Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyziky

Ostravská univerzita

Fyzika nanostruktur a chemická fyzika

Skupina chemické fyziky na PřF OU se zabývá teorií elektronové struktury a počítačovým modelováním molekulárních komplexů a materiálů na atomové škále. Kromě aplikace tradičních metod (kvantová chemie, funkcionál hustoty elektronů) je kladen důraz na výzkum a vývoj alternativních mnohočásticových stochastických metod (kvantové Monte Carlo) a jejich použití na přesný popis elektronové struktury a plně kvantový popis pohybu jader. Výpočetní metody jsou aplikovány na molekuly, klastry, pevné látky, povrchy a nanomateriály se zaměřením na predikci jejich strukturních, elektronických, optických, adsorpčních vlastností a jejich interakcí. Úspěšně jsou popisovány náročné systémy a jevy jako přechodné kovy, jejich oxidy, nekovalentní interakce a fyzisorpce, jaderné delokalizační efekty silně kvantových systémů a excitonické efekty u nanostruktur.

Kontaktní osoba: Mgr. František Karlický, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 11. 2019

facebook
social hub