Mezinárodní konference Beyond Globalisation: Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context

Konec globalizace v Ostravě
Mezinárodní konference Beyond Globalisation: Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context, 16. - 17. září 2009

Žijeme ve věku globalizace. Nebo to alespoň často slýcháváme. Zda má toto zlidovělé tvrzení nějakou empirickou oporu a teoretické zdůvodnění debatovali vědci ze sedmi zemí světa, kteří se v polovině září zúčastnili na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity mezinárodní konference s provokativním názvem Beyond Globalisation: Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context.

Více jak třicet účastníků této již v pořadí čtvrté konference věnované tématu globalizace diskutovalo především o otázce, zda je termín globalizace užitečný při zkoumání současného světa, zda vůbec odhaluje více, než skrývá, a v jakém smyslu jej můžeme dále používat. Diskuze probíhala v rovině teoretické v rámci sekce nazvané Teorie a praxe (Theory and Praxis) a také v kontextu politického a ekonomického vývoje v jednotlivých regionech v rámci panelu Regiony v transformaci (Regions in Transformation). V panelu věnovaném regionům dominovala témata ekonomického rozvoje, lokální identity a politických konfliktů, zatímco teoretický panel zkoumal především filosofické, ideologické a politické předpoklady skrývající se za termínem globalizace tak, jak se s tímto pojmem setkáváme v podání politiků, médií a vědců.

Úvodní slova ke konference pronesli světově uznávaní odborníci z oblasti politické a kulturní geografie. Jako první referoval o svém probíhajícím výzkumu geopolitických imaginací válčení v dnešním světě prof. Derek Gregory z Univerzity Britské Kolumbie. Zvláštní pozornost ve svém příspěvku nazvaném Global Warring věnoval zejména představám globalizace skrze hi-tech a dálkové technologie vedení války v kontrastu s paralelní démonizací staletími osvědčených partyzánských taktik slabších. Na jeho vystoupení navázal prof. Noel Castree z Univerzity Manchesteru s ostrou kritikou převládajících vysvětlení tzv. ekonomické krize. Jeho příspěvek, příhodně nazvaný A Crisis. But of What?, zpochybnil běžně přijímaná zdůvodnění ekonomické recese a navrhl radikální přehodnocení neoliberálního paradigmatu. Panel hostí uzavřel dr. Petr Drulák, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, který se ve svém příspěvku nazvaném Metafory globalizace zabýval utvářením našich představ o globalizaci skrze jazyk a zejména jazykové metafory. Ukázal, jak výrazně metaforický charakter jazyka strukturuje naše vnímání komplexních procesů a abstraktních pojmů.

Konference byla všemi účastníky hodnocena jako vysoce přínosná a kromě výměny myšlenek umožnila rovněž výměnu kontaktů a zkušeností zdaleka přesahující rámec konference. Jedním z výsledků nově navázané spolupráce bude i exkurze studentů regionálního rozvoje Univerzity Manchesteru do Ostravy na jaře příštího roku.

Mezinárodní konference Beyond Globalisation: Exploring the Limits of Globalisation in the Regional ContextMezinárodní konference Beyond Globalisation: Exploring the Limits of Globalisation in the Regional ContextMezinárodní konference Beyond Globalisation: Exploring the Limits of Globalisation in the Regional ContextMezinárodní konference Beyond Globalisation: Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context

Podrobnosti, jednotlivé prezentace a fotografie z konference je možné najít na webu konference.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016