Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra informatiky a počítačů

Rostislav Miarka


titul, jméno, příjmení:RNDr. Rostislav Miarka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 710, budova C
A 325, budova A
funkce:výkonný manažer projektu AI-Met4AI
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1423
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2013RNDr., Ostravská univerzita v Ostravě
2006 – 2013Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, obor Informatika
2001 – 2006Mgr., Ostravská univerzita v Ostravě, obor Informační systémy

Kvalifikace

2013RNDr.
2013Ph.D.
2006Mgr.

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2015 – 2016Ostravská univerzita, Výkonný manažer Oddělení pro podporu projektů
2013 – dosudOstravská univerzita, Odborný asistent s vědeckou hodností v oblasti aplikované informatiky a programování
2012 – dosudOstravská univerzita, Centrum celoživotního vzdělávání Přírodovědecké fakulty, lektorování kurzů pro učitele základních a středních škol, výuka v rámci specializačního studia
2012 – 2015Ostravská univerzita v Ostravě, Výkonný manažer projektů OP VK
2011 – 2012Ostravská univerzita v Ostravě, Finanční manažer projektu OP VK
2008 – 2013Ostravská univerzita v Ostravě, Katedra informatiky a počítačů, externí výuka

Odborné zaměření

Programování
Webové aplikace
Operační systémy
Aplikační programy
Reprezentace znalostí

Jazykové znalosti

Češtinarodilý mluvčí
Angličtinapokročilý
Němčinazačátečník
Slovenštinapasivní znalost
Polštinapasivní znalost


Všechny publikace

Miarka, R. Wine Ontology as Domain for Knowledge Patterns. In: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM): AIP Conference Proceedings 2017-09-25 Thessaloniki, GREECE. MELVILLE, NY 11747-4501 USA: AMER INST PHYSICS, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, STE 1NO1,, 2018. ISBN 978-0-7354-1690-1.
Žáček, M., Homola, D. a Miarka, R. Concepts of formal concept analysis. In: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016, ICNAAM 2016: AIP Conference Proceedings 2016-09-19 Rodos Palace HotelRhodes; Greece. American Institute of Physics Inc., 2017. ISBN 978-073541538-6.
Miarka, R. Domain knowledge patterns in pedagogical diagnostics. In: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016, ICNAAM 2016: AIP Conference Proceedings 2016-09-19 Rodos Palace HotelRhodes; Greece. American Institute of Physics Inc., 2017. ISBN 978-0-7354-1538-6.
Miarka, R., Žáček, M. a Gongolová, Z. Tools for visualization of knowledge patterns. In: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016, ICNAAM 2016: AIP Conference Proceedings 2016-09-19 Rodos Palace HotelRhodes; Greece. American Institute of Physics Inc., 2017. ISBN 978-073541538-6.
Miarka, R. a Smolka, P. E-learning jako nástroj pro podporu výuky geometrie. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 2016, roč. 11, č. 11, s. 136-140. ISSN 1336-2232.
Miarka, R. a Žáček, M. Pedagogical diagnostics as domain for knowledge patterns. In: 14th International Conference WWW/Internet 2015: Proceedings of the 14th International Conference WWW/Internet 2015 2015-10-24 Maynooth, Greater Dublin, Ireland. Maynooth, Greater Dublin, Ireland: IADIS Press, 2015. IADIS Press, 2015. s. 167-172. ISBN 978-989-8533-44-9.
Žáček, M., Miarka, R. a Sýkora, O. Visualization of Semantic Data. In: 4th Computer Science On-line Conference 2015 (CSOC 2015): Advances in Intelligent Systems and Computing 2015-04-27 UTB Zlín. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. Springer International Publishing, 2015. s. 277-286. ISBN 978-3-319-18476-0.
Miarka, R. a Žáček, M. Representation of Knowledge patterns in RDF(S). In: Proceedings of the 13th International Conference WWW/Internet 2014. Porto, Portugalsko: International Association for Development of the Information Society, 2014. International Association for Development of the Information Society, 2014. s. 147-154. ISBN 978-989-8533-24-1.
Miarka, R. Úvod do bezpečnosti ICT. 2014.
Miarka, R. Webové a databázové aplikace v PHP. 2014.
Miarka, R. Databáze MS Access 2010 - přípravný kurz k ECDL - M5. 2013.
Žáček, M., Lukasová, A. a Miarka, R. Modeling knowledge base and derivation without predefined structure by Graph-based Clausal Form Logic. In: The 2013 International Conference on Advanced ICT (Information and Communication Technology) for Education: Proceedings of the 2013 International Conference on Advanced ICT and Education 2013-09-20 Sanya, China. France: Atlantis Press: AISR, 2013. Atlantis Press: AISR, 2013. s. 546-549. ISBN 978-90786-77-79-6.
Miarka, R. Pokročilé techniky použití databází - v aplikaci Microsoft Office - přípravný kurz k ECDL - modul AM5. 2013.
Žáček, M. a Miarka, R. Reasoning in Fuzzy Graph-Based Clausal Form Logic. In: Proceeding of 12th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Publishing House of STU, 2013. Slovak University of Technology in Bratislava, Publishing House of STU, 2013. s. 1-12. ISBN 978-80-227-3865-1.
Miarka, R. Representation of Knowledge patterns for Semantic web. IJCSI International Journal of Computer Science Issues. 2013, č. 10, s. 201-207. ISSN 1694-0814.
Miarka, R. Využití databázového systému Access ve výuce. 2013.
Malčík, M. a Miarka, R. Expert Processing of Domain Ontologies for Semantic Web. In: E-learning for Societal Needs. Katowice: Universita of Silesia in Katowice, 2012. s. 95-105. ISBN 978-83-60071-59-5.
Miarka, R. a Žáček, M. Knowledge patterns in RDF graph language for English sentences. In: Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems. USA: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2012. IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2012. s. 109-115. ISBN 978-83-60810-48-4.
Malčík, M. a Miarka, R. Methods for Expert Processing of Domain Ontology for Semantic Web. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 167-173. ISBN 987-80-7464-135-0.
Malčík, M. a Miarka, R. Využití technologie Sémantického webu pro zpracování informací pedagogické diagnostiky. In: Sborník z konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 29-36. ISBN 978-80-7464-167-1.
Miarka, R. Závěrečná konference projektu SYNERGIE - Spolupráce se ZŠ a SŠ (CZ.1.07/2.2.00/07.0355): Sborník příspěvků. 2012.
Miarka, R. a Žáček, M. Knowledge patterns for conversion of sentences in natural language into RDF graph language. In: Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems. USA: IEEE Computer Society Press, 2011. IEEE Computer Society Press, 2011. s. 63-68. ISBN 978-1-4577-0041-5.
Miarka, R. Volně dostupné business ontologie: Zborník vedeckých prác doktorandov, mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov. In: Mladí vedci 2010. Nitra, Slovensko: Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. s. 788-793. ISBN 978-80-8094-742-2.
Miarka, R. Znalostní vzory v ontologii e3value: Kategorie Věda má budoucnost. In: Sborník recenzovaných příspěvků kategorie Věda má budoucnost. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 193-196. ISBN 978-80-7368-719-9.
Žáček, M. a Miarka, R. Formální reprezentace konceptovými svazy. In: Recenzovaný sborník příspěvků IX. mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů v oblastech informatika, management, ekonomie a veřejná správa 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 40-44. ISBN 978-80-7041-851-2.
Miarka, R. a Žáček, M. Konceptově orientovaný datový model. In: Sborník příspěvků čtrnáctého ročníku konference Objekty 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 143-148. ISBN 978-80-7435-009-2.
Miarka, R. a Lukasová, A. Tři přístupy k tvorbě formálních ontologií. In: Sborník přednášek Tvorba softwaru 2009. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 97-104. ISBN 978-80-248-2012-5.
Miarka, R. a Lukasová, A. Vývoj ontologií z hlediska matematických prostředků reprezentace. In: Mladí vedci 2009 - Zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra, Slovensko: FPV UKF v Nitre, 2009. FPV UKF v Nitre, 2009. s. 1234-1241. ISBN 978-80-8094-499-5.
Miarka, R. a Žáček, M. Web 2.0 a lokální sémantické weby. In: Studentská vědecká konference 2009, Sborník rozšířených abstraktů. Ostrava: PřF Ostravské univerzity v ostravě, 2009. PřF Ostravské univerzity v ostravě, 2009. s. 57-59. ISBN 978-80-7368-458-7.
Miarka, R. Návrhové a znalostní vzory. In: Mladí vedci 2008 - vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra, Slovensko: FPV UKF v Nitre, 2008. FPV UKF v Nitre, 2008. s. 600-604. ISBN 978-80-8094-285-4.
Miarka, R. Znalostní vzory - Knowledge patterns. In: Znalosti 2008 - Zborník príspevkov 7. ročníka konferencie. Bratislava, Slovensko: Vydavateľstvo STU, 2008. Vydavateľstvo STU, 2008. s. 359-362. ISBN 978-80-227-2827-0.
Miarka, R. Návrh objektového a datového modelu pro implementaci expertního systému: Zborník príspevkov z vedeckého seminára. In: ISKI 2007 - Využitie operačných systémov a počítačových sietí v podpore výučby informatických predmetov. Nitra, Slovensko: KI FPV UKF v Nitre, 2007. KI FPV UKF v Nitre, 2007. s. 100-103. ISBN 978-80-8094-167-3.


AutorNázev práceTypRok
Seyfriedová ZuzanaNávrh a implementace editoru znalostních vzorů v jazyce RDFdiplomová 2016 
Motúz MichalTvorba responzivního webu pro sportovní klubbakalářská 2017 
Gál LukášTvorba aplikace pro podporu výuky hudební naukybakalářská 2015 
Stavinoha MartinNávrh a implementace informačního systému pro prodejce automobilůbakalářská 2015 
Duda RadekPorovnání cloudových platforem pro webové aplikacebakalářská 2014 
Gerich JakubOptimalizace pro vyhledávače - SEObakalářská 2014 
Marynčák RenéBehaviorální marketing v prostředí internetubakalářská 2014 
Skýba LiborNávrh a implementace webového informačního systému pro servisní firmubakalářská 2014 
Šustek FilipNávrh a implementace webového informačního systému pro správu fakturbakalářská 2014 
Červenka TomášVytváření webových aplikací v jazyce C a ASP.NET 2.0bakalářská 2012 
Pšenica MartinNávrh a implementace webového informačního systému pro hostingovou společnostbakalářská 2012 
Stejskalová JanaWebová aplikace pro správu vzorků uhlíbakalářská 2012 
Franěc IvoVytváření internetového obchodu v PHP a MySQLbakalářská 2011 
Menšík PetrVytváření CMS systémů pomocí MVC frameworků pro PHPbakalářská 2011 
Očadlý TomášPřehled jazyků pro tvorbu ontologiíbakalářská 2011 
Martynková LucieNávrh a implementace webového informačního systému pro hokejový klubbakalářská 2010 
Gofroj KarelNávrh a implementace informačního systému pro hotelbakalářská 2009 
Hrabálek JiříTransformace dat pomocí XSLbakalářská 2009 
Vohnický MiroslavNávrh a implementace informačního systému pro závodní jídelnubakalářská 2009 
Fišer AdamNávrh a implementace informačního systému pro evidenci archeologických nálezů a muzejních sbírekbakalářská 2008 
Pavlíček MiroslavSimulátor Turingova strojebakalářská 2008 
Ševčík JaroslavNávrh a implementace webového informačního systému pro knihovnubakalářská 2007 


Inovace předmětu Praktická cvičení algoritmů
Hlavní řešitelRNDr. Rostislav Miarka, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub