Studenti z Univerzity v Manchesteru na exkurzi v Ostravě

Ve dnech 14. – 17. září 2010 se uskutečnila exkurze studentů geografie z University of Manchester v Ostravě. Fakulta životního prostředí a rozvoje této školy patří mezi nejlepší v Evropě a její profesoři mezi naprosté špičky v oboru regionálního a městského rozvoje. Naše katedra organizovala jejich pobyt zde v Ostravě a připravila pro ně jednak sérii přednášek, ale také zorganizovala i několik exkurzí.

Spolupráce s University of Manchester, Fakultou životního prostředí a rozvoje, započala již před třemi lety, kdy jsme požádali profesora Noela Castreeho o přednášku pro studenty. Mimo přednášek a zajímavých debat v hodinách se studenty a následné účastni na mezinárodní konferenci Beyond Globalisation: Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context, kterou pravidelně pořádá naše katedra, si prohlédl město a region. Natolik jej Ostrava a Moravskoslezský kraj zaujali, že exkurzi do Ostravy zahrnuli do svého studijního programu pro studenty a z nás se stali partneři této významné instituce.

Nejprve musíme zdůraznit, že exkurze v britském pojetí se naprosto liší od toho, jak je obecně chápána u nás - že se někam přijede, kouká se doprava, doleva a pak o tom napíše zprávu. Exkurze na západních univerzitách jsou velmi intenzivní. Už několik měsíců předem studenti zjišťovali vše o Ostravě, psali seminární práce a dopředu vytvářeli malý výzkumný projekt na určité téma spojené s Ostravou. Doma o návratu vše pak uzavřeli a prezentovali výstupy.

Naše katedra pro zahraniční studenty a pedagogy připravila přednášky o historii a současnosti Ostravy, které přednesli prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.RNDr. Pavel Bednář, Ph.D. Dále jsme uchystali řadu prohlídek města. Hodlali jsme jim poskytnout ucelený obraz o její rozmanitosti a multikulturnosti. Vedle centra města jsme navštívili Slezskou Ostravu, zavítali jsme do Dolní oblasti Vítkovic a také ocelárny společnosti Arcelor Mittal Ostrava. Neopomněli jsme navštívit residenční čtvrti Ostravy – Porubu, Ostravu Jih. Velkou pozornost jsme věnovali i oblastem, které jsou považovány z mnoha důvodů za problémové – Hrušov, Přívoz a Liščina. Na programu exkurze jsme také úzce spolupracovali s týmem Ostrava 2015, který připravoval kandidaturu Ostravy na titul Evropské město kultury na rok 2015. I když již v té době bylo rozhodnuto v neprospěch Ostravy, přesto se studenti setkali s některými členy tohoto týmu. Zejména s Mgr. Blankou Markovou, naší doktorskou studentkou, dlouze debatovali o kandidatuře a také o detailech samotného ambiciózním projektu. Ve večerních hodinách se studenti z Manchesteru systematicky pouštěli do objevování Stodolní ulice.

A jak se našim hostům v Ostravě líbilo? Před příjezdem do Ostravy strávili tři dny v Praze a tudíž po příjezdu do Ostravy bylo poněkud složitější si zvyknout na zcela jiné město – opravdu Ostrava nedokáže ohromit a okouzlit jako Praha. Ale postupně začali v našem městě objevovat něco zvláštního, surového a zajímavého. Takže nakonec odjížděli z Ostravy s pocitem, že v žádném případě se neloučí s nudným, zaostalým a odpudivým místem, ale s místem zajímavým a s potenciálem dalšího rozvoje. Někteří dokonce vyjádřili i přání se sem vrátit a pobýt i delší dobu. Následujících pět let tedy budou jezdit studenti z Manchesteru sem k nám, pokaždé v jiném složení a pokaždé s jinak zvolenými cíly exkurze. Přijedou v dubnu roku 2011.

Studenti z Univerzity v Manchesteru na exkurzi v OstravěStudenti z Univerzity v Manchesteru na exkurzi v OstravěStudenti z Univerzity v Manchesteru na exkurzi v OstravěStudenti z Univerzity v Manchesteru na exkurzi v OstravěStudenti z Univerzity v Manchesteru na exkurzi v OstravěStudenti z Univerzity v Manchesteru na exkurzi v OstravěStudenti z Univerzity v Manchesteru na exkurzi v OstravěStudenti z Univerzity v Manchesteru na exkurzi v OstravěStudenti z Univerzity v Manchesteru na exkurzi v OstravěStudenti z Univerzity v Manchesteru na exkurzi v OstravěStudenti z Univerzity v Manchesteru na exkurzi v OstravěStudenti z Univerzity v Manchesteru na exkurzi v OstravěStudenti z Univerzity v Manchesteru na exkurzi v OstravěStudenti z Univerzity v Manchesteru na exkurzi v Ostravě

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016