Ostravská univerzita

Studuj na Ostravské
Univerzita pro školy
City Campus
Sociální bezpečí
24.2.
Sobota
24.2.
Sobota
24.2.
Sobota
26.2.
Pondělí
Postskriptum
Výstava
26.2.
Pondělí
Zazpívám ti pohádku
Divadelní představení

Konference

Studentské vědecké konference KRO FF OU 2024
Termín konání: 20. 03. 2024 - 21. 03. 2024

Akademie zdravého sportu II
Termín konání: 20. 03. 2024

Studentská vědecká konference KCL FF OU 2024
Termín konání: 22. 03. 2024

Učitel – Výuka – Inovace
Termín konání: 23. 03. 2024

Slavica iuvenum 2024
Termín konání: 26. 03. 2024 - 27. 03. 2024