Úspěch katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na celostátní soutěži studentských vědeckých prací z oboru geografie

27. září 2013 proběhl na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou České geografické společnosti devátý ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie a současně třetí ročník soutěže o cenu Stanislava Řeháka. Do soutěže bylo přihlášeno pět nejkvalitnějších geografických prací z letošního fakultního kola studentské vědecké konference. Prezentované práce přinesly zajímavé srovnání zaměření geografických vysokoškolských pracovišť z celé republiky a neocenitelnou zkušenost všem prezentujícím s vystoupením mezi nejlepšími. Oceněním práce studentů i katedry je umístění týmu Aleny Friedlové s příspěvkem „Rozdílné genderové strategie využívané při popisu cesty“ na druhém místě v bakalářské sekci soutěže.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017