Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc.- bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Biofyzika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Biofyzika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Biofyzika [CZ]doktorské4 rokykombinované
Biofyzika [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Fyzika nanostruktur [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Fyzika nanostruktur [CZ]navazující2 rokyprezenční
Sdružená a víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Biologie - Fyzikabakalářské
Fyzika - Anglická filologiebakalářské
Fyzika - Biologiebakalářské
Fyzika - Český jazyk a literaturabakalářské
Fyzika - Dějiny uměníbakalářské
Fyzika - Filozofiebakalářské
Fyzika - Francouzská filologiebakalářské
Fyzika - Geografiebakalářské
Fyzika - Historiebakalářské
Fyzika - Hudební výchovabakalářské
Fyzika - Latinský jazyk a kulturabakalářské
Fyzika - Matematikabakalářské
Fyzika - Německá filologiebakalářské
Fyzika - Pedagogikabakalářské
Fyzika - Polská filologiebakalářské
Fyzika - Psychologiebakalářské
Fyzika - Ruská filologiebakalářské
Fyzika - Sociologiebakalářské
Fyzika - Španělská filologiebakalářské
Fyzika - Tělesná výchovabakalářské
Fyzika - Výtvarná výchovabakalářské
Fyzika - Základy společenských vědbakalářské
Geografie - Fyzikabakalářské
Matematika - Fyzikabakalářské
Sdružená a víceoborová studia zaměřená na přípravu učitelů
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Biologie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Český jazyk a literatura - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny umění - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Francouzská filologie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Historie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠnavazující
Fyzika pro SŠ - Biologie pro SŠnavazující
Fyzika pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠnavazující
Fyzika pro SŠ - Dějepis pro SŠnavazující
Fyzika pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠnavazující
Fyzika pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Fyzika pro SŠ - Geografie pro SŠnavazující
Fyzika pro SŠ - Hudební výchova pro SŠnavazující
Fyzika pro SŠ - Chemie pro SŠnavazující
Fyzika pro SŠ - Informatika pro SŠnavazující
Fyzika pro SŠ - Matematika pro SŠnavazující
Fyzika pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Fyzika pro SŠ - Pedagogika pro SŠnavazující
Fyzika pro SŠ - Polský jazyk pro SŠnavazující
Fyzika pro SŠ - Psychologie pro SŠnavazující
Fyzika pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠnavazující
Fyzika pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Fyzika pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠnavazující
Fyzika pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠnavazující
Fyzika pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Geografie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Historie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Hudební výchova - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Matematika - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Německá filologie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Pedagogika - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Polská filologie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Psychologie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Ruská filologie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Tělesná výchova - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Základy společenských věd - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské