Studijní pobyt v Etiopii

Vzhledem k tomu, že se v rámci svého studia v doktorském programu Politické a kulturní geografie na Přírodovědecké fakultě OU zabývám politickou situací v Africkém rohu, bylo mým cílem a rovněž velkým přáním podívat se do některé ze zemí této oblasti. V září 2010 jsem díky udělenému grantu v rámci Studentské grantové soutěže měla možnost odjet na měsíční studijní a výzkumný pobyt do Etiopie. Protože byl můj výzkumný projekt zaměřen na postavení Somalilandu v oblasti Afrického rohu, byly hlavním cílem mé cesty sídla mezinárodních organizací, sídlících v Addis Abebě. Na všech těchto institucích jsem se setkala s velice milým a vstřícným jednáním a navázala jsem důležité kontakty.

Navštívila jsem úřad Mise Evropské unie při Africké unii, kde jsem získala spoustu informací týkajících se politiky Evropské unie k zemím Afrického rohu, především Somálsku, a rovněž jsem měla možnost prodiskutovat aktuální problémy oblasti, jako např. nadcházející referendum v jižním Súdánu. Hlavním cílem mé studijní cesty byla Komise Africké unie v Addis Abebě, kde se mi podařilo získat volný přístup do knihovny a archívu, který byl pro mě významným zdrojem dokumentů AU. Podařilo se mi rovněž uskutečnit několik rozhovorů s odborníky na danou problematiku na Peace and Security Department AU.

Velikým zážitkem pro mě bylo setkání s bývalým ministrem zahraničí doposud neuznaného státu Somalialand, který mi poskytl velice cenné informace a stanoviska, týkající se snah jeho státu o mezinárodní uznání. Měla jsem možnost rovněž navštívit Addis Abebskou univerzitu a konzultovat svůj výzkum na Katedře politologie a mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních věd.

Volné víkendy jsem trávila poznáváním okolí Addis Abeby a v závěru pobytu jsem měla možnost odjet na několik dní na východ země do proslulého historického města Harar, které je známo jako křižovatka kultur v oblasti Afrického. Pobyt v Etiopii byl rovněž plný zajímavých kulturních zážitků, měla jsem možnost vidět nejstaršího předka člověka, slavnou Lucy, a zúčastnila jsem se oslav Meskelu, jednoho z nejvýznamnějších svátků Etiopské ortodoxní církve.

Studijní cesta do Etiopie pro mě byla určitě nezapomenutelným zážitkem a velkým přínosem do dalšího profesního i osobního života.

Mgr. Kateřina Rudincová

V ulicích Addis AbebyV Debre Libanos na sever od Addis AbebyHararTradiční hararský důmEtiopská vesnice

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016