Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Publications
Předpoklady pro využití počítačů při výuce zeměpisu
Lubomír Müller, Jitka Vodáková, Arnošt Wahla, D. Krublová
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Přehled výzkumu oblasti Nízkého Jeseníku
Jan Prášek
Rok: 1996
stať ve sborníku

Rozbor ovlivněných a neovlivněných průtoků v povodí řeky Rudy v Polské republice
Jaromír Kaňok
Rok: 1996
stať ve sborníku

Tendencje zmian obiegu wody w zlewni górnej Odry. + 1 mapa
Damian Absalon, Stanislaw Czaja, Andrzej Jankowski, Jaromír Kaňok, Vladislav Kříž, Mieczyslaw Lesniok
Rok: 1996, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
odborná kniha

The GIS support for the landscape revaluation swot analysis from the tourism point of wiew
Lubomír Müller, Marie Müllerová
Rok: 1996
stať ve sborníku

The matematical modelling of multidimensional data with help of GIS
Lubomír Müller, Marie Müllerová
Rok: 1996
stať ve sborníku

The SWOT Analysis of Landscape with help of GIS
Lubomír Müller
Rok: 1996
stať ve sborníku

Vybrané environmentální aspekty ostravské průmyslové oblasti
Vladislav Kříž
Rok: 1996
stať ve sborníku

Využitie metódy multikriteriálneho hodnotenia v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie
Peter Tremboš, Jozef Minár
Rok: 1996
stať ve sborníku

Zkrocené hlubiny? Geotermální energie Islandu
Tomáš Rozehnal
Rok: 1996, Technický magazín
článek v odborném periodiku

Životní jubileum RNDr. Jaromíra Kaňoka, CSc.
Vladislav Kříž
Rok: 1996
stať ve sborníku

Analýza potenciálu území z hlediska rozvoje cestovního ruchu
Lubomír Müller
Rok: 1995
stať ve sborníku

Aplikace singulárního rozkladu matice při řešení soustavy rovnic oprav
Zdeněk Skořepa, Radek Dušek
Rok: 1995, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Činnost Nadace Beskydy
Vladislav Kříž
Rok: 1995, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Didaktická transformace programu Orbits
Lubomír Müller
Rok: 1995
stať ve sborníku

Didaktické funkce počítačem podporované výuky geografie
Lubomír Müller
Rok: 1995
stať ve sborníku

Didaktický program SKY GLOBE
Lubomír Müller, A. Haney, Hana Lukášová, Milena Kurelová
Rok: 1995
zveřejněné odborné posudky, recenze

Die Farbenauswahl bei ber Bildung von Urheberoriginalen der Thematischen Karten in den Computer
Jaromír Kaňok
Rok: 1995
stať ve sborníku

Ekologická problematika Hornoslezského a Ostravského regionu
Vladislav Kříž
Rok: 1995
stať ve sborníku

Erozní splachy v reliéfu centrální části Moravskoslezských Beskyd
Ladislav Buzek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Evorze v korytě horního toku Bílé Opavy
Vladislav Kříž
Rok: 1995, Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Expositions of paleontological collections in Museum of Ostrava
František Řehoř
Rok: 1995
stať ve sborníku

Geodézie (Návody na cvičení I)
Radek Dušek, Jan Ratiborský, František Skořepa
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Geografický prístup k výskumu teritoriálnej diferenciácie litosféry
Jozef Minár
Rok: 1995
stať ve sborníku

Geomorfologický informačný systém : Komplexné geomorfologické informácie o území v prostredí GIS
Jozef Minár, Dagmar Kusendová
Rok: 1995, GEOINFO
článek v odborném periodiku

Globální problémy Země - globální změny klimatu
Vladislav Kříž
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Globální problémy Země: Znečištění vod
Vladislav Kříž, Bohuslav Schneider
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hlavní rysy hydrologického režimu beskydské části povodí Odry
Vladislav Kříž
Rok: 1995
stať ve sborníku

Hydrologické předpovědi jako informace pro ochranu životního prostředí
Lubomír Müller, Marie Müllerová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Informační technologie v geografii ´95
Lubomír Müller, Arnošt Wahla
Rok: 1995, ČGS, OU
odborná kniha

Integrovaný výskum krajiny
Peter Tremboš, Jozef Minár
Rok: 1995
stať ve sborníku

Jak volit barvy v autorských originálech tematických map hydrologického atlasu povodí Odry
Jaromír Kaňok, R. Frucht
Rok: 1995
stať ve sborníku

Kartografické spracovanie výsledkov komplexného geomorfologického výskumu v prostredí GIS-u
Dagmar Kusendová, Jozef Minár
Rok: 1995
stať ve sborníku

Kdy a jak lze použít pro výstupy z GIS kartogram
Jaromír Kaňok
Rok: 1995
stať ve sborníku

Komplexná geomorfologická mapa ako súčasť GIS-u, [A complex geomorphological map as a part of the GIS]
Jozef Minár, Dagmar Kusendová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Komplexní analýza nových učebnic geografie
Lubomír Müller, Arnošt Wahla, Pavel Pácl, M. Axman
Rok: 1995
zveřejněné odborné posudky, recenze

Komplexní řešení složek ŽP v obcích ostravské aglomerace
Václav Holuša, Jan Prášek, Josef Čech
Rok: 1995
stať ve sborníku

Laviny Hrubého Jeseníku, Kralického Sněžníku a Moravskoslezských Beskyd
Vladislav Kříž
Rok: 1995
stať ve sborníku

Laviny v Moravskoslezských Beskydech
Vladislav Kříž
Rok: 1995, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Mathematical Modelling of Extreme Water-Supply-Situations
Lubomír Müller
Rok: 1995
stať ve sborníku

Možnosti cestovního ruchu ve městě Ostravě a okolí
Lubomír Müller, Pavla Zajícová, L. Nováková
Rok: 1995
zveřejněné odborné posudky, recenze

Možnosti rozvoje cestovního ruchu ve městě Ostravě a okolí
Lubomír Müller, Marie Müllerová
Rok: 1995
stať ve sborníku

On some ways of the theory of graphs for structure analysis of hydrographical schemes in Ostravice Basin
Lubomír Müller, Marie Müllerová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Počátky antropogenního ovlivňování velikosti průtoku v mezipovodích povodí řeky Odry v České republice
Jaromír Kaňok, Lumír Dokoupil, Milan Myška
Rok: 1995
stať ve sborníku

Počítačem podporovaná výuka geografie
Lubomír Müller
Rok: 1995
stať ve sborníku

Počítačem podporovaná výuka managementu
Lubomír Müller, Marie Müllerová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Possibilities of Checking the Permeability of Natural Sealing Materials for Waste Dumps Sealing
Jan Prášek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Problematyka hydrologiczna i socjologiczna polsko-czeskiej strefy przygranicnej
Damian Absalon, Andrzej Jankowski, Vladislav Kříž
Rok: 1995
stať ve sborníku

Projekt Medalus
Ladislav Buzek
Rok: 1995, Geografie, Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Předpovědi mimořádných hydrologických situací jako informace pro ochranu životního prostředi
Lubomír Müller, Marie Müllerová
Rok: 1995
stať ve sborníku


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub