Pozvánka na přednášku Rezonance povrchových plazmonů (SPR) a její využití v biologických

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Termín a místo konání

SPR (Surface Plasmon Resonance) metoda se používá k detekci chemických a biologických látek a umožňuje jak kvalitativní, tak kvantitativní analýzu včetně studia interakcí molekul. Používá se například ke sledování látek v životním prostředí, v lékařské diagnostice, při studiu vlastností nanovrstev nebo ke stanovení kinetiky interakcí makromolekul.

Mgr. Martina Vráblová
Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Institut environmentálních technologií


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022