Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc.- bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Fuzzy matematika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Matematika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Matematika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Matematika [?]doktorské4 rokyprezenční
Mathematics [AN]bakalářské3 rokyprezenční
Mathematics [AN]navazující2 rokyprezenční
Mathematics [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Sdružená a víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Biologie - Matematikabakalářské
Fyzika - Matematikabakalářské
Geografie - Matematikabakalářské
Matematika - Český jazyk a literaturabakalářské
Matematika - Anglická filologiebakalářské
Matematika - Biologiebakalářské
Matematika - Dějiny uměníbakalářské
Matematika - Filozofiebakalářské
Matematika - Francouzská filologiebakalářské
Matematika - Fyzikabakalářské
Matematika - Geografiebakalářské
Matematika - Historiebakalářské
Matematika - Hudební výchovabakalářské
Matematika - Latinský jazyk a kulturabakalářské
Matematika - Německá filologiebakalářské
Matematika - Pedagogikabakalářské
Matematika - Polská filologiebakalářské
Matematika - Psychologiebakalářské
Matematika - Ruská filologiebakalářské
Matematika - Sociologiebakalářské
Matematika - Španělská filologiebakalářské
Matematika - Tělesná výchovabakalářské
Matematika - Výtvarná výchovabakalářské
Matematika - Základy společenských vědbakalářské
Sdružená a víceoborová studia zaměřená na přípravu učitelů
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Biologie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie pro SŠ - Matematika pro SŠnavazující
Český jazyk a literatura - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny umění - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Francouzská filologie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika pro SŠ - Matematika pro SŠnavazující
Geografie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Historie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Hudební výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Chemie pro SŠ - Matematika pro SŠnavazující
Matematika - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika - Historie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠnavazující
Matematika pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠnavazující
Matematika pro SŠ - Dějepis pro SŠnavazující
Matematika pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠnavazující
Matematika pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Matematika pro SŠ - Geografie pro SŠnavazující
Matematika pro SŠ - Hudební výchova pro SŠnavazující
Matematika pro SŠ - Informatika pro SŠnavazující
Matematika pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Matematika pro SŠ - Pedagogika pro SŠnavazující
Matematika pro SŠ - Polský jazyk pro SŠnavazující
Matematika pro SŠ - Psychologie pro SŠnavazující
Matematika pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠnavazující
Matematika pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Matematika pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠnavazující
Matematika pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠnavazující
Matematika pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Německá filologie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Pedagogika - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Polská filologie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Psychologie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Ruská filologie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Tělesná výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Základy společenských věd - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské