OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyziky

Ivan Janeček

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Ing. Ivan Janeček, CSc.
místnost, podlaží, budova: C 208, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 597 09 2153
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Janeček, I., Janča, T., Naar, P., Kalus, R. a Gadéa, F. Multiscale approach combining nonadiabatic dynamics with long-time radiative and non-radiative decay: Dissociative ionization of heavy rare-gas tetramers revisited. Journal of Chemical Physics. 2013, č. 138, s. 044303-04430312. ISSN 1089-7690.
Naar, P. a Janeček, I. ANALÝZA FRAGMENTAČNÍCH KANÁLŮ IONTOVÝCH KLASTRŮ VZÁCNÝCH PLYNŮ - PENTAMERY. In: SVK 2012. Ostrava. 2012.
Janeček, I., Janča, T., Naar, P., Renard, F., Kalus, R. a Gadéa, F. Multiscale non-adiabatic dynamics with radiative decay, case study on the post-ionization fragmentation of rare-gas tetramers. EPL-EUROPHYS LETT. 2012, č. 98, s. 1-6. ISSN 0295-5075.
JANČA, T. a Janeček, I. Nonradiative vs. radiative decay of rare gas clusters - detailed test of Multiscale scheme. In: Central European Symposium on Theoretical Chemistry. Mariapfarr: Ostravská univerzita. 2012.
Naar, P. a Janeček, I. Open fragmentation channels for ionized rare gas clusters analysis through DIM models. In: CESTC 2012. Mariapfarr. 2012.
Janeček, I., Kalus, R., Gadéa, F., JANČA, T., Naar, P., Stachoň, M. a Premus, J. Parallelized simulation package MULTIDYN for HemiQuantal Dynamics with Multiscale Model. In: Central European Symposium on Theoretical Chemistry. Mariapfarr: University of Graz. 2012.
Janeček, I. Experiment a pseudoexperiment ve výzkumu perspektivních materiálů. Brno: VUT Brno, 2010. VUT Brno, 2010. s. 1-36. ISSN 1213-418X.
Janeček, I., Cintavá, S., Hrivňák, D., Kalus, R., Fárník, M. a Gadéa, F. Postionization fragmentation of rare-gas trimers revisited with new theoretical approaches. Journal of Chemical Physics. 2009, č. 131, s. 114306-114306. ISSN 0021-9606.
Janeček, I. a Vašek, P. Anisotropic Hall effect in single domain YBaCuO superconductor in mixed state. Physica C. 2008, s. 17-22. ISSN 0921-4534.
Janeček, I., Hrivňák, D. a Kalus, R. Fragmentation dynamics of the singly ionized rare-gas tetramers. In: Central European Symposium on Theoretical Chemistry. Zakopane. 2006.
Janeček, I., Hrivňák, D., Karlický, F. a Kalus, R. Iontové klastry vzácných plynů. In: Přínos univerzit k transformaci regionu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. Ostravská univerzita, 2006. ISBN 80-7368-225-7.
Kalus, R., Paidarová, I., Hrivňák, D., Janeček, I., Karlický, F., Milko, P., Vítek, A. a Gadéa, F. Modelling of rare-gas cluster cations - ab initio, excited states, and dynamics.. In: Central European Symposium on Theoretical Chemistry 2006. Zakopane. 2006.
Paidarová, I., Polák, R., Karlický, F., Janeček, I., Hrivňák, D., Kalus, R. a Gadéa, F. Semiempirical modelling of helium cluster cations. In: Fourth International Meeting on Photodynamics. Havana. 2006.
Janeček, I., Hrivňák, D., Kalus, R. a Gadéa, F. Theoretical modelling of post-ionization fragmentation of rare-gas trimer cations. Journal of Chemical Physics. 2006, roč. 125, s. 104314-104314. ISSN 0021-9606.
Kalus, R., Hrivňák, D., Karlický, F., Janeček, I., Paidarová, I., Polák, R. a Gadéa, F. Towards modeling of the Hen+ clusters: lowest excited ab initio energy surfaces of He3+ and analytical fits. In: MOLEC 2006. Trento. 2006.
Janeček, I., Hrivňák, D. a Kalus, R. Dynamics of excited rare gas cluster cations. In: Central European Symposium on Theoretical Chemistry. Šachtičky. 2005.
Janeček, I., Hrivňák, D. a Kalus, R. Fragmentation dynamics of rare-gas trimer cations. In: Symposium on Size Selected Clusters 2005. Brand. 2005.
Janeček, I., Hrivňák, D., Karlický, F. a Kalus, R. Iontové klastry vzácných plynů. Československý časopis pro fyziku. 2005, č. 5, s. 230-236. ISSN 0009-0700.
Hrivňák, D., Karlický, F., Janeček, I., Paidarová, I. a Kalus, R. Semiempirical modelling of HeN+ clusters. In: Central European Symposium on Theoretical Chemistry 2005. Šachtičky. 2005.
Janeček, I. Atomová a jaderná fyzika. 2004.
Hrivňák, D., Janeček, I. a Kalus, R. Dynamics of Singly Ionized Homogeneous Rare Gas Clusters. In: Theory of Atomic and Molecular Clusters, TAMC4. Toulouse. 2004.
Hrivňák, D., Janeček, I. a Kalus, R. Fragmentation Dynamics of Singly Ionized Homogeneous Rare Gas Trimers.. In: Central European Symposium on Theoretical Chemistry. . Tihany. 2004.
Hrivňák, D., Janeček, I. a Kalus, R. Multimediální kurz kvantové a atomové fyziky pro distanční a kombinovanou formu studia. 2004.
Janeček, I. a Vašek, P. Transverse voltages and reciprocity theorem in magnetic fields for high Tc superconductors. Physica C. 2004, s. 199-208. ISSN 0921-4534 .
Janeček, I. a Vašek, P. Mixed state Hall effect in the multiphase superconductors. Physica C. 2003, s. 351-355. ISSN 0921-4534.
Janeček, I. a Vašek, P. Reciprocity theorem in high-temperature superconductors. Physica C. 2003, s. 330-340. ISSN 0921-4534.
Vašek, P. a Janeček, I. Transport and magnetic properties of Bi-based multiphase superconductors. International Journal of Modern Physics B. 1999, s. 2856-2858. ISSN 0217-9792.
Vašek, P., Janeček, I. a Plecháček, V. Activation energies for depinnig of vortices from intrinsic and extrinsic pinning centres in high Tc superconductors. Physica C Superconducvity. 1998, s. 2373-2374. ISSN 0921-4534.
Janeček, I. Měření magnetorezistence a Hallova jevu na vysokoteplotních supravodičích. In: Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřFOU Fyzika-Chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1998. Ostravská univerzita v Ostravě, 1998. s. 99-109. ISBN 80-7042-759-0.
Janeček, I. a Svoboda, P. Zařízení pro měření transportních vlastností vysokoteplotních supravodičů. In: Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřFOU Fyzika-Chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1998. Ostravská univerzita v Ostravě, 1998. s. 89-97. ISBN 80-7042-759-0.
Janeček, I., Vašek, P. a Plecháček, V. Hallův jev ve vysokoteplotních supravodivých materiálech. In: Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřFOU Fyzika-Chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1996. Ostravská univerzita v Ostravě, 1996. s. 81-90. ISBN 80-7042-740-X.
Vašek, P., Janeček, I. a Plecháček, V. Intrinsic pinning and guided motion of vortices in high-Tc superconductors. Physica C. 1995, s. 381-384. ISSN 0921-4534.
Vašek, P., Janeček, I. a Plecháček, V. Anisotropy of the hall effect in the mixed state. Physica C. 1994, s. 235-240. ISSN 0921-4534.
Pollert, E., Sedmidubský, D., Knížek, K., Jirák, Z., Vašek, P. a Janeček, I. Structural and transport properties of YBa2Cu3-yCoyO7-x solid solutions. Physica C. 1992, s. 371-377. ISSN 0921-4534.
Vašek, P., Janeček, I. a Plecháček, V. The Hall effect anomaly in single phase Bi based ceramics. Solid State Communications. 1991, s. 717-721. ISSN 0038-6028.


AutorNázev práceTypRok
Naar PavelTeoretická analýza fragmentačních kanalů ionizovaných klastrů vzácných plynůdiplomová 2014 
Janča TomášStudium role zářivých přechodů ve fragmentační dynamice klastrů prostřednictvím počítačových simulacídiplomová 2013 
Cintavá SilvieTeoretické studium fragmentační dynamiky iontových klastrůdiplomová 2008 
Mlejnecká LucieTeoretická studie srážek iontů s klastry vzácných plynůdiplomová 2006 
Janča TomášModelování dynamiky iontových klastrů argonubakalářská 2011 
Naar PavelModelování dynamiky iontových klastrů kryptonubakalářská 2011 


Posílení odborné profilace studentů magisterského studia zapojením do výzkumu v oblasti fyzikálního modelování
Hlavní řešiteldoc. Ing. Ivan Janeček, CSc.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Posílení odborné profilace studentů magisterského studia zapojením do výzkumu výpočetní chemické fyziky s mezinárodně srovnatelnou úrovní
Hlavní řešiteldoc. Ing. Ivan Janeček, CSc.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Laboratoř počítačového modelování v přírodních vědách
Hlavní řešiteldoc. Ing. Ivan Janeček, CSc.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Multimediální kurz jaderné fyziky
Hlavní řešiteldoc. Ing. Ivan Janeček, CSc.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
social hub