OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje > Studium a přijímací řízení

Ostravská univerzita

Průvodce studiem na katedře

Kdo jsme

Naše katedra, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, je jednou z největších kateder na Ostravské univerzitě. Její historie sahá až do 50. let minulého století, kdy byla založena Katedra geografie na tehdejší Pedagogické fakultě. Po vzniku Ostravské univerzity v roce 1991 nalezla své současné místo na Přírodovědecké fakultě. Zde došlo také v roce 1996 k rozdělení na dvě části – Katedru fyzické geografie a geoekologie a Katedru sociální geografie a regionálního rozvoje. Za více než deset let své samostatné existence se stala respektovaným a uznávaným pracovištěm ve sféře společenskovědních disciplín geografie, a to nejen v České republice, ale také v prostoru Střední Evropy. V současnosti zde působí dvě desítky pedagogů, kteří se specializují na jednotlivé geografické obory a světové makroregiony. Na výuce se rovněž podílí 15 externích lektorů, kteří převážně zajišťují výuku cizích jazyků nebo vedou předměty, které jsou primárně zaměřeny na praxi. Cílem katedry je vytvářet atraktivní a přátelské prostředí pro vysokoškolské vzdělání studentů v bakalářském, magisterském a také doktorském studiu, a díky nabídce reflektující neustále se měnící požadavky trhu práce i vysokou šanci pro uplatnění studentů v profesním životě. O práci katedry nejlépe vypovídá uplatnění jejích absolventů. Mimo jiné se můžeme chlubit následujícími jmény:

  • Ivana Biková – expertka za ČR pro boj s dezertifikací při OSN
  • Otto Dušek – zakladatel známé cestovní kanceláře Dušek Tours
  • Tomáš Etzler – redaktor CNN a ČT
  • Pavel Muroň – programový koordinátor rozvojové pomoci v Kamerunu
  • Přemysl Pela – generální ředitel ARIBA Czech, s.r.o.,
  • Milan Půček - 1. náměstek ministra pro místní rozvoj
  • Petr Vaněk – manažer komunikace Hyundai
  • Jaroslav Kurfürst – zástupce velvyslance České republiky v USA

Co můžete u nás studovat?

Naše katedra vám nabízí možnost studia v následujících oborech:

Politická a kulturní geografie

V tomto oboru máte možnost kombinovat zálibu v geografii se studiem mezinárodních vztahů, politologie, antropologie, sociologie a historie. Studium Vám poskytne široké znalosti politických a kulturních reálií světových makroregionů, ale také komplexní znalosti o současném fungování globalizovaného světa uplatnitelné v diplomacii, žurnalistice, či v nejrůznějších organizacích zaměřených na poradenství, práci s migranty a azylanty, humanitární činnost apod. Obor Politická a kulturní geografie můžete studovat v bakalářském, magisterském i doktorském stupni.

Pokud se chcete seznámit s detailním přehledem předmětů v rámci svého studia – klikněte pro bakalářské studium, pro navazující magistersképro doktorské studium.

Geografie a regionální rozvoj

V tomto oboru máte možnost rozvinout geografické znalosti v kombinaci s poznatky ekonomie, státní správy a samosprávy, sociologie a regionálního rozvoje a stát se tak odborníky na rozvoj měst a regionů. Vaše znalosti budou sahat od reálií České republiky a Evropy až po komplexní fungování globalizovaného světa kolem Vás. Obor geografie a regionální rozvoj můžete studovat v bakalářském a magisterském stupni, přičemž v bakalářském studiu nabízíme i kombinovanou formu.

Pokud chcete vidět detailní přehled předmětů v rámci svého studia, klikněte pro obor bakalářský, pro bakalářský v kombinované forměpro navazující magisterský.

Učitelství geografie pro ZŠ a SŠ (jednooborově a dvouoborově)

Profesní příprava budoucích učitelů má na naší katedře nejdelší tradici, přičemž nově je výrazně propojeno v rámci kreditního systému s ostatními bakalářskými geografickými obory a plně prostupné v navazujícím magisterském stupni (můžete pokračovat jak v oboru učitelském, tak v neučitelských oborech). Získáte jednak znalosti z celého spektra geografie (fyzické, sociální i regionální), ale také pedagogické a didaktické dovednosti, které budete potřebovat při své práci učitele na základní nebo střední škole.

Učitelství geografie můžete studovat v bakalářském a magisterském stupni.

Pokud chcete vidět detailní přehled předmětů v rámci svého studia – klikněte pro bakalářský stupeňpro navazující magisterské obory učitelství.

V čem nabízíme nadstandard?

Na naší katedře se dlouhodobě snažíme o inovativní způsoby výuky. Od „tradičnějšího“ pojetí předávání informací prostřednictvím frontálních přednášek (vyučující před zaplněnou třídou sděluje studentům probíranou látku), jsme v co největší míře přešli k atraktivnější formě workshopů, seminářů, ale také využíváme možnosti e-learningu (Moodle, Dilleo), a jsme studentům pravidelně k dispozici pro individuální konzultace. Velmi atraktivní formu výuky představují pro studenty každoroční exkurze po České republice, ale také do zahraničí. Ti nejlepší a nejaktivnější z řad studentů pomáhají za finanční odměnu při výzkumných aktivitách členů katedry.

Toto vše považujeme za standard vysokoškolské výuky současné doby, který byste měli vyžadovat od jakékoliv vysoké školy. Naše katedra se však trvale snaží nabízet i něco navíc, něco, co je přínosné nejen pro  Vaše studium, ale také pro profesní rozvoj osobnosti.

Například ve srovnání s jinými geografickými pracovišti nabízíme (a v některých oborech přímo vyžadujeme) široké možnosti až šestisemestrálního vzdělávání v nejvýznamnějších evropských jazycích (angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština a ruština), ve spolupráci s filozofickou fakultou však můžete studovat i další evropské jazyky (portugalštinu, ukrajinštinu, polštinu, chorvatštinu) nebo atraktivní asijské jazyky (čínštinu, japonštinu, korejštinu, vietnamštinu, arabštinu, hebrejštinu).

V naší nabídce je i výuka vybraných předmětů v angličtině společně ve skupině se zahraničními studenty, kteří ve stále větší míře přijíždějí studovat na naši katedru. V těchto předmětech budete moci rozvinout své jazykové schopnosti, naučíte se odborně vyjadřovat v angličtině a získáte množství dalších informací a kompetencí, které budete moci ve svém životě dále aplikovat. A samozřejmě navážete nová přátelství překračující pomyslné kulturní hranice.

Kombinujte studium u nás se studiem v zahraničí – podpoříme Vás!

Přátelství můžete dále rozvíjet i aktivním pobytem v zahraničí. Nabízíme Vám možnost studovat na více než 30 zahraničních univerzitách po celé Evropě v rámci programu Erasmus (seznam univerzit). Toto studium je z velké části kryto z prostředků české vlády a Evropské unie, a proto pro Vás nebude znamenat velkou finanční zátěž. Navíc Přírodovědecká fakulta podporuje studium v zahraniční i finančně formou nejrůznějších stipendií. A co je nejdůležitější – studium v zahraničí Vám plně započítáme do Vašich studijních plánů, což znamená, že i když budete studovat celý rok v zahraničí, nebudete si muset prodlužovat studium ani o jeden měsíc.

A protože chceme, abyste během studia získali i představu o praktickém uplatnění nabytých znalostí, podporujeme i průběžnou praxi na nejrůznějších pracovištích nejen v České republice, ale také zahraniční pracovní stáže na nejrůznějších institucích, firmách a neziskových organizacích, na které částečně přispíváme formou katedrových stipendií.

Jak vidíte, vztahy se zahraničím jsou jednou z priorit katedry, na které se můžete aktivně podílet i Vy a z našeho snažení získat zajímavé zážitky a zkušenosti. Již řadu let pořádáme mezinárodní konference, kterých se účastní kolegové ze všech kontinentů, kromě toho ale hledáme i prostředky, jak přilákat na katedru alespoň na krátkodobé přednáškové pobyty odborníky ze zahraničí. Daří se nám to, a studentům naší katedry přednášely i opravdové „superstars“ světové geografie (přehled přednášejících naleznete v sekci „Události“ tohoto webu). Snažíme se, aby se tato aktivita stala jednou z hlavních charakteristik katedry, kterou bychom se profilovali ve středoevropském geografickém prostoru.

Jak jsme na vaši výuku vybaveni!

Co se týká materiální vybavenosti, jistě Vám při studiu nejvíce pomůže velmi kvalitně vybavená studovna. Protože každým rokem ukrojíme více než půl milionu korun z našeho rozpočtu a studovnu doplníme nejnovější literaturou a odbornými časopisy, je naše pracoviště absolutně nejlépe vybaveným geografickým pracovištěm v České republice. Kromě toho Vám nabízíme také moderní počítačové vybavení s kancelářským, analytickým, statistickým a kartografickým softwarem a samozřejmostí je vybavení všech našich učeben dataprojektory. Pokud vlastníte notebook, nebudete mít žádné problémy s připojením na Internet - všechny naše prostory jsou kompletně pokryty WI-FI signálem.

Bezesporu také oceníte přátelskou atmosféru, která je dlouhodobým standardem naší katedry. Od počátku studia se Vám věnují garanti jednotlivých studijních oborů, zcela individuálně řešíme Vaše problémy při  cestách do zahraničí, ale také případné studijní problémy, usměvavou tvář najdete na našem sekretariátu i v kanceláři vedoucího katedry. Nezbývá Vám tedy nic jiného, než vyzkoušet „na vlastní kůži“, jak se studuje na naší katedře. Stačí jen vyplnit přihlášku a úspěšně absolvovat přijímací zkoušky. Je to jen na Vás… My se na Vás těšíme.

Přečtěte si zkušenosti našich studentů ze zahraničí!

Míša ve Španělsku
Milujete paellu a flamenco? Já strašně moc. Vždy jsem si přála jet studovat do Španělska. Začala jsem studovat Politickou a kulturní geografii na Ostravské univerzitě v Ostravě, kde jsem si svůj dětský sen studovat ve Španělsku splnila. Pobyt v Seville neobnášel jen klasické studium nad knihami a návštěvu přednášek. Byl pro mě i obrovským kulturním přínosem díky interkulturní povaze města a historii celého regionu. Procestovala jsem i Maroko a celý jih Španělska, poznala nádherná místa a ještě zajímavější lidi. Díky zkušenostem ze zahraničí a předcházející praxi jsem dostala příležitost aktivně spolupracovat na univerzitním grantu a dále se věnovat problematice imigrantů v ČR. Jednoduše řečeno, jestliže chcete poznat svět, je pro Vás studium Politické a kulturní geografie skvělou volbou.

Lucka a Aleš v Indii
Vydali jsme se do Nového Dillí, abychom uplatnili své vědomosti v praxi a ochutnali trošku dobrodružství. Nejsme přeci geografové jen jménem. Jak mi řekl náš pan doktor na vsi: "Tak to Vám bude svět malý." a měl pravdu. Jak jsme se do Indie dostali? Dojednali jsme si stáž na Velvyslanectví České republiky v Novém Dillí. Letěli jsme z Istanbulu do Dubaje a poté do indického Džajpuru. V Dubaji jsme měli 20 hodin, které jsme trávili prohlídkou města a koupáním v moři. V Džajpuru jsme si pronajali auto s řidičem, který nás odvezl do Nového Dillí. Řidiče Suryu jsme měli domluveného již dopředu. Byl to můj známý, který mě vozil po Indii v dubnu 2007. Na velvyslanectví jsme byli pověřeni velkou škálou úkolů. Psali jsme politické a bezpečnostní zprávy z teritoria, účastnili jsme se konferencí, ale především jsme zajišťovali přípravy a průběh 60. výročí navázání diplomatických vztahů mezi ČR a Indií. Před odjezdem do Indie jsme museli absolvovat různé očkování a byrokratické kolečko, abychom vyřídili veškeré potřebné dokumenty. Již od dubna jsme byli v kontaktu s velvyslanectvím v Indii, v červnu jsme museli na ministerstvo zahraničních věcí a indickou ambasádu v Praze. Papírování bylo mnoho, ale indická zkušenost je k nezaplacení. Podívejte se na naše stránky http://indie.kx.cz

Markéta ve Finsku, Švédsku a Irsku
Po absolvování bakalářského studia Politické a kulturní geografie mi začínala být Ostrava malá, tak jsem se rozhodla zkusit štěstí a přihlásit se do výběrového řízení (již jako studentka navazujícího magisterského oboru Geografie a regionální rozvoj) na Erasmus studijní pobyt. Mým vysněným cílem bylo Finsko. Táhlo mě to na sever hlavně kvůli příležitosti poznat pověstný severský přístup k přírodě a k lidem. Nakonec se povedlo a já prožila 5 úžasných měsíců na University of Joensuu. V rámci praktické části studia předmětu Rural Transformation jsem strávila dva týdny ve Švédsku, kde jsem si zkusila pracovat v mezinárodním týmu studentů z Finska, Švédska, Nizozemska a Německa. Studium ve Finsku a Švédsku mě obohatilo o znalosti regionálního a lokálního rozvoje v naprosto odlišných podmínkách než na jaké jsme zvyklí v České republice. Po návratu z Finska jsem začala uvažovat o Erasmus pracovní stáži v anglicky mluvící zemi. Sehnat stáž v zahraničí nebylo vůbec jednoduché, ale nakonec se to hlavně díky podpoře katedry povedlo. Pracovat 3 měsíce v  Irsku v neziskové společnosti, jejímž hlavním cílem je rozvoj regionu, bylo pro mě velkým přínosem. Zlepšila jsem si jazykové schopnosti, poznala jaká je praxe regionálního rozvoje v Irsku a naučila se, jak funguje malá rozvojová společnost a jakým praktickým problémům musí čelit. Pokud od studia na vysoké škole očekáváte možnost aktivně se zapojit do činnosti katedry a příležitost vycestovat do zahraničí, tak katedra Sociální geografie a regionálního rozvoje je pro Vás to pravé. Mě rozhodně nezklamala! Pokud Vás zajímají mé zážitky z poslední stáže, podívejte se zde: http://makimakule.blogspot.com.

Ludmila Čechová – příběh české stážistky v OECD Development Centre
„Jmenuji se Ludmila Čechová a je mi 22 let. Jsem studentkou Politické a kulturní geografie na Ostravské universitě. Minulý rok jsem se dozvěděla o programu Erasmus a díky němu jsem strávila 10 měsíců v Paříži. Mé začátky nepatřily k nejlehčím, protože jsem neuměla dobře francouzsky a musela trávit hodiny v knihovně, abych alespoň porozuměla přednáškám. Ale pokud je člověk hozen do vody, naučí se plavat i kdyby nechtěl. Nakonec jsem vše vcelku úspěšně zvládla a odjezd byl mnohem těžší než než příjezd. Pokud Vás zajímají mé zážitky z poslední stáže, podívejte se  na mé stránky.

Pokud Vás naše nabídka zaujala a chtěli byste se dozvědět detaily přijímacího procesu, prosím, navštivte stránky Přijímací řízení na Přírodovědeckou fakultu OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
instagram
twitter
rss
social hub