok, Lumír Dokoupil
Rok: 1997
stať ve sborníku

Geologie české části hornoslezské pánve - fauna uhlonosného karbonu
Miroslav Dopita, František Řehoř
Rok: 1997, Ministerstvo životního prostředí ČR
odborná kniha


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub