Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyziky

Ostravská univerzita

Biofyzika, biochemie a ekofyziologie fotosyntézy

Výzkum se zabývá vlivem významných faktorů vnějšího prostředí (intenzita a spektrální složení radiace, teplota vzduchu, koncentrace CO2, další faktory změn klimatu) na asimilační aparát vyšších rostlin, od mechanismů regulace využití dopadající radiace až po odezvu fotosyntetické aktivity na úrovni listu, rostliny a částečně porostu. Aktuálně je výzkum soustředěn do dvou prioritních oblastí: I, Variabilita složení a strukturně-funkčních charakteristik tylakoidních membrán v souvislosti s odolností vůči oxidativnímu stresu; II, Vliv intenzity a spektrálního složení radiace na asimilační aparát rostlin a fyziologickou úlohu fenolických látek. Experimentální zázemí výzkumu je založeno především na použití a rozvoji a) biofyzikálních metod optické spektroskopie ke studiu struktury a funkčního stavu asimilačního aparátu a b) biochemických metod analýzy složek asimilačního aparátu (fotosyntetické pigmenty, sekundární metabolity, pigment-proteinové komplexy tylakoidních membrán a další).

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 02. 2017

facebook
social hub