Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra informatiky a počítačů > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Na studium není nikdy pozdě!

Zájemci z řad „dospěláků“, kteří se sešli v sobotu 7. ledna 2012 v budově Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, potvrdili, že na studium není nikdy pozdě. Přihlásili se ke studiu na katedře informatiky a počítačů na naší Přírodovědecké fakultě, kde budou studovat vybrané předměty oboru aplikovaná informatika v rámci pilotního projektu dalšího vzdělávání OP VK "Tvorba distančních vzdělávacích modulů pro celoživotní vzdělávání dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity", který umožní účastníkům projektu absolvováním vybraných modulů zvýšit své znalosti a dovednosti v oblasti informačních technologií a zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Studium je plně hrazeno z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Na úvodní informační schůzce k tomuto studiu, kterou vedla hlavní koordinátorka projektu Ing. Eva Burianová, Ph.D., všichni získali potřebné informace k zahájení studia, byli proškoleni v portálu LMS Moodle, který je hlavní studijní podporou tohoto typu studia. Současně byli seznámeni s celým systémem studia, dalšími souvisejícími portály a aplikacemi. Poznali vyučující jednotlivých modulů a dále všechny členy týmu, kteří s nimi budou v rámci tohoto projektu spolupracovat. Studium začíná 18. února 2012. V současné době přichází ještě další přihlášky, kapacita jednotlivých modulů je ale omezena.

Ať už tyto „středněvěké“ studenty vedlo ke studiu cokoliv, například potřebná pracovní kvalifikace, rozšíření si vědomostí nebo chuť změnit svůj život a začít prostě studovat vysokou školu jen tak, jsme rádi, že se do tohoto studia přihlásili, protože další vzdělávání má vždycky smysl, je to užitečná „záležitost“.

Jak řekl všem účastníkům této informační schůzky prorektor pro rozvoj a informatizaci OU a zároveň garant předmětu Informační systémy na PřF, doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.: „Je třeba si uvědomit, proč studujete. Studium je pro vás, není pro zážitek. Učíme se pro život, ne pro tu danou chvilku.“ Moudrá slova… Takže hodně štěstí a zdaru!

Informační schůzka ke studiu vybraných předmětů oboru aplikovaná informatika v rámci pilotního projektu dalšího vzděláváníInformační schůzka ke studiu vybraných předmětů oboru aplikovaná informatika v rámci pilotního projektu dalšího vzděláváníInformační schůzka ke studiu vybraných předmětů oboru aplikovaná informatika v rámci pilotního projektu dalšího vzděláváníInformační schůzka ke studiu vybraných předmětů oboru aplikovaná informatika v rámci pilotního projektu dalšího vzděláváníInformační schůzka ke studiu vybraných předmětů oboru aplikovaná informatika v rámci pilotního projektu dalšího vzděláváníInformační schůzka ke studiu vybraných předmětů oboru aplikovaná informatika v rámci pilotního projektu dalšího vzděláváníInformační schůzka ke studiu vybraných předmětů oboru aplikovaná informatika v rámci pilotního projektu dalšího vzděláváníInformační schůzka ke studiu vybraných předmětů oboru aplikovaná informatika v rámci pilotního projektu dalšího vzděláváníInformační schůzka ke studiu vybraných předmětů oboru aplikovaná informatika v rámci pilotního projektu dalšího vzděláváníInformační schůzka ke studiu vybraných předmětů oboru aplikovaná informatika v rámci pilotního projektu dalšího vzděláváníInformační schůzka ke studiu vybraných předmětů oboru aplikovaná informatika v rámci pilotního projektu dalšího vzděláváníInformační schůzka ke studiu vybraných předmětů oboru aplikovaná informatika v rámci pilotního projektu dalšího vzdělávání

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub