Práce je jinde… od 20. června 2007 na nádraží v Ostravě-Svinově

20. června 2007 se v proskleném foyer vlakového nádraží Ostrava-Svinov konalo slavnostní otevření putovní výstavy fotografií Práce je jinde... Výstava je výsledkem dvouletého projektu nesoucího název „Kolik cest vede na Florenc?“, na jehož realizaci se podílelo několik partnerů. Hlavním realizátorem je Multikulturní centrum Praha, středoevropský projekt Plotki a další partneři, mezi nimi EURES Česká republika (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, dále FAMU UK a v neposlední řadě Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF Ostravské Univerzity v Ostravě. Mezi řečníky, kteří expozici zahajovali, měl slavnostní proslov i rektor Ostravské univerzity Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. Ostravská expozice proběhla pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského.

V průběhu několika měsíců v roce 2006 mapovalo třicet dva novinářů a fotografů z osmi zemí včetně České republiky příběhy šestnácti pracovních migrantů z celé Evropy, mezi nimi i studentky KSGRR. V listopadu 2006 byly příběhy těchto lidí představeny v českých médiích a na velké fotografické výstavě v Praze, odtud expozice putovala do Berlína, Ostravy a německého Lipska. Výstava svým konceptem představuje propojení akademického, uměleckého a všednodenního světa. Na sto metrech barevných pláten jsme mohli shlédnout ve fotografii a v textu šestnáct příběhů lidí migrujících za prací po Evropě.

Více informací o projektu a výstavě získáte na www.migraceonline.cz/vystava

Úvodního slova se ujal prorektor Ostravské univerzity Doc. PhDr. Zbyněk JanáčekVýstava Práce je jinde v prostorách vlakového nádraží Ostrava-SvinovPráce je jinde...…losování výherců soutěže o katalogy na konci vernisáže

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016