Studentky Politické a kulturní geografie se zúčastnily Modelu Spojených národů v Londýně

LIMUN - alebo Medzinárodný Model Spojených národov v Londýne je jeden z najväčšsích modelov OSN vo svete (najväčšsí v Európe). Koná sa každoročne v centre Londýna v priestoroch Imperial Collage of London. Tento rok sa konal už 13.krát a tešil sa zatiaľ najväčšej účasti- 1240 študentov z rôznych vysokých škôl a collages z celého sveta. Je organizovaný výhradne študentmi Londýnských univerzít a jeho hlavným cieľom je sprostredkovať mladým ľudom priestor na vyjadrenie sa k aktuálnym politickým témam, ale tiež slúži k spoznaniu rôznych kultúr a hodnôt. Okrem toho prehĺbuje vedomostí o OSN a štruktúre ako je organizované.

Konferencie sa tento rok zúčastnili tri študentky Ostravskej Univerzity, oboru politická a kultúrna geografia a regionálny rozvoj- Lucia Brosová (PKG), Iveta Antolíková (PKG) a Monika Štefancová (RR). Bola im pridelená krajina, ktorú budú reprezentovať- Zimbabwe a následne boli rozdelené do troch z dvadsiatich komisií, ktoré pojednávali o rôznych témach- napr o bezepečnosti na Kórejskom poloostrove, o nutnosti zabrániť šíreniu zbraní hromadného ničenia, či o rozvoji krajín tretieho sveta s ohľadom na súčastnú situáciu Európy a finančnej krízy, ktorej čelí. Konferencia sa niesla v duchu silných argumentov a sklelých myšlienok študentov univerzít ako aj rôznych návrhov ako vyriešiť niektoré pálčivé problémy ľudstva. Študenti ukázali silu, pripravenosť a zhostili sa svojej úlohy reprezentovať vopred danú krajinu na jednotku.

Studentky Politické a kulturní geografie se zúčastnily Modelu Spojených národů v LondýněStudentky Politické a kulturní geografie se zúčastnily Modelu Spojených národů v LondýněStudentky Politické a kulturní geografie se zúčastnily Modelu Spojených národů v LondýněStudentky Politické a kulturní geografie se zúčastnily Modelu Spojených národů v LondýněStudentky Politické a kulturní geografie se zúčastnily Modelu Spojených národů v LondýněStudentky Politické a kulturní geografie se zúčastnily Modelu Spojených národů v LondýněStudentky Politické a kulturní geografie se zúčastnily Modelu Spojených národů v LondýněStudentky Politické a kulturní geografie se zúčastnily Modelu Spojených národů v LondýněStudentky Politické a kulturní geografie se zúčastnily Modelu Spojených národů v LondýněStudentky Politické a kulturní geografie se zúčastnily Modelu Spojených národů v LondýněStudentky Politické a kulturní geografie se zúčastnily Modelu Spojených národů v LondýněStudentky Politické a kulturní geografie se zúčastnily Modelu Spojených národů v LondýněStudentky Politické a kulturní geografie se zúčastnily Modelu Spojených národů v LondýněStudentky Politické a kulturní geografie se zúčastnily Modelu Spojených národů v Londýně

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017