Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie

Jan Miklín


„Kartografie by měla být chápana jako umění a atlas jako krásná literatura.“

Judith Schalansky

Jan Miklín

titul, jméno, příjmení:RNDr. Jan Miklín, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 221, budova L
funkce:
obor činnosti:GIT v geoekologii a ochraně přírody, tematická kartografie a kartografická tvorba
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2307
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.janmiklin.cz

Vzdělání

2005 - 2010Mgr., Ostravská univerzita, fyzická geografie a geoekologie
1997 - 2005Gymnázium Břeclav

Kvalifikace

2015Ph.D., Ostravská univerzita, environmentální geografie
2011RNDr., Ostravská univerzita, fyzická geografie a geoekologie

Zaměstnání, praxe

2014 - dosudOstravská univerzita (odborný asistent)
2014 - dosudLaboratoř ekologie lesa, Biologické centrum Akademie věd ČR (GIS & kartografie)
2013 - 2016Leonardo s.r.o. (šéfredaktor časopisu Travelfocus)
2012 - 2014Extra Publishing (redaktor populárně-naučných časopisů, vedoucí redaktor webu 100+1)
2010AOPK ČR, Správa CHKO Pálava (odd. ochrany přírody - GIS, management přírodních rezervací)
2007 - 2009Geoplán - Radovan Jaša, s. r. o. (geodetická měření a jejich zpracování, tvorba geometrických plánů)

Odborné zaměření

geoinformační technologie v geoekologii a ochraně přírody
tematická kartografie, kartografická tvorba
popularizace vědeckých výsledků (fotografie, grafika, tvorba naučných stezek apod.)

Ocenění

2007cena rektora OU za reprezentaci univerzity

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

České společnosti pro ekologii (ČSPE)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Španělštinazačátečník
Němčinazačátečník


Past levels of canopy closure affect the occurrence of veteran trees and flagship saproxylic beetles
Jan Miklín, Pavel Sebek, David Hauck, Ondrej Konvicka, Lukas Cizek
Rok: 2018, Diversity and Distributions
článek v odborném periodiku

Tvorba map
Jan Miklín, Radek Dušek, Luděk Krtička, Oto Kaláb
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology
Jan Miklín, Tomáš Galia
Rok: 2017, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Pseudokarst Caves of the Outer Western Carpathians, Czechia
Jan Lenart, Jan Miklín
Rok: 2017, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of Lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic
Jan Miklín, David Hauck, Ondřej Konvička, Lukáš Čížek
Rok: 2017, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Birds of Lednické rybníky Fishponds (Czech Republic)
Jan Miklín, Petr Macháček
Rok: 2016, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Confluence of the Morava and Dyje Rivers: a century of landscape changes in maps
Jan Miklín, Jan Hradecký
Rok: 2016, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Visualisation of volcanic relief and processes: the Nízký Jeseník upland educational trail, Czech Republic
Jan Miklín, Jan Lenart
Rok: 2016, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Erasing a European biodiversity hot-spot: Open woodlands, veteran trees and mature forests succumb to forestry intensification, succession, and logging in a UNESCO Biosphere Reserve
Jan MIKLÍN, Lukáš Čížek
Rok: 2014, J NAT CONSERV
článek v odborném periodiku

Atlas of Pálava protected landscape area
Jan MIKLÍN
Rok: 2012, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Nová zonace a staré bolesti NP POdyjí v číslech a souvislostech
Lukáš Čížek, Jan Miklín
Rok: 2019, Fórum ochrany přírody
článek v odborném periodiku

Proposal for the hierarchical classification of thematic cartography methods and its application to evaluation of Czech and Slovak national atlases
Jan Miklín, Radek Dušek
Rok: 2019, Information Visualization
článek v odborném periodiku

Past levels of canopy closure affect the occurrence of veteran trees and flagship saproxylic beetles
Jan Miklín, Pavel Sebek, David Hauck, Ondrej Konvicka, Lukas Cizek
Rok: 2018, Diversity and Distributions
článek v odborném periodiku

Sčítání návštěvníků a analýza návštěvnosti NPR Děvín-kotel-Soutěska (CHKO Pálava)
Tomáš Karban, Jan Miklín
Rok: 2018, Studia Turistica
článek v odborném periodiku

Sčítání návštěvníků NPR Děvín-Kotel-Soutěska
Jan Miklín, Tomáš Karban, Jiří Kmet
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tvorba map
Jan Miklín, Radek Dušek, Luděk Krtička, Oto Kaláb
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tvorba map - moderní kartografická učebnice v teorii i praxi
Jan Miklín, Radek Dušek, Luděk Krtička, Oto Kaláb
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biodiverzita NP Podyjí jako dočasný přežitek?
Jan Miklín, Pavel Šebek, Lukáš Čížek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology
Jan Miklín, Tomáš Galia
Rok: 2017, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology
Jan Miklín, Tomáš Galia
Rok: 2017
stať ve sborníku

Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology
Jan Miklín, Tomáš Galia
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detailní fluviálně geomorfologické mapování: návrh a tvorba univerzálního značkového klíče
Jan Miklín, Tomáš Galia
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mapa vinic, odrůd vín a vinařských podoblastí ve vinařské oblasti Morava
Jan Miklín, Kateřina GAJDOŠOVÁ
Rok: 2017, Vinař - Sadař
článek v odborném periodiku

Metodika péče o druhově bohaté (světlé) lesy
Lukáš Čížek, Pavel Šebek, Radek Bače, Jiří Beneš, Jiří Doležal, Miroslav Dvorský, Jan Miklín, Miroslav Svoboda ... další autoři
Rok: 2017
certifikované metodiky a postupy

Metody tematické kartografie: návrh hierarchické klasifikace
Jan Miklín, Radek Dušek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metody tematické kartografie: návrh hierarchické klasifikace
Jan Miklín, Radek Dušek
Rok: 2017
stať ve sborníku

Ohrožené světlomilné druhy odsouzeny k vymření v chráněných územích?
Jan Miklín, Pavel Šebek, Lukáš Čížek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Otevřené lesy a vzácné druhy - ohrožené dědictví minulosti
Jan Miklín, Lukáš Čížek
Rok: 2017, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Pseudokarst Caves of the Outer Western Carpathians, Czechia
Jan Lenart, Jan Miklín
Rok: 2017, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Tvorba vlastního písma jako základu kartografické znakové sady
Jan Miklín
Rok: 2017, ArcRevue
článek v odborném periodiku

Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of Lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic
Jan Miklín, David Hauck, Ondřej Konvička, Lukáš Čížek
Rok: 2017, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Změny krajiny a ohrožené druhy v NP Podyjí: hledání souvislostí
Jan Miklín, Lukáš Čížek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Atlas CHKO Pálava na internetu
Jan Miklín
Rok: 2016, ArcRevue
článek v odborném periodiku

Birds of Lednické rybníky Fishponds (Czech Republic)
Jan Miklín, Petr Macháček
Rok: 2016, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Confluence of the Morava and Dyje Rivers: a century of landscape changes in maps
Jan Miklín, Jan Hradecký
Rok: 2016, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Limestone klippen of the Pavlov hills
Tomáš Pánek, Jan Miklín, Karel Kirchner
Rok: 2016, Springer
kapitola v odborné knize

Mapa navrhovaných modelových opatření v NP Podyjí ve vazbě na rozšíření vybraných 'naturových' druhů
Jan Miklín, Kateřina GAJDOŠOVÁ, Jiří Beneš, Martin Lepší, Petr Lepší, Miroslav Dvorský, Radomír Němec, Martin Škorpík, Blanka Mikátová, Mojmír Vlašín, Lukáš Čížek ... další autoři
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Mapa 'Ohniska biodiverzity nížinných lesů v České republice'
Jan Miklín, Jiří Beneš, Miroslav Dvorský, Radek Hejda, Pavel Šebek, Lukáš Čížek ... další autoři
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Popularizace poznatků o krajině a přírodě CHKO Pálava
Jan Miklín, Jiří Kmet
Rok: 2016, RegioM
článek v odborném periodiku

Proměny Ostravy na mapách
Luděk Krtička, Radek Dušek, Jan Miklín, Stanislav Ruman, Marian VELEŠÍK, Jan Lenart, Matěj Kaloč ... další autoři
Rok: 2016
uspořádání výstavy (E)

Úspěšná sukcese, neúspěšná ochrana: šíření a houstnutí lesa ve vybraných chráněných územích jižní Moravy
Jan Miklín, Lukáš Čížek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úspěšná sukcese, neúspěšná ochrana: šíření a houstnutí lesa ve vybraných chráněných územích jižní Moravy
Jan Miklín, Lukáš Čížek
Rok: 2016
stať ve sborníku

Value-by-Alpha mapy: představení nové metody tematické kartografie v českém prostředí
Jan Miklín
Rok: 2016, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Visualisation of volcanic relief and processes: the Nízký Jeseník upland educational trail, Czech Republic
Jan Miklín, Jan Lenart
Rok: 2016, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Využití GIS při mapování starých a solitérních stromů luhů Moravy a Dyje
Jan Miklín
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí mezi lety 1938 a 2014
Jan Miklín, Lukáš Čížek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí mezi lety 1938 a 2014
Jan Miklín, Kateřina GAJDOŠOVÁ, Lukáš Čížek
Rok: 2016, Thayensia (Znojmo)
článek v odborném periodiku

Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje
Jan Miklín, Jan Hradecký
Rok: 2016, Geografie
článek v odborném periodiku

Mapa výskytu krasce dubového (Eurythyrea quercus) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží
David Hauck, Ondřej Konvička, Lukáš Čížek, Jan Miklín, Pavel Foltan, Jan Okrouhlík ... další autoři
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Mapa výskytu lesáka rumělkového, kovaříka fialového, roháče obecného a rýhovce pralesního v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží
David Hauck, Ondřej Konvička, Lukáš Čížek, Jan Miklín, Pavel Foltan, Jan Okrouhlík ... další autoři
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Mapa výskytu páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) a potenciálně vhodných stromů s dutinami v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží
David Hauck, Ondřej Konvička, Lukáš Čížek, Jan Miklín, Pavel Foltan, Jan Okrouhlík ... další autoři
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Mapa výskytu tesaříka alpského (Rosalia alpina) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží
David Hauck, Ondřej Konvička, Lukáš Čížek, Jan Miklín, Pavel Foltan, Jan Okrouhlík ... další autoři
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Mapa výskytu tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží
David Hauck, Ondřej Konvička, Lukáš Čížek, Jan Miklín, Pavel Foltan, Jan Okrouhlík ... další autoři
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Otevřené lesy, staré stromy a ohrožení brouci: důležitost přítomnosti, dědictví minulosti
Jan Miklín, Lukáš Čížek, Pavel Šebek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tematická kartografie ve věku GIS: rozkvět nebo úpadek?
Jan Miklín, Radek Dušek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erasing a European biodiversity hot-spot: Open woodlands, veteran trees and mature forests succumb to forestry intensification, succession, and logging in a UNESCO Biosphere Reserve
Jan MIKLÍN, Lukáš Čížek
Rok: 2014, J NAT CONSERV
článek v odborném periodiku

Atlas of Pálava protected landscape area
Jan MIKLÍN
Rok: 2012, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

From biodiversity-rich open woodlands to plantations: Aerial photographs tell a story of rapid disappearance of key oak-woodland habitats in temperate Europe
Jan MIKLÍN, Lukáš Čížek, Štěpán Vodka
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Husto v lužním lese: proměny lesa a krajiny při soutoku Moravy a Dyje v posledním století
Jan MIKLÍN, Lukáš Čížek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Naučná stezka po vulkanitech Nízkého Jeseníku: vizualizace vulkanického reliéfu a procesů
Jan MIKLÍN
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny krajiny soutoku Moravy a Dyje - mizející ohnizko biodiverzity
Jan MIKLÍN
Rok: 2012
stať ve sborníku

Soutok Moravy a Dyje - promarněná šance české ochrany přírody?
Jan MIKLÍN
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úbytek travních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Kočičí vrch a Růžový kámen v uplynulých dvou stoletích
Jan MIKLÍN
Rok: 2012
stať ve sborníku

Land use/land cover changes of the Pálava PLA and proposed Soutok PLA (Czech Republic) in 1841 - 2006
Jan MIKLÍN, Veronika Smolková
Rok: 2011, Moravian Geographical Reports
článek v odborném periodiku

Proměny krajiny soutoku Moravy a Dyje: mizející ohnisko biodiverzity
Jan MIKLÍN
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza změny krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok
Jan MIKLÍN
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dramatický úbytek stanovišť chráněných brouků v luzích jihu Moravy
Jan MIKLÍN, Lukáš Čížek, Jiří Kmet
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

No country for old trees: Forestry intensification induced loss of key habitats for endangered beetles in the March-Thaya floodplain, Czech Republic
Jan MIKLÍN, Lukáš Čížek, Jiří Kmet, Vladan Riedl
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vinohradnictví a ochrana přírody na území CHKO Pálava
Jiří Matuška, Jan MIKLÍN
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Karkoszková ZuzanaVývoj krajinného krytu v národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step a dalších rezervacích Středního Pojihlavídiplomová 2018 
Orlíková KamilaNávrh metodiky hodnocení naučných stezekdiplomová 2018 
Kaloč MatějVývoj krajinného krytu ve vybraných rezervacích jižní Moravydiplomová 2016 
Dombrovský PetrNástěnná mapa geomorfologického členění České republikybakalářská 2017 
Hašová LenkaNástěnná mapa kávy a kávového průmyslu ve světěbakalářská 2017 
Onderka MichalNástěnná mapa pivovarů České republikybakalářská 2017 
Řeháček LukášZměny solitérních stromů, rozptýlené a liniové zeleně v Moravskoslezském krajibakalářská 2017 


Podpora kartografických a geoinformatických kompetencí studentů geografických programů tvorbou moderního komplexního výukového materiálu
Hlavní řešitelRNDr. Jan Miklín, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub