OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra informatiky a počítačů > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Rozšiřující studium pro učitele (3)
Specializační studium (1)
CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (2)
Studium pro seniory - Univerzita 3. věku (1)
Kurzy pro přijaté studenty (1)
Moduly (1)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Kurzy pro přijaté studenty

 • Přípravný kurz pro studenty 1.ročníků oborů Aplikovaná informatika / Informatika
  Tento třídenní přípravný kurz je určen studentům 1. ročníků Aplikované informatiky, Informatiky a Učitelství informatiky. Kurz obsahuje 5 bloků:
  • Úvod do programování
  • Programovací prostředí a první programy.
  • Architektura počítačů a základy operačních systémů
  • Angličtina
  • Komunikace, prostředí, přístupová práva do IS na OU

   
facebook
rss
social hub