OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Jan Havrlant

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc.
místnost, podlaží, budova: L 148, budova L
funkce:
obor činnosti:geografie cestovního ruchu, regionální geografie Česka
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 597 09 2339
606 785 128
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1972 – 1977Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta Promovaný geograf - obor odborná geografie
1968 – 1972Gymnázium Ostrava

Kvalifikace

2004habilitace docentem (regionální geografie), Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta
1993CSc. (regionální geografie, cestovní ruch), Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta
1983RNDr. (fyzická geografie, meteorologie), Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta

Zaměstnání, praxe

1991 – dosudOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
1981 – 1990Pedagogická fakulta v Ostravě
1979 – 1986Český hydrometeorologický úřad v Ostravě
1977 – 1979Český statistický úřad v Praze

Odborné zaměření

Regionální geografie, cestovní ruch

Akademické funkce a členství v orgánech

2001 – 2003člen AS Přírodovědecké fakulty OU

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2010 – 2015člen redakční rady čas. Ksztaltowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemyslowionych i zurbanizowanych, Uniwersytet Ślaski Katowice- Sosnowiec, Wydzial nauk o Ziemi/Polsko
1981 – dosudčlen ČGS (5 let předseda SM pobočky)

Působení v zahraničí

26. - 30. 9. 2011Uniwersytet Jagielloński Kraków, Instytut geografii i gospodarki Przestrzennej/Polsko (Erasmus)
10. - 15. 6. 2010Uniwersytet Jagielloński Kraków, Instytut geografii i gospodarki Przestrzennej/Polsko (Erasmus)
11. – 17. 6. 2005Univerza Ljubljana, FF, Oddelek za geografijo /Slovinsko/(Erasmus)
20 .- 24.11. 2001Uniwersytet Ślaski Sosnowiec, Wydzial nauk o Ziemi/Polsko (přednáška)
1997Ekonomická fakulta Univerzity M.Bela Bánská Bystrica (studijní pobyt)
1994Uniwersitet Jagielloński Kraków, Wydzial geografii/Polsko (studijní pobyt)
1993Uniwersitet Wroclawski Wroclaw, Instytut geografii/Polsko (studijní pobyt)


Všechny publikace

Havrlant, J., Ženka, J. a Krtička, L. Rozmístění služeb vázaných na cestovní ruch. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 62-75. ISBN 978-80-87264-73-7.
Havrlant, J. Změny atraktivity obcí v oblasti Moravskoslezských Beskyd. In: VIII. Medzinárodné geografické kolokvium. Danišovce: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, PrF, Ústav geografie. 2018.
Havrlant, J. Změny atraktivity obcí v oblasti Moravskoslezských Beskyd - případová studie horské obce Bílá. In: 8. medzinárodné geografické kolokvium: Zborník abstraktov z 8. medzinárodného geografického kolokvia 2018 Danišovce. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2018. s. 10-11. ISBN 978-80-8152-646-6.
Havrlant, J. Hornická činnost a rekultivace devastované krajiny na Karvinsku. Geografické rozhledy. 2016, roč. 25, č. 2015/2016, s. 28-29. ISSN 1210-3004.
Havrlant, J. Přinese útlum těžby uhlí v OKD změny v životním prostředí?. In: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva: Sborník abstraktů článků z konference ČGS - Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva 2016-09-05 České Budějovice. České Budějovice: Česká geografická společnost a Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2016. s. 35-35.
Havrlant, J. Přinese útlum těžby uhlí v OKD změny v životním prostředí?. In: Výroční konference ČGS. České Budějovice: Jihočeská univerzita, PF, katedra geografie. 2016.
Havrlant, J. Přinese útlum těžby uhlí v OKR změny v životním prostředí?. In: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva: Výroční konference ČGS 2016-09-05 České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2016. s. 79-89. ISBN 978-80-7394-619-7.
Havrlant, J. Revitalizace průmyslové krajiny na příkladu Karvinska. In: Mezinárodní česko-polské sympozium: Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce.: Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce 2016-05-05 Ostrava Vítkovice. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 155-175. ISBN 978-80-7464-885-4.
Havrlant, J. Revitalizace průmyslové krajiny na příkladu města Karviná. In: Mezinárodní sympozium Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce. Ostrava Vítkovice: Ostravská univerzita. 2016.
Havrlant, J. Devastace a rekultivace krajiny na Karvinsku. Geographia Cassoviensis. 2015, roč. 9, s. 119-129. ISSN 1337-6748.
Havrlant, J. a Siwek, T. Przemysł (1945-1989). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 295-302. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Havrlant, J. Przemysł (1989-2015). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 553-559. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Havrlant, J. Turystyka (1989-2015). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 631-634. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Havrlant, J. a Krtička, L. Reclamation of devastated landscape in the Karviná region (Czech Republic). Environmental & Socio-economic Studies. 2014, roč. 2, s. 1-12. ISSN 2354-0079.
Havrlant, J. Rekultivace průmyslové krajiny Karvinska k rekreačnímu využití. In: Mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe. SU OPF Karviná: OPF Slezská univerzita, Karviná. 2014.
Havrlant, J. Rekultivace průmyslové krajiny Karvinska k rekreačnímu využití. In: Rekultivace průmyslové krajiny Karvinska k rekreačnímu využití. Karviná: Slezská univerzita, OPF Karviná, 2014. Slezská univerzita, OPF Karviná, 2014. s. 97-107. ISBN 978-80-7248-955-8.
Havrlant, J. Vybrané problémy regionů ČR I. 2014.
Havrlant, J. Karvinsko mění image devastované hornické krajiny. Těšínsko - vlastivědný časopis. 2013, roč. 56, s. 24-30. ISSN 0139-7605.
Havrlant, J., Mácha, P. a Siwek, T. Geografie cestovního ruchu v Americe. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 83 s. ISBN 978-80-7464-145-9.
Havrlant, J., Baar, V. a Žufan, P. Mezinárodní cestovní ruch - Destinace Evropa a Rusko. 2012.
Havrlant, J., Boruta, T., Novák, D. W., Rumpel, P., Žufan, P. a Šindler, P. Vybrané problémy rozvoje Moravskoslezského kraje. 2012.
Havrlant, J. Exkurze - Vývoj krajiny Ostravské průmyslové oblasti. 2011.
Havrlant, J., Baar, V., Houdková, Z. a Kopeček, V. Geologicko-geografická exkurze do Solnhofenu a do oblasti rakouských a německých Alp. 2011.
Havrlant, J. KIERUNKI I BARIERY MODERNIZACJI OŚRODKÓW SPORTÓW ZIMOWYCH W CZESKIM REGIONIE TURYSTYCZNYM BESKIDY. PRACE GEOGRAFICZNE, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków. 2011, roč. 2011, č. 125, s. 77-93.
Rumpel, P., Boruta, T., Slach, O., Bednář, P., Havrlant, J., Novák, D. W., Ptáček, P. a Žufan, P. Komplexní regionální marketing periferního rurálního regionu Jesenicko. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 244 s. ISBN 978-80-7380-320-9.
Havrlant, J., Boruta, T. a MIČAN, O. Mezinárodní cestovní ruch. 2011.
Havrlant, J. Rozvoj a modernizace lyžařských rekreačních středisek v regionu Severní Moravy a Slezska: (na příkladu turistické oblasti Beskydy-Valašsko). Geographia Cassoviensis. 2011, roč. 5, s. 31-36. ISSN 1337-6748.
Havrlant, J. Influence of the Recreational Potential and Soft Factors on Tourism in the Jeseníky Region. -Moravian Geographical reports (text k tisku). 2010, roč. 18, č. 18, ISSN 1210-8812.
Havrlant, J. Nové trendy a perspektivy cestovního ruchu a lázeňství na Jesenicku. In: XXII. sjezd ČGS. Ostrava: KSGRR. 2010.
Havrlant, J. Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska. Zpravodaj Hnědé uhlí. 2010, roč. 2010, č. VÚHU, s. 32-38. ISSN 1213-1660.
Havrlant, J. Analýza příčin regionálních disparit v regionu Jesenicka ve vazbě na cestovní ruch. In: Rumpel, P., Boruta, T., Novák, D.: Analýza příčin regionálních disparit v modelovém regionu Jesenicko v kontextu teorie regionálního marketingu. In: Analýza příčin regionálních disparit v modelovém regionu Jesenicko v kontextu teorie regionálního marketingu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 95-108. ISBN 978-80-7368-453-2.
Havrlant, J. Jesenicko - rekreační infrastruktura a měkké faktory cestovního ruchu. In: Konference k projektu MMR - Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicka. Bělá pod Pradědem, Jeseník: KSGRR PřF Ostravská univerzita a Jesenická rozvojová. 2009.
Havrlant, J. K šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Vencálka: K šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Vencálka. -Informace České geografické společnosti. 2009, roč. 28, s. 42-44. ISSN 1213-1075.
Havrlant, J. Měkké faktory cestovního ruchu v oblasti Jesenicka. In: Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Olomouc: PřF UP v Olomouci. 2009.
Havrlant, J. Měkké faktory cestovního ruchu v oblasti Jesenicka: Sborník abstraktů. In: Sborník abstraktů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. Univerzita Palackého, 2009. s. 51-51. ISBN 978-80-244-2290-9.
Havrlant, J. Měkké faktory cestovního ruchu v regionu Jesenicka. In: Sborník příspěvků z MVK (v tisku). Olomouc: PřF UP, 2009. PřF UP, 2009. s. 1-9. ISBN 978-80-244-2290-9.
Havrlant, J. Moravskoslezský kraj: Zeměpis České republiky. In: Zeměpis České republiky. 2. vyd. Nakladatelství ČGS, Praha: Nakladatelství ČGS, s.r.o., 2009. s. 90-91. Zeměpis České republiky, učebnice pro střední škol. ISBN 978-80-86034-89-8.
Havrlant, J. Perspektivy cestovního ruchu v periferním regionu Jesenicka. In: Mezinárodní konference - Geografické aspekty středoevropského prostoru. Brno: PF Masarykova univerzita, Brno. 2009.
Havrlant, J. Perspektivy cestovního ruchu v periferním regionu Jesenicka: Perspektivy cestovního ruchu v periferním regionu Jesenicka. In: Sborník příspěvků -Geografické aspekty středoevropského prostoru. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Masarykova univerzita, 2009. s. 139-144. ISBN 978-80-210-4947-5.
Havrlant, J. Ruch turystyczny w regionie Jeseníky - problemy i perspektywy RT. In: seminář Zakladu gospodarki turystycznej i uzdrowiskowej. Uniwersytet Jagielloński Kraków: Instytut Geografii i gospodarki przestrzennej UJ. 2009.
Havrlant, J. Geografické aspekty rozvoje cestovního ruchu v jesenickém regionu, Geographical aspects in the Development of Tourism in the Jeseníky region. In: Stredoeurópský priestor - Geografia v kontexte regionálného rozvoja, mezinárodní geografická konference. Nitra, Univerzita KF: SGS, pri SAV a KGRR FPV, Univerzita KF v Nitre. 2008.
Havrlant, J. Geografické aspekty rozvoje cestovního ruchu v jesenickém regionu, Geographical aspects in the Development of Tourism in the Jeseníky region. -Geografické informácie. 2008, roč. 2008, č. 12, s. 84-90. ISSN 1337-9453.
Havrlant, J. Geografický výzkum cestovního ruchu v periferních oblastech regionu Severní Moravy a Slezska. Geographical research of Tourism in a peripheral area in the North Moravian and Silesian region (In Czech). In: Geografická revue, časopis KGKE, ročník 4/č.2. 2008. Banská Bystrica: FPV , Univerzita M. Bela, 2008. FPV , Univerzita M. Bela, 2008. s. 126-139. ISSN 1336-7072.
Havrlant, J. Geografický výzkum cestovního ruchu v periferních regionech Severní Moravy a Slezska. In: Vědecká mezinárodní konference - Geografický výskum v priestore a čase. Bánská Bystrica , Univerzita MB: SGS, FPV Univerzita MB, KGKE. 2008.
Havrlant, J. Geografický výzkum cestovního ruchu v periferních regionech Severní Moravy a Slezska, Geographical research of Tourism in a peripheral area in the North Moravian and Silesian region (in Czech). In: Mezinárodná vedecká konferencia - Geografický výskum v priestore a čase. Bánská Bystrica, Univerzita MB: KGKE FPV UMB B. Bystrica a SGS. 2008.
Havrlant, J. Geografie cestovního ruchu I. - Základy geografie cestovního ruchu. 2007.
Havrlant, J. Geografie cestovního ruchu II. - Geografie cestovního ruchu ČR. 2007.
Havrlant, J. Pozice cestovního ruchu v ČR a v regionu Severní Moravy a Slezska. In: seminář Turistický ruch v příhraničních regionech. Kraków: UJ Krakow. 2007.
Havrlant, J. Współczesne trendy w rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej Beskidów Czeskich. In: Sborník z konference W. Kurek, M. Mika (red.) Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński. Krakow: Uniwersytet Jagielloński Kraków, 2007. Uniwersytet Jagielloński Kraków, 2007. s. 281-288. ISBN 978-83-88424-34-2.
Havrlant, J. Změny ve druhém bydlení v rekreačních prostorech Beskyd. In: Zeszyty naukowe GWSH 30. Katowice: KGER GWSH, 2007. KGER GWSH, 2007. s. 74-91. ISSN 1428-9520.
Havrlant, J. Zvláštnosti vývoje turisticko-rekreačních struktur v regionu Beskyd. In: Medzinárodná geografická konferencia - Osobitosti vývoja geografických štruktúr v kotlinách Karpát. Košice, Danišovce: Ústav geografie PrF, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach. 2007.
Havrlant, J. Zvláštnosti vývoje turisticko-rekreačních struktur v regionu Beskyd. In: Sborník Geographia I. Cassoviensis ( 4.mezinárodné geografické kolokvium): Osobitosti vývoja geografických štruktur v kotlinách Karpát. Košice: ÚG PrF Univerzity PJŠ, 2007. ÚG PrF Univerzity PJŠ, 2007. s. 41-48. ISBN 978-80-7097-700-2.
Havrlant, J. Modernizace turistické infrastruktury v euroregionech Beskydy a Těšínské Slezsko. In: Sborník z 21. sjezdu ČGS. České Budějovice: PF JČU, 2006. PF JČU, 2006.
Havrlant, J. Problematika druhého bydlení v beskydském zázemí ostravské aglomerace. In: sborník z konference. Ostravská univerzita v Ostravě: OU, 2006. OU, 2006. s. 48-56. ISBN 80-7368-225-7.
Havrlant, J. Rozvoj infrastruktury v oblasti cestovního ruchu Beskydy. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: PřF OU, KSGRR, 2005. PřF OU, KSGRR, 2005. s. 152-165. ISBN 80-7368-106-4.
Havrlant, J. Vývoj rekreačních forem cestovního ruchu v oblasti Beskyd. In: Geografie, cestovní ruch a rekreace (CD-ROM). Olomouc: KG PF Univerzita Palackého Olomouc, 2005. KG PF Univerzita Palackého Olomouc, 2005. s. 133-148. ISBN 80-244-1221-7.
Havrlant, J. Changes in the use of second housing facilities in the Beskydy Mts.. Moravian geographical reports. 2004, roč. 2004, s. 24-34. ISSN 1210-8812.
Havrlant, J. Vývoj druhého bydlení v Moravskoslezských Beskydech. In: Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku. 1. vyd. Praha: PřF Univerzity Karlovy, 2004. s. 131-140. PřF UK. ISBN 80-86561-15-1.
Havrlant, J. Beskydy, Cestovní ruch a rekreace jako fenomény rozvoje pohraničního regionu. 2003.
Havrlant, J. Potenciál, projekty a možnosti rozvoje cestovního ruchu v pohraničním regionu Beskyd. In: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. Tábor: Jihočeská univerzita, 2003. Jihočeská univerzita, 2003. s. 95-102. ISBN 80-7040-618-6.
Havrlant, J. Specifika vývoje druhého bydlení v beskydském zázemí ostravské aglomerace. In: Sympozjum polsko-czeskie. Sosnowiec: WNoZ US, 2003. WNoZ US, 2003. s. 46-54. ISBN 83-87431-57-5.
Havrlant, J. Hospodářský zeměpis - regionální aspekty světového hospodářství. 2002.
Havrlant, J. Možnosti využití potenciálu chat a rekreačních chalup v cestovním ruchu v rekreačním prostoru Ostravice-Bílá. In: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství: Sborník referátů ze 7. mezinárodní konference ČR 2003-04-02 Tábor. Tábor: ZeF JČU, 2002. ZeF JČU, 2002. s. 136-139. ISBN 80-7040.
Havrlant, J. Možnosti využití rekreačního potenciálu objektů druhého bydlení v Beskydech. In: Současné sociogeogrfické procesy: Sborník současné sociogeografické procesy, XX. sjezd ČGS 2002-08-26 Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: ČGS, 2002. ČGS, 2002. s. 74-81. ISBN 80-7044-408-8.
Havrlant, J. Specifika a bariery cestovního ruchu v euroregionu Beskydy. In: Ekonomická revue cestovního ruchu roč. XXXIV: Ekonomická revue cestovního ruchu roč. XXXIV . Banská Bystrica: EF UMB, 2001. EF UMB, 2001. s. 36-44. ISBN 0139-8660.
Havrlant, J. Specifika a bariery cestovního ruchu v euroregionu Beskydy. In: GWSH Katowice: Zeszyty naukowe nr. 7 KToGTE Katowice. Katowice: GWSH, 2001. GWSH, 2001. s. 61-72.
Havrlant, J. Specifika a bariéry cestovního ruchu v euroregionu Beskydy. Ekonomická revue cestovnéhu ruchu. 2001, č. 1, s. 36-44. ISSN 0139-8660.
Havrlant, J. Specifika a bariéry cestovního ruchu v euroregionu Beskydy. In: Ekonomická revue cestovního ruchu: Ekonomická revue cestovního ruchu Banská Bystrica. Banská Bystrica: EF UMB, 2001. EF UMB, 2001. s. 36-44.
Havrlant, J. The Beskydy Euroregion as an area od travel and recreation. In: Moravian geographical reports roč. 9/č. 2/2001: Moravian geographical reports roč. 9/č. 2/2001 Brno. Brno: Geonika, 2001. Geonika, 2001. s. 15-23. ISBN 1210-8812.
Havrlant, J. The Beskydy Euroregion as an area of travel and recreation. Moravian geographical reports. 2001, č. 2, s. 15-23. ISSN 1210-8812.
Havrlant, J. The Beskydy Moutains - specific features and problems of the tourist area. Geografski obzornik. 2001, č. 4, s. 23-26. ISSN 0016-7274.
Havrlant, J. The Beskydy Moutains - specific features and problems of the tourist area. In: Geografski obzornik 48/4: The Beskydy Moutains - specific features and problems of the tourist area Ljubljana. Ljubljana: AGSS, 2001. AGSS, 2001. s. 23-26. ISBN 0016-7274.
Havrlant, J. Třinecko-postavení pohraniční v regionálním rozvoji České republiky se zřetelem k zapojení ČR do Evropských struktur, geogr. analýza příhraničního mikroregionu. 2001.
Havrlant, J. Beskydy - Transformace pohraniční oblasti cestovního ruchu. 128. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2000. Spisy. 126 s. ISBN 80-7042-793-0.
Havrlant, J. Možnosti rozvoje cestovního ruchu v třinecko-jablunkovském pohraničním prostoru. In: Sborník referátů z 5. mezinárodní konference: Sborník referátů z 5. mezinárodní konference . Tábor: ZeF JČU, 2000. ZeF JČU, 2000. s. 194-197. ISBN 80-7040-401-9.
Havrlant, J. Specifika a bariéry cestovního ruchu v eruroregionu Beskydy. Zeszyty naukowe nr. 7 KToGTE. 2000, č. 7, s. 61-72. ISSN 1428-9520.
Havrlant, J. Wirtschaftliche und okologische Zusammenhange und Veranderungen der Altindustrieregion Ostravsko. In: Sborník z mezinárodní konference: Sborník z mezinárodní konference . ISBN nemá.
Havrlant, J. Beskydy. 1999.
Havrlant, J. Dopady těžby uhlí v příhraniční oblasti Karvinska. In: Materialy Sympozjum polsko-czeskiego: Materialy Sympozjum polsko-czeskiego . sosnowiec: US, 1999. US, 1999. s. 73-76. ISBN 83-87431-15-X.
Havrlant, J. Image beskydských rekreačních obcí. In: Sborník referátů z mezinárodní konference: Sborník referátů z mezinárodní konference . Tábor: ZeF JČU, 1999. ZeF JČU, 1999. s. 98-109. ISBN 80-7040-336-5.
Havrlant, J. Negative Influences of Coal Extraction in the Mining areas of the Karviná region. In: Moravian geograpical reports roč.7/č.1: Moravian geograpical reports roč.7/č.1 . Brno: Geonika, 1999. Geonika, 1999. s. 56-60. ISBN 1210-8812.
Havrlant, J. Slabé stránky a problémy rozvoje cestovního ruchu v regionu Beskyd. In: Sborník přednášek z mezinárodní konference, Newport University: Sborník přednášek z mezinárodní konference, Newport University . s. 51-64. ISBN 80-86122-39-2.
Havrlant, J. Specifika cestovního ruchu v euroregionu Těšinského Slezska. In: Sborník z mezinárodní konference: Sborník z mezinárodní konference . Wisla: GWSH Katowice, 1999. GWSH Katowice, 1999. s. 219-230. ISBN 83-908258-8-0.
Havrlant, J. Specifika cestovního ruchu v rekreační oblasti Beskyd a bariéry v rozvoji podnikatelských aktivit. In: Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference CR 99: Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference CR 99 . Ostrava: VŠB - TU, 1999. VŠB - TU, 1999. s. 23-31. ISBN 80-7078-718-X.
Havrlant, J. Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu IG PřF OU. 1999.
Havrlant, J. Bariéry a potřeby rozvoje cest. ruchu v česko-sl. - polském pohraničním regionu Beskydy. In: Materialy 47. zjazdu PTG: Materialy 47. zjazdu PTG . Sosnowiec: US, 1998. US, 1998. s. 375-377. ISBN 83-87431-05-02.
Havrlant, J. Následky důlní činnosti v regionu Karvinska. In: Sborník z mezinárodní konference: Sborník z mezinárodní konference . Ústí nad Labem: FSE UJEP, 1998. FSE UJEP, 1998. s. 67-70. ISBN 80-7044-210-7.
Havrlant, J. Ostravsko a jeho zázemí - Beskydy - návrh transformace česko-slovensko-polské pohraniční oblasti cestovního ruchu. 1998.
Havrlant, J. Specifika ve vývoji cest. ruchu a rekreace v česko-slovensko-polském pohraničním regionu Beskydy. In: Sborník z mezinárodní konference: Sborník z mezinárodní konference . Tábor: ZEF JU, 1998. ZEF JU, 1998. s. 68-79. ISBN 80-7040-269-5.
Havrlant, J. Environmentálně postižené oblasti v České republice. 1997.
Havrlant, J. Hornictví a jeho trvalé následky v poddolované karvinské části Ostravské pánve. In: Geografie - Sborník ČGS 1997/4: Geografie - Sborník ČGS 1997/4 . Praha: ČGS, 1997. ČGS, 1997. s. 279-287. ISBN 1210-115X.
Havrlant, J. Negativní vlivy důlní činnosti na Karvinsku na přírodní prostředí v období 1960 - 95. In: Sborník referátů z MVK: Sborník referátů z MVK . Ostrava: PřF OU, 1997. PřF OU, 1997. s. 38-43. ISBN 80-7042-742-6.
Havrlant, J. Ochrana a rozvoj pohraničního regionu Horního Pokysucí s ohledem k jeho funkci. In: Zborník z medzinárodnej konferencie IROMAR a EF UMB: Zborník z medzinárodnej konferencie IROMAR a EF UMB . Banská Bystrica: IROMAR a EF UMB, 1997. IROMAR a EF UMB, 1997. s. 170-172. ISBN 80-8055-052-2.
Havrlant, J. Ochrana a rozvoj pohraničního regionu Horního Pokysucí s ohledem k jeho funkci. In: Sborník z vědecké konference Geografické štúdie - Prírodné prostredie Stredného Slovenska - jeho ochrana a tvorba: Sborník z vědecké konference Geografické štúdie - Prírodné prostredie Stredného Slovenska - jeho ochrana a tvorba . Banská Bystrica: MC UMB, 1997. MC UMB, 1997. s. 77-80. ISBN 80-8041-1387.
Havrlant, J. Problémy rozvoje česko-slovensko-polského regionu Beskydy, jako oblasti cestovního ruchu. In: Zborník z medzinárodnej konferencie - -Aktuálné problémy regionálného rozvoja: Zborník z medzinárodnej konferencie - -Aktuálné problémy regionálného rozvoja 28.5.1997 Bánská Bystrica. Banská Bystrica: IROMAR a EF UMB, 1997. IROMAR a EF UMB, 1997. s. 172-176. ISBN 80-8055-052-2.
Havrlant, J. The Consequences of Coal Mining in the Natural Environment of the Karviná region. In: Acta UC geographica XXXII: Acta UC geographica XXXII . Praha: PřF UK, 1997. PřF UK, 1997. s. 71-78. ISBN 0300-5402.
Havrlant, J. Milionový nárůst cestovního ruchu ve slezské části česko-polského pohraničí. In: Geografické rozhledy, 6,: Geografické rozhledy, 6, . s. 45-48. ISBN 1210-3004.
Havrlant, J. Rozvoj mezinárodního cestovního ruchu ve slezské části česko-polského pohraničí v 1. polovině 90. let. In: Časopis Těšínsko: Časopis Těšínsko . s. 11-14. ISBN 0139-7605.
Havrlant, J. Co nás proslavilo - 3. díl. 1995.
Havrlant, J. Co nás proslavilo - 3. díl. 1995.
Havrlant, J. Kysuce a Kysučania. In: Kysucká encyklopedia. 2. vyd. Čadca: Kysucké muzeum, 1995. ISBN 80-967171-2X.
Havrlant, J., Jankowski, A. a Kamiński, A. Opady atmosferyczne w przygranicznych obszarach ostrawskiego okregu przemyslowego i rybnickiego okr. Weglowego. In: Sborník referátů z mezinárodní konference Ekologická problematika hornoslezského a ostravského regionu: Sborník referátů z mezinárodní konference Ekologická problematika hornoslezského a ostravského regionu . Katowice: Silesia, 1995. Silesia, 1995. s. 20-24. ISBN nemá.
Havrlant, J. Přihraniční region Beskydy, jeho problémy a potřeby v možnostech československo-polské spolupráce. In: Sborník IX. MDK - Novwe problemy demograficznospoleczne i infrastrukturalne na obsarze pogranicza polsko-czeskiego: Sborník IX. MDK - Novwe problemy demograficznospoleczne i infrastrukturalne na obsarze pogranicza polsko-czeskiego . Sosnowiec: WNoZ US, 1995. WNoZ US, 1995. s. 28-32.
Havrlant, J. Valašsko. 1994.
Havrlant, J. Problematika rekreační zatíženosti Hrubého Jeseníku, podoblasti cestovního ruchu I. kat. In: Sborník referátů z česko-polské vědecké konference Změny goegrafického prostředí v pohraničních oblastech: Sborník referátů z česko-polské vědecké konference Změny goegrafického prostředí v pohraničních oblastech . Ostrava: OU a US, PřF, 1993. OU a US, PřF, 1993. s. 30-38. ISBN nemá.
Havrlant, J. Geografické aspekty rozvoje cestovního ruchu a rekreace v Jeseníkách. 1992.
Havrlant, J., Jankowski, A. a Kaminski, A. Rozklad opadow atmosferycznych na przygranicznych obszarach OPO i ROW v w latach 1961-1980. In: Prace Naukowe UŚ nr 1220: Prace Naukowe UŚ nr 1220 . s. 37-59.
Havrlant, J. Rozvoj rekreačních ubytovacích zařízení v bruntálském okrese. In: Sborník referátů 9. Sm demografického kolokvia: Sborník referátů 9. Sm demografického kolokvia . IS Opole a OÚ Bruntál, 1992. s. 325-336. ISBN nemá.
Havrlant, J. Vliv imisí na lesy v jesenické oblasti. In: Sborník čs. - polské konference: Sborník čs. - polské konference . Sosnowiec: SU, 1991. SU, 1991. s. 22-28.
Havrlant, J. Znečištění ovzduší a stav lesních porostů v oblasti Jeseníků z hlediska předpokladů dalšího rozvoje cestovního ruchu a rekreace. In: Sborník Acta Fac: Sborník Acta Fac . Ostrava: PF, 1991. PF, 1991. s. 139-165. ISBN nemá.
Havrlant, J. Hodnocení lesních porostů a jejich změn v oblasti Jeseníků ve vztahu k cestovnímu ruchu a rekreaci (Závěrečná výzkumná zpráva VÚ SPZV II-7-4/03. 1990.
Havrlant, J. Příspěvek k hodnocení přírodních podmínek karvinského okresu ve vztahu k potřebám krátkodobé rekreace. In: Sborník Acta Fac: Sborník Acta Fac . Ostrava: PF, 1990. PF, 1990. s. 149-172. ISBN nemá.
Havrlant, J. Vlastivědná příručka pro učitele 2. st. ZŠ. 1989.


ZkratkaNázev předmětu
ZOTZPOchrana a tvorba život. prostředí v ČR
BAKS2Bakalářský seminář 2
BZGVUČást SZZ: Geografie
EKOGFEkonomická geografie 1
EKOG1Ekonomická geografie 1
EXRC1Exkurze - regiony ČR 1
EXRGCExkurze z regionální geografie ČR
EXRGEExkurze z regionální geografie Evropy
MCREVDestinace cest. ruchu - Evropa
MCRZKMezinárodní cestovní ruch - úvod
OBPGUObhajoba bakalářské práce
OBPUGObhajoba bakalářské práce
OMPUGObhajoba diplomové práce
PRMSKVybr. probl. rozvoje Moravskosl. kraj
QCRRRCestovní ruch v rozvoji regionů
QEGCREkonomická geografie a reg. rozvoj Česka
QKACRKultur.-společen. aspekty cestov. ruchu
QMKC1Kapitola v monografii v češtině 1
QMKC2Kapitola v monografii v češtině 2
QMKZ1Kapitola v monografii v cizím jazyce 1
QMKZ2Kapitola v monografii v cizím jazyce 2
QMOC1Monografie v češtině 1
QMOC2Monografie v češtině 2
QMOZ1Monografie v cizím jazyce 1
QMOZ2Monografie v cizím jazyce 2
RGCRQRegionální geografie ČR - seminář A
RGCRWRegionální geografie ČR - seminář B
RGCRXRegionální geografie ČR A
RGCRYRegionální geografie ČR B
SZBGUČást SZZ: Geografie
VPRCRVybrané problémy regionů České republiky
XCRUVMezinárodní cestovní ruch
XGECRGeografie cestovního ruchu
XMCREDestinace cest. ruchu - Evropa
XPMSKVybrané problémy rozvoje MS kraje
XRGCZRegionální geografie ČR
XVPCRVybrané problémy regionů ČR
YEKOGGeografie ekonomická
YRGCRRG I Geografie ČR
YZKGDZávěrečná zkouška geografie s didaktikou
Y1SZGZávěrečná zkouška geografie s didaktikou
Y3GCRGeografie cestovního ruchu ČR
Y3SZZZávěrečná zkouška
7EGR3Vybrané problémy průmyslových regionů
7ERC1Exkurze - regiony Česka 1
7EXCZExkurze z regionální geografie Česka
7GCRUGeografie cestovního ruchu
7RGCRRegionální geografie Česka
7RGCSRegionální geografie Česka - seminář
7RGCZRegionální geografie Česka
7XEK3Vybrané problémy průmyslových regionů
7XGCRGeografie cestovního ruchu
7XRCZRegionální geografie Česka


AutorNázev práceTypRok
Walek PetrSociální prostředí - Didaktika geografie pro SŠrigorózní  
Švadlenková VeronikaVýuka místního regionu formou projektového vyučování na příkladu Prahy 10 a 15rigorózní 2015 
Orct MartinTerénní cvičení ze zeměpisu v modelové oblasti Hořicerigorózní 2012 
Raszková IvanaAgroturistika a rozvoj venkova na příkladu Moravskoslezského krajediplomová 2019 
Dekař MartinCestovní ruch a jeho vliv na rozvoj regionu Jeseníky-východdiplomová 2018 
Müller JakubCestovní ruch a jeho vliv na rozvoj oblasti Krušné hory - západdiplomová 2018 
Király LukášCestovní ruch a jeho vliv na rozvoj regionu Těšínské Slezskodiplomová 2017 
Poláchová VendulaCestovní ruch a jeho vliv na rozvoj regionů Jeseníky - západ a Králický Sněžníkdiplomová 2017 
Vdolečková DagmarZnečištění ovzduší na Ostravsku a jeho vliv na zdraví obyvatel.diplomová 2017 
Vinkler PavelMožnosti rozvoje cestovního ruchu v Euroregionu Beskydydiplomová 2013 
Platošová JanaPředpoklady a trendy v rozvoji příjezdového cestovního ruchu v Polskudiplomová 2012 
Drážná BarboraMožnosti rozvoje lázeňského cestovního ruchu v turistické oblasti Jesenickadiplomová 2011 
Adamová MarieMožnosti rozvoje cestovního ruchu a rekreace v oblasti Zlínskadiplomová 2010 
Kopecká LenkaMožnosti rozvoje mikroregionu Mikulovsko se zvláštním zřetelem na přeshraniční spoluprácidiplomová 2010 
Lasák JiříMožnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti Opavského Slezskadiplomová 2010 
Pipa RadekMožnosti rozvoje cestovního ruchu v regionu Vysočinadiplomová 2010 
Blažková MartinaTransformace vázaného a volného cestovního ruchu v rekreačním prostoru Frýdlant nad Ostravicí-Čeladná-Kunčice pod Ondřejníkemdiplomová 2009 
Chnúrik PeterRozvoj měkkých forem turismu v oblasti Horních Kysúcdiplomová 2009 
Havlásková LucieMožnosti rozvoje vinařského cestovního ruchu na Znojemskudiplomová 2009 
Zetková EliškaMožnosti rozvoje Euroregionu Bílé Karpaty se zvláštním zřetelem na přeshraniční spoluprácidiplomová 2009 
Židík MilošMožnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti Orlických hordiplomová 2009 
Benešová VeronikaRestrukturalizace průmyslové výroby ve Frýdecko-Místeckém mikroregionudiplomová 2008 
Frkal TomášTransformace vázaného a volného cestovního ruchu v rekreačním prostoru Praděd - Malá Morávka - Karlova Studánka - Vidlydiplomová 2008 
Henneberg PavelRestrukturalizace průmyslové výroby v Pardubickém krajidiplomová 2008 
Janeček PřemyslRestrukturalizace průmyslu ve Zlínském krajidiplomová 2008 
Klosová KateřinaMožnosti rozvoje vybraných druhů a forem cestovního ruchu v mikroregionech Vrbensko, Albrechticko a Osoblašskodiplomová 2008 
Konrádová VeronikaMožnosti rozvoje cestovního ruchu v rekreačním prostoru Staré Hamry - Grúň - Bílá - Bílý Kříždiplomová 2008 
Macková LenkaMožnosti rozvoje cestovního ruchu v rekreačním prostoru Slezská Harta - Kružberkdiplomová 2008 
Šiřina JanMožnosti rozvoje vybraných forem cestovního ruchu v okrese Karvinádiplomová 2008 
Žaludová MichaelaMožnosti rozvoje vinařského cestovního ruchu v regionu Slováckodiplomová 2008 
Kuděla JaroslavImage obce Ostravicediplomová 2007 
Šámalová AlenaRevitalizace území dotčeného těžbou uranu na Českolipskudiplomová 2007 
Brtna DavidMožnosti rozvoje cestovního ruchu na Šumperskudiplomová 2006 
Dostál MilanMožnosti rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Valašskodiplomová 2006 
Ehler TomášNávrh rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch v obci Ostravicediplomová 2006 
Gřešica JakubTransformace zařízení vázaného a volného cestovního ruchu v Jablunkovském rekreačním prostorudiplomová 2006 
Hrazdílek JiříNávrh rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch v rekreačním prostoru Malenovice - Lysá horadiplomová 2006 
Loriš PavelPředpoklady rozvoje agroturismu v Beskydechdiplomová 2006 
Lukeš JakubMožnosti rozvoje cestovního ruchu v euroregionu Těšínské Slezskodiplomová 2006 
Boruta TomášMožnosti rozvoje infrastruktury rekreačního a poznávacího cestovního ruchu v Ostravě a blízkém zázemídiplomová 2005 
Kytlík TomášMožnosti rozvoje mikroregionu Orlicediplomová 2005 
Piekarczyk PetrImage obce Čeladnádiplomová 2005 
Sýkorová EvaMožnosti rozvoje cestovního ruchu v regionu Střední Moravydiplomová 2005 
Trojek IgorVývoj zahraničního obchodu České republiky po roce 2000diplomová 2005 
Gutek RadimPředpoklady a význam mezinárodního cestovního ruchu ve Slovinskubakalářská 2018 
Jahnová PetraZměny atraktivity vesnic v oblasti Slezské Hartybakalářská 2018 
Pokorný OndřejZměny atraktivity obce Velké Karlovicebakalářská 2018 
Polková HanaZměny atraktivity turistického střediska Oščadnica - Velká Račabakalářská 2018 
Chovančík DavidTuristický potenciál úzkorozchodných železnic v oblasti Jižních Čech a Jeseníkůbakalářská 2017 
Peterek ZbyněkCestovní ruch a jeho vliv na rozvoj oblasti Podyjíbakalářská 2017 
Baranová PavlínaSoučasné trendy v rozvoji cestovního ruchu v Ostravěbakalářská 2016 
Mikuš DanielPředpoklady a význam mezinárodního cestovního ruchu ve Švýcarskubakalářská 2016 
Vincenec PetrZměny využití vojenských prostorů na příkladu VÚ Libavá a Boleticebakalářská 2016 
Vondrák TomášVývoj mezinárodního cestovního ruchu v Chorvatskubakalářská 2016 
Blanář RadimProdukty cestovního ruchu pro segment turistů seniorů (na příkladu turistické oblasti Jižní Čechy)bakalářská 2015 
Kapusta TomášPředpoklady a význam mezinárodního cestovního ruchu v Rakouskubakalářská 2015 
Mladenková RomanaProdukty cestovního ruchu pro segment turistů - seniorů (na příkladu turistické oblasti Jižní Morava)bakalářská 2015 
Bělíková KateřinaLázeňský cestovní ruch v Karlovarském krajibakalářská 2014 
Hyjánek TomášRozvoj golfového turismu v regionu Severní Moravy a Slezskabakalářská 2014 
Koukal MartinPředpoklady a trendy v rozvoji příjezdového cestovního ruchu v Norskubakalářská 2014 
Poláchová VendulaTuristická infrastruktura v regionu Horního Pomoravíbakalářská 2014 
Ruszová MagdalénaLázeňský cestovní ruch v oblasti Slovácka a Zlínskabakalářská 2014 
Šos MarcelRozvoj aktivit turistických informačních center v euroregionu Pradědbakalářská 2013 
Štefancová MonikaPředpoklady cestovního ruchu Francie (na příkladu regionu Alp a Azurového pobřeží)bakalářská 2013 
Baitoukou RenátaTěžba uhlí, její vlivy a změny hornické krajiny na území dobývacího prostoru Dolu Darkovbakalářská 2012 
Király LukášPředpoklady cestovního ruchu Maďarskabakalářská 2012 
Procházková PetraPředpoklady cestovního ruchu Německabakalářská 2012 
Serafínová PetraTěžba uhlí, její vlivy a změny hornické krajiny na území dobývacího prostoru Dolu Stonavabakalářská 2012 
Zaoralová KateřinaLázeňský cestovní ruch v lázních Darkov a Klímkovicebakalářská 2012 
Durczok DavidRozvoj aktivit turistických informačních center v Euroregionu Těšínské Slezskobakalářská 2011 
Němcová MonikaTěžba uhlí, její vlivy a změny hornické krajiny na území dobývacího prostoru Dolu Karvinábakalářská 2011 
Semelová JanaPředpoklady cestovního ruchu Itáliebakalářská 2011 
Windisch JanAnalýza měkkých faktorů cestovního ruchu v mikroregionech Jesenicka a Žulovskabakalářská 2011 
Hrbková HanaRestrukturalizace průmyslové výroby v okrese Opavabakalářská 2010 
Vinkler PavelPředpoklady pro turistický ruch v oblasti Poodříbakalářská 2010 
Světlíková VendulaAgroturistika v Euroregionu Pradědbakalářská 2009 
Drážná BarboraSpecifika veletržního a kongresového turismu v ČRbakalářská 2008 
Kolařík PetrTransformace infrastruktury cestovního ruchu v mikroregionu Jesenickabakalářská 2008 
Kresta JanPrůmyslové zóny jako faktor regionálního rozvoje ( na příkladu frýdecko-místeckého okresu)bakalářská 2008 
Marková NatálieAnalýza vinárskeho turizmu na Slovenskubakalářská 2007 
Maryniok TomášRestrukturalizace vybraných průmyslových odvětví v mikroregionu Třineckabakalářská 2007 
Pavlíčková ŠárkaAnalýza průmyslu v mikroregionu Prostějovskabakalářská 2007 
Pipa RadekPředpoklady pro cestovní ruch v turistickém regionu Vysočinabakalářská 2007 
Rusková EvaAnalýza průmyslu v okrese Nový Jičínbakalářská 2007 
Borový LukášAnalýza přijezdového cestovního ruchu České republikybakalářská 2006 
Židík MilošLokalizační a realizační předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu v Orlických horáchbakalářská 2006 


Druhé bydlení v ČR a vztah k jiným formám cestovního ruchu
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Havrlant, CSc.
Období1/2001 - 12/2003
Poskytovatel
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub