Informatika (dvouoborové) (PS, KS)

Charakteristika

Jde o obor, ve kterém je možné studovat informatiku v kombinaci s dalším oborem z nabídky biologie, fyzika, chemie, geografie, matematika. Je možné jej kombinovat také s vybranými obory Filozofické nebo Pedagogické fakulty. Obor je určen především studentům, kteří zamýšlejí v budoucnu pokračovat studiem navazujícího magisterského oboru Učitelství matematiky pro střední školy. Také těm, kteří dosud váhají mezi dvěma předměty, je toto bakalářské studium určeno. Studenti si svou specializaci mohou určit až v průběhu studia výběrem volitelných předmětů.

Profil

Absolvent bakalářského oboru Informatika (dvouoborové) získá široké znalosti teoretického základu informatiky, zahrnujícího úvod do informatiky, logiku, diskrétní matematiku a gramatiky a jazyky. Porozumí možnostem a teoriím v oblasti technických a systémových prostředků, týkajících se architektury počítačů, operačních systémů a počítačových sítí.

S využitím odborných znalostí řeší úkoly a problémy aplikací informatiky z oblasti databází, základů počítačové grafiky a softwarového inženýrství. Samostatně řeší komplexní problémy z oblasti programovacích prostředků pomocí základních procedurálních jazyků a objektově orientovaných jazyků. Získává schopnost samostatného sestavení programu, modelovat základní algoritmy a struktury, navrhovat databázi.

Student získává schopnost aplikace známých vlastností, tvrzení a postupů při řešení úloh, kategorizuje postupné úkoly k vyřešení zadaného problému, vytváří vlastní metody a je schopen ilustrace na příkladech. Rozvíjí schopnost aktivní komunikace s odborným zaměřením, studia a orientace v odpovídající odborné literatuře a písemného zpracování zadané problematiky. V týmu dovede obhájit vlastní způsob řešení problematiky, prezentovat výsledky své práce a samostatně získávat další odborné znalosti. Výběrovým studiem předmětů společného základu získává odborné znalosti z oblasti pedagogiky, psychologie, didaktiky, praxe nebo komunikace. Pedagogicko-psychologická oblast rozvíjí jeho obecné způsobilosti pro další studium učitelství v navazujících magisterských programech.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020