Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Tomáš Boruta


titul, jméno, příjmení:
Mgr. Tomáš Boruta
místnost, podlaží, budova:
L 149, budova L
funkce:
obor činnosti:
cestovní ruch, geografie dopravy
telefon, mobil:
553 46 2345
604 710 620
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Ondřej Slach, Tomáš Boruta, Jaroslav Koutský, Pavel Bednář
Rok: 2013, Territoire en Mouvement
článek v odborném periodiku
 
Tomáš Boruta, Igor Ivan, Jiří Horák
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy
 
Rok: 2012, -
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012, Quaestiones Geographicae
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Aleš Čeněk
odborná kniha
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Jaroslav Koutský, Ondřej Slach, Tomáš Boruta
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Klartext Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010, Journal of Outdoor Activities
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Tomáš Boruta, Igor Ivan
Rok: 2010, Moravian Geographical Reports
článek v odborném periodiku
 
Tomáš Boruta, Igor Ivan
Rok: 2010, Europa XXI.
článek v odborném periodiku
 
Tomáš Boruta, Luděk Krtička, Kateřina Kyselá, Milan Halenčák
Rok: 2010, Silnice železnice
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2009, Space-Society-Economy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Regionální studia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Tomáš Boruta, Igor Ivan
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Tomáš Boruta, Igor Ivan
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, Geografické Informácie 12
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
ostatní
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2007, Trend Marketing
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Slavík Petr
City Cycling Policy in the Czech Republic
diplomová
2014
Chytra Pavel
Analýza odpadového hospodářství obcí v Moravskoslezském kraji
diplomová
2012
Dědič Lukáš
Rozvoj hromadné dopravy v Ostravě
diplomová
2012
Novotný Jan
Regionální hromadná doprava na příkladu portugalské železniční sítě
diplomová
2012
Šmajstrla Václav
Politiky zpoplatnění automobilové dopravy v evropských městech: příčiny, strategie, nástroje
diplomová
2012
Václavek Martin
Hodnocení kvality železničních přestupních uzlů v Ostravském integrovaném dopravním systému
diplomová
2012
Kořínková Lucie
Externí marketingová prezentace měst a destinací na internetu
diplomová
2011
Molnáriová Barbora
Prostorová analýza objektů montánního dědictví v okresech Frýdek-Místek a Karviná
diplomová
2011
Pěnčík Jaromír
Integrované dopravní systémy - případová studie Porúří
diplomová
2011
Machovičová Renata
Rozvoj veřejné hromadné dopravy v Mnichově
diplomová
2010
Zajícová Zuzana
Srovnávací analýza cyklistické politiky a infrastruktury vybraných měst ČR
diplomová
2010
Chlud Lukáš
Analýza dokumentů zabývajících se dopravní infrastrukturou na příkladu Zlínského kraje
diplomová
2008
Nepovím Josef
Maloobchodní síť východní části města Ostravy
bakalářská
Bezděčík Pavel
Současný stav vlečkové sítě s ohledem na budoucí rozvoj těžby v ostravsko-karvinském revíru
bakalářská
2014
Přikryl Karel
Prodloužení tzv. "Baťovy železnice" (Vizovice - Valašská Polanka) a její vliv na rozvoj Zlínského kraje
bakalářská
2014
Raus René
Role konkurence v osobní železniční dopravě ve 21. století
bakalářská
2014
Dekař Martin
Problematika veřejných služeb zajišťovaných municipalitami: analýza sítě veřejného osvětlení na příkladu města Ostravy
bakalářská
2013
Kluz Petr
Železniční dopravní cesta v České republice: institucionálně-geografická analýza
bakalářská
2013
Novotný Jiří
Problematika veřejných služeb zajišťovaných municipalitami: analýza kanalizační sítě na příkladu města Ostravy
bakalářská
2013
Balon Robin
Přestupní uzly hromadné dopravy v Ostravě: charakteristika a přehled indikátorů hodnocení
bakalářská
2012
Burawa Jaroslav
Logistické centra a průmyslové zóny v České republice a jejich přístup na železniční infrastrukturu
bakalářská
2012
Chřibek Lukáš
Regionální analýza dopravního systému Slovenska
bakalářská
2012
Fiurášková Ivana
Analýza ubytovacích zařízení v TO Beskydy-Valašsko
bakalářská
2012
Godulová Zuzana
Současný stav a problematika maloobchodní sítě Českého Těšína
bakalářská
2012
Krkošková Blanka
Analýza ubytovacích zařízení v TO Těšínské Slezsko
bakalářská
2012
Macharáček Marek
Mezinárodní cestovní ruch Vietnamu: analýza poptávky a předpokladů dalšího rozvoje
bakalářská
2012
Polák Stanislav
Prostorová lokalizace vojenských posádek po roce 1989 na Moravě a ve Slezsku
bakalářská
2012
Prouzová Petra
Městská hromadná doprava zdarma: přehled geografického rozšíření, důvody a způsoby realizace
bakalářská
2012
Sedláčková Kateřina
Parkovací politika středně velkých měst
bakalářská
2012
Tláskal Lukáš
Rozvoj vysokorychlostní železnice v Číně
bakalářská
2012
Toporská Pavlína
Marketingový informační systém měst - nástroj TourMIS
bakalářská
2012
Valnoha Aleš
Analýza ubytovacích zařízení v TO Opavské Slezsko a TO Poodří
bakalářská
2012
Bartošík Tomáš
Analýza ubytovacích zařízení v TO Jeseníky-Východ
bakalářská
2011
Chromíková Eva
Integrace hromadné a individuální dopravy pomocí koncepce P+R
bakalářská
2011
Dudysová Eliška
Geografické aspekty aplikace logistických procesů v kombinované dopravě
bakalářská
2011
Jašek Martin
Průmyslová železnice na Ostravsku
bakalářská
2011
Slavík Petr
Role veřejnosti a občanské participace při utváření koncepční cyklistické politiky měst
bakalářská
2011
Švihelová Sylva
Integrace hromadné a individuální dopravy pomocí koncepce B+R
bakalářská
2011
Bartošová Anna
Analýza zážitkového cestovního ruchu v rurálních oblastech na příkladu okresů Jeseník a Rychnov n. Kněžnou
bakalářská
2010
Kořenková Eliška
Rozvoj, úpadek a znovuvyužití vodních cest - případová studie Baťův kanál
bakalářská
2010
Macková Zdeňka
Cyklistická doprava a cykloturistika ve Vsetíně a jeho okolí
bakalářská
2010
Suchánek Jan
Rozvoj hromadné dopravy v Opavě
bakalářská
2010
Šmajstrla Václav
Cyklistická doprava a cykloturistika mikroregionu Frenštátsko
bakalářská
2010
Chalupová Lenka
Cykloturistika na Jesenicku
bakalářská
2009
Traplová Lucie
Společná dopravní politika Evropské unie
bakalářská
2009
Václavek Martin
Železnice jako součást integrovaného dopravního systému
bakalářská
2009
Hamplová Iveta
Vliv regionálních letišť na regionální rozvoj na příkladu Letiště Leoše Janáčka
bakalářská
2008
Machovičová Renata
Konverze dopravních staveb pro potřeby cyklistické infrastruktury
bakalářská
2008
Novotný Jan
Rozvoj hromadné dopravy v rurálních regionech
bakalářská
2008
Zajícová Zuzana
Cyklistická doprava v intravilánu města na příkladu města Ostravy
bakalářská
2008Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub