OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Martin Adamec

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Martin Adamec, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 301, budova L
funkce:
obor činnosti:geografické informační systémy, pedagogický poradce FGG
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2304
e-mail:
osobní WWW stránka:http://kfg.osu.cz/clenove.php?cat=osobni&id=52&lang=cz

Vzdělání

Mgr., RNDr. - obor Fyzická geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Ph.D. - obor Geoinformatika, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Zaměstnání, praxe

Geodis Brno, zpracování dat inženýrských sítí
PřF OU Ostrava, odborný asistent

Odborné zaměření

Geografické informační systémy - Využití nástrojů GIS v hydrologickém modelování: tvorba a analýzy DMT; hydrologické modelování
Aplikace GIT v tématickém mapování - Využití geoinformačních technologií včetně UAS v tématickém mapování zaměřeném na ochranu krajiny: využití geoinformačních technologií pro tematické mapování; tvorba tematických vrstev a mapových výstupů v GIS


Vybrané publikace

Svobodová, M., Adamec, M. a Dušek, R. Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q100. Lokalita Plzeň.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově - v. n. Sedlice. 2016.
Adamec, M., Dušek, R. a Popelková, R. Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově. Lokalita Plzeň.. 2016.
Adamec, M., Dušek, R. a Popelková, R. Tachymetrie dna na vybraném úseku lokality Odra: Plošné geodetické měření dna a přilehlých břehů. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Výškopisný model koryta Vltavy a okolí. Plavební úžina Chvatěruby.: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodního toku.. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Výškopisný model vodní nádrže Brno a okolí: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Výškopisný model vodní nádrže Sedlice a okolí: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry). 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Výsledky srovnání měření příčných profilů Odry geodetickými a ultrazvukovými metodami (vybraný úsek Odry). 2015.

Všechny publikace

Adamec, M., Popelková, R., Dušek, R. a Krtička, L. GIS Day 2018 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2018.
Adamec, M., Popelková, R., Dušek, R. a Krtička, L. GIS Day 2017 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2017.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Knap, R. a Veverka, M. Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů. In: Konference GIS Esri v ČR. Praha. 2017.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Knap, R. a Veverka, M. Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů: Certifikovaná metodika v procesu certifikace. 2017.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Veverka, M. a Knap, R. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Závěrečná zpráva: Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v projektu TAČR (TA04021123) za roky 2014 - 2017. 2017.
Svobodová, M., Adamec, M. a Dušek, R. Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q20. Lokalita Plzeň.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2017.
Svobodová, M., Adamec, M., Dušek, R. a Knap, R. Rozdíl modelovaných hladin pro Q100, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2017.
Svobodová, M., Adamec, M., Dušek, R. a Knap, R. Rozdíl modelovaných hladin pro Q20, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2017.
Svobodová, M., Adamec, M., Dušek, R. a Knap, R. Rozdíl modelovaných hladin pro Q5, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2017.
Adamec, M., Dušek, R. a Popelková, R. Geodetické a ultrazvukové profilování na lokalitě Odra: Srovnání geodeticky zaměřených profilů a měření pomocí ultrazvukového hloubkového sensoru na ADCP SonTek River Surveyor. 2016.
Adamec, M., Dušek, R., Popelková, R., Mulková, M. a Krtička, L. GIS Day 2016 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2016.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Knap, R. a Veverka, M. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016. 2016.
Svobodová, M., Adamec, M. a Dušek, R. Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q100. Lokalita Plzeň.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2016.
Svobodová, M., Adamec, M. a Dušek, R. Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q5. Lokalita Plzeň.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově - v. n. Sedlice. 2016.
Adamec, M., Dušek, R. a Popelková, R. Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově. Lokalita Plzeň.. 2016.
Adamec, M., Dušek, R. a Popelková, R. Tachymetrie dna na vybraném úseku lokality Odra: Plošné geodetické měření dna a přilehlých břehů. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Výškopisný model koryta Vltavy a okolí. Plavební úžina Chvatěruby.: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodního toku.. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Výškopisný model vodní nádrže Brno a okolí: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Výškopisný model vodní nádrže Sedlice a okolí: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Výškopisný model vodní nádrže Trnávka a okolí: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Změřené hloubky koryta Vltavy. Plavební úžina Chvatěruby.: Zpracovaná data z ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Změřené hloubky v. n. Sedlice: Plošná ultrazvuková batymetrie.. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Změřené hloubky vodní nádrže Brno: Zpracovaná data z ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Změřené hloubky vodní nádrže Trnávka: Zpracovaná data z ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Dušek, R., Adamec, M. a Holčák, T. Geometrická přesnost mentálních map. In: 21. kartografická konference. Lednice: Kartografická společnost ČR. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a GAJDOŠOVÁ, K. Krajinný pokryv v povodí Stonávky v r. 1950. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry). 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Výsledky srovnání měření příčných profilů Odry geodetickými a ultrazvukovými metodami (vybraný úsek Odry). 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Využití GIS pro měření morfologie dna povrchových vodních útvarů. In: Konference GIS Esri v ČR. Praha. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Holčák, T. Změny v krajinném pokryvu v povodí Stonávky 1950 - současnost.. 2015.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M. a Popelková, R. Analýza terénu pro mapování vodního toku GNSS. Lokalita Odra.. 2014.
Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Analýza změn odtokových poměrů v závislosti na změnách krajinného pokryvu a využití půdy.: Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za rok 2014.. 2014.
Adamec, M., Noska, L. a VOJVODÍK, D. INFLUENCE OF SCHEMATIZATION DETAILNESS ON THE RESULTS OF RAINFALL-RUNOFF MODELLING IN THE LUBINA RIVER BASIN. GeoScience Engineering. 2014, roč. 60, s. 1-9. ISSN 1802-5420.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Technická zpráva za rok 2014. 2014.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Knap, R., Mulková, M., Popelková, R. a Veverka, M. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování. Technická zpráva za rok 2014.. 2014.
Mulková, M., Adamec, M. a Petr, K. Povodí Stonávky - r. 1836 a 2012, změny ve využití území (zemědělská půda mapa). 2014.
VOJVODÍK, D., Mulková, M. a Adamec, M. Povodí Stonávky - využití území v roce 1836. 2014.
Mulková, M., Adamec, M. a Petr, K. Povodí Stonávky - využití území v roce 2012. 2014.
Novotný, V., Drozd, P., Adamec, M., Shearman, P. a Baro, N. Cultural diversity for ecologists: Why are there so many languages in the tropics and what can we do to conserve them?. In: ATBC 2013 New Frontiers in Tropical Biology. San Jose: ATBC. 2013.
Novotný, V., Drozd, P., Adamec, M., Shearman, P. a Baro, N. Kulturní diverzita pro ekology: distribuce a ohrožení druhové a jazykové diverzity na Nové Guineji. In: Ekologie 2013, Brno - 4. konference České společnosti pro ekologii, Program a sborník abstraktů. Brno: Česká společnost pro ekologii, 2013. Česká společnost pro ekologii, 2013. s. 100-100.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Říhová, V. a Mulková, M. Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc červenec. Období 2002 - 2009.. 2013.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Říhová, V. a Mulková, M. Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc leden. Období 2002 - 2009.. 2013.
Adamec, M. a Dušek, R. Analýza pokryvu posypových štěrků ze silnice Hvězda - Ovčárna.. 2012.
Krtička, L., Adamec, M. a Bednář, P. Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci. 2012.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Podhoranyi, M. a Říhová, V. Modelované hydrologické parametry povodí Bečvy za měsíc červenec. Období 2002 - 2009.. 2012.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Podhoranyi, M. a Říhová, V. Modelované hydrologické parametry povodí Bečvy za měsíc leden. Období 2002 - 2009.. 2012.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Podhoranyi, M. a Říhová, V. Modelované hydrologické parametry povodí Bělé za měsíc červenec. Období 2002 - 2009. 2012.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Podhoranyi, M. a Říhová, V. Modelované hydrologické parametry povodí Bělé za měsíc leden. Období 2002 - 2009. 2012.
Adamec, M., Trizna, M., Říhová, V., Unucka, J. a Gergeľová, M. On 2D and 3D parameter derivation for rainfall- runoff models. Acta Montanistica Slovaca. 2012, roč. 2012, č. 17, s. 204-208. ISSN 1335-1788.
Adamec, M. a Drozd, P. Papua Nová Guinea. Jazykové skupiny. Průměrná nadmořská výška výskytu obyvatel jazykové skupiny.. 2012.
Adamec, M. a Drozd, P. Papua Nová Guinea. Struktura populace dle pohlaví. Pohyb obyvatelstva dle jazykových skupin.. 2012.
Adamec, M., Dušek, R. a Hradecký, J. Přírodní hodnoty NPR Praděd a okolí.. 2012.
Adamec, M., Dušek, R. a Hradecký, J. Přírodní hodnoty NPR Praděd a okolí. Podrobná kategorizace.. 2012.
Adamec, M., Dušek, R. a Hradecký, J. Přírodní hodnoty NPR Šerák - Keprník a okolí.. 2012.
Adamec, M., Dušek, R. a Hradecký, J. Přírodní hodnoty NPR Šerák - Keprník a okolí. Podrobná kategorizace.. 2012.
Unucka, J., Jařabáč, M., Říhová, V., Hořínková, M., Richnavský, J., Šír, B., Adamec, M., Žídek, D., Malek, O., Ďuricha, M., Podhorányi, M., Bobáľ, P., Devečka, B., KOLÁŘOVÁ, V., Těthal, V., Vyležíková, M., Mudroň, I. a Spál, P. Srovnání možností využití semidistribuovaných a distribuovaných srážkoodtokových modelů v lesnické hydrologii na příkladu povodí Ostravice. Zprávy lesnického výzkumu. 2011, roč. 56, s. 68-81. ISSN 0322-9688.
Krtička, L., Popelková, R. a Adamec, M. Analýza lokalit bydlení v Ostravě z hlediska kvality místního prostředí. 2010.
Škarpich, V., MIČULKOVÁ, J., Inspektor, T., Krokerová, K. a Adamec, M. Atlas životního prostředí v Ostravě. In: Proceedings - Symposium GIS Ostrava 2010. s. 133-133. ISBN 978-80-248-2171-9.
Škarpich, V., MIČULKOVÁ, J., Inspektor, T., Krokerová, K. a Adamec, M. Atlas životního prostředí v Ostravě. In: Symposium GIS Ostrava 2010. Ostrava. 2010.
Popelková, R., Mulková, M., Adamec, M. a Krtička, L. GIS Day 2010 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2010.
Unucka, J., Hořínková, M., Říhová, V., Vavroš, P. a Adamec, M. Porovnání metod SCS-CN a Green-Ampt pomocí citlivostní anylýzy na základě změn indexu předchozí srážky. In: Sborník abstraktů XXII. sjezd České geografieké společnosti.
Unucka, J., Jařabáč, M., Říhová, V., Richnavský, J., Hořínková, M., Malek, O., Bobáľ, P., Podhorányi, M., Ďuricha, M., Vavroš, P., Šír, B., Adamec, M. a Žídek, D. Possibilities of the semi-distributed and distributed models in forest hydrology on example of the Ostravice basin. Časopis Beskydy / The Beskids Bulletin. 2010, roč. 2010, s. 205-216. ISSN 1803-2451.
Adamec, M. Vliv použitých výškových dat na výsledky srážkoodtokového modelování v povodí Lubiny. In: Sborník - Sympozium GIS Ostrava 2010. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2171-9.
Adamec, M. Vliv úrovně rozlišení vstupních geodat na výsledky hydrologického modelování v povodí Lubiny. 2010.
Popelková, R., Adamec, M., Krtička, L. a Mulková, M. GIS Day 2009 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2009.
Adamec, M. Mapa přírodních hodnot - objektivní vyjádření hodnoty území?. In: 40 let Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Karlova Studánka: Správa CHKO Jeseníky. 2009.
Adamec, M. Prezentace kartografických výstupů závěrečných prací pomocí ArcGIS Server. In: 18. Kartogrefická konference. Olomouc: Univerzita Palackého V Olomouci. 2009.
Adamec, M. Prezentace kartografických výstupů závěrečných prací pomocí ArcGIS Server. In: 18. kartografická konference Quo vadis kartografi?. Olomouc: UP Olomouc, 2009. UP Olomouc, 2009.
Aichler, J., Adamec, M., Bureš, L., Hradecký, J., Dušek, R., Halda, J. P., Kočvara, R., Kuras, T., Merta, L., Pánek, T. a Zmrhalová, M. Problematika posypového materiálu na Ovčárenské silnici: Sborník AOPK ČR. In: Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky. Praha: AOPK ČR, 2009. AOPK ČR, 2009. s. 64-101. ISBN 978-80-87051-69-6.
Adamec, M. Vliv použitých výškových dat na odvozování hydrografických údajů pro srážkoodtokové modelování: Výsledky soutěže posterů na 18.konferenci GIS ESRI v ČR. ArcREVUE. 2009, roč. 18, s. 23-23. ISSN 1211-2135.
Adamec, M. Vliv použitých výškových dat na odvozování hydrografických údajů pro srážkoodtokové modelování. In: 18. konference GIS ESRI. Praha: ArcDATA ČR. 2009.
Bureš, L., Adamec, M., Hradecký, J., Kočvara, R., Halda, J. P., Kuras, T. a Zmrhalová, M. Zpráva o vlivech sjezdového lyžování a pěší turistiky na prostor Petrových kamenů - vrchol a sv. svahy: Sborník AOPK ČR. In: Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky. Praha: AOPK ČR, 2009. AOPK ČR, 2009. s. 102-159. ISBN 978-80-87051-69-6.
Adamec, M. a Kaňok, J. Geoinformatická podpora srážkoodtokového modelování. In: Sborník abstraktů výroční mezinárodní konference ČGS. Liberec: Technická univerzita v Librci, 2008. Technická univerzita v Librci, 2008. s. 80-80. ISBN 978-80-7372-367-5.
Popelková, R., Adamec, M., Krtička, L. a Miřijovský, J. GIS Day 2008 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2008.
Unucka, J. a Adamec, M. Modelování vlivu krajinného pokryvu na srážkoodtokové vztahy v povodí Olše. Vodohospodarsky Casopis / Journal of Hydrology and Hydromechanics. 2008, roč. 2008, č. 56, s. 257-271. ISSN 0042-790X.
Adamec, M. a Sedláriková, R. GIS Day 2007 [Konference]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2007.
Hradecký, J., Pánek, T. a Adamec, M. Hluboké svahové deformace - rizikový faktor kulminační části českých Karpat. In: Fyzickogeografický sborník. Brno: Masarykova univerzita, 2007. Masarykova univerzita, 2007. s. 127-133. ISBN 978-80-210-4323-7.
Adamec, M., Hanzlová, M., Horák, J., Unucka, J. a Žídek, D. Modelování hydrologických extrémů s podporou DPZ a GIS.. In: Povodně a změny v krajině. Praha: UK Praha, 2007. UK Praha, 2007.
Unucka, J. a Adamec, M. Modelování vlivu land use na erozní procesy s podporou GIS.. In: Říční krajina. Olomouc: UP Olomouc, 2007. UP Olomouc, 2007. s. 331-340. ISBN 978-80-244-1890-2.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS, geodetické a kartografické zpracování 2006.. 2006.
Sedláriková, R., Adamec, M. a Mulková, M. GIS Day 2006 [Konference]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2006.
Dušek, R. a Adamec, M. Kartografie, geografické informace a zdroje dat v geografickém, kartografickém a geoinformatickém vzdělávání na gymnáziích. 2006.
Adamec, M. a Sedláriková, R. Mapy v počítači. 2006.
Adamec, M., Březková, L., Hanzlová, M., Horák, J. a Unucka, J. Modelování vlivu land use na odtokové vztahy s podporou GIS. In: Sborník 4. konference Říční krajina.. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. Univerzita Palackého, 2006.
Adamec, M., Dušek, R. a Sedláriková, R. Tematické mapy jako produkty GIS - hodnocení na příkladu ESRI Map Book. In: Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Česká geografická společnost, 2006. Česká geografická společnost, 2006. s. 803-809. ISBN 978-80-7040-986-2.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2005. 2005.
Adamec, M. a Sedláriková, R. GIS Day 2005 [Konference]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2005.
Adamec, M. a Unucka, J. Vliv dostupnosti a mezinárodní výměny dat na predikci povodňových stavů příhraničních toků na příkladu povodí Olše. In: Sborník příspěvků z Mezinárodní konference Transformační procesy 1990 - 2005.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. s. 232 -238. ISBN 80-7368-106-4.
Adamec, M. Využití GIS v hydrologickém modelování.. In: Sborník konference Hydrologické dni 2005. ISBN 80-88907-53-5.
Adamec, M. Využití GIS v hydrologickém modelování.. In: Hydrologické dni 2005. Bratislava. 2005.
Dušek, R. a Adamec, M. 2x2 pohledy na měřítko mapy. . In: Sborník 16. kartografické konference.. Brno: Kartografická společnost ČR, Kartografická spoĺočnosť SR, Univerzita obrany, 2005. Kartografická společnost ČR, Kartografická spoĺočnosť SR, Univerzita obrany, 2005. s. 63-. ISBN 80-7231-015-1.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2004. 2004.
Adamec, M. Geographisches Institut der Rheinischen Friedrich Wilhems Universitaet Bonn. 2004.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Geomorfologické aspekty ochrany přírody v NPR Praděd a okolí.. In: Sborník dílčích zpráv z grantového projektu VaV 610/10/00 "Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích". Praha: Agentura ochrany přirody a krajiny ČR, 2004. Agentura ochrany přirody a krajiny ČR, 2004. s. 337-345. ISBN 80-86064-86-7.
Sedláriková, R., Adamec, M. a Mulková, M. GIS Day 2004 [Konference]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2004.
Adamec, M., Hradecký, J. a Pánek, T. Morfogeneze vrcholových partií Pradědské hornatiny. In: Geografie a proměny poznání geografické reality. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. s. 498-505. ISBN 80-7042-788-4.
Adamec, M. a Sedláriková, R. Návrh elektronické podoby Hydrologického atlasu povodí Odry po profil Koźle. In: Geografie a proměny poznání geografické reality. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. s. 616-622. ISBN 80-7042-788-4.
Adamec, M. Oponentní posudek FRVŠ 78/2003 . 2004.
Adamec, M. a Svobodová, R. Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny. In: Geomorfologický sborník 2. Plzeň: ZČÚ v Plzni, 2003. ZČÚ v Plzni, 2003. s. 123-129.
Hradecký, J., Pánek, T., Duras, R. a Adamec, M. Pleistocenní periglaciální modelace okolí Vysoké hole (Pradědská hornatina). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2003, roč. 10, s. 2-4. ISSN 1212-6209.


AutorNázev práceTypRok
Prda DominikOvěření hydrodynamického modelu části toku Odrydiplomová 2019 
Pilchová TerezaVhodnost DMR 4G pro hydrodynamické modelovánídiplomová 2016 
Rucká LucieVliv prostorového rozlišení na výsledky srážkoodtokového modelovánídiplomová 2015 
Haseová AndreaVliv změny struktury krajiny na srážkovo-odtokové procesy v povodí Husího potokadiplomová 2014 
Niemcová VeronikaSrovnání semidistribuovaného a distribuovaného srážkoodtokového modeludiplomová 2014 
Ranoš DavidVoda v krajině a výuka na SŠdiplomová 2013 
Schönwälder MartinMožnosti vykreslení reliéfu pomocí DMT pro distribuované srážkoodtokové modelovánídiplomová 2013 
Vraspír JiříSRTM vs. Aster GDEM (srovnání hydrologických analýz DMT)diplomová 2013 
Doupal JiříDigitální model terénu pro hydrodynamické modelování v HEC-RASdiplomová 2011 
Noska LukášVliv podrobnosti schematizace na výsledky srážkoodtokového modelovánídiplomová 2011 
Hlavatík JanModelování vodní eroze půdydiplomová 2009 
Hořínková MichaelaPoužití metod Green-Ampt a SCS-CN ve srážkoodtokovém modeludiplomová 2009 
Janíková LucieAnalýza citlivosti srážko-odtokového modelu na přesnost DEMdiplomová 2009 
Inspektor TomášAtlas životního prostředí v Ostravě - část Využití krajinydiplomová 2008 
Krokerová KateřinaAtlas životního prostředí v Ostravě - část Vodadiplomová 2008 
Mičulková JanaAtlas životního prostředí v Ostravě - část Ovzdušídiplomová 2008 
Náhlík JiříStanovení infiltrace metodou Green a Amptdiplomová 2008 
Svobodová LucieStanovení infiltrace metodou SCSdiplomová 2008 
Škarpich VáclavAtlas životního prostředí v Ostravě - část Staré ekologické zátěžediplomová 2008 
Stodůlková HanaRozšíření vybraných invazních druhů rostlin v CHKO Poodřídiplomová 2007 
Goldman OndřejProstorová analýza vybraných invazních druhů rostlin na území CHKO Pálavadiplomová 2006 
Fabiánová KateřinaZaměření hladiny a dna úseku vodního tokubakalářská 2019 
Krmelová ZdenkaZaměření a tvorba modelu hladiny a dna vodního tokubakalářská 2018 
Šandor JakubZaměření hladiny a dna úseku vodního tokubakalářská 2018 
Vatras PetrZaměření hladiny a dna úseku vodního tokubakalářská 2018 
Majer FilipTopologická a věcná návaznost datových sad BPEJ a lesních typologických mapbakalářská 2017 
Malenovská MartinaNaučná stezka v přírodním parku Chřibybakalářská 2017 
Sýkorová JanaMetody batymetrie malých vodních tokůbakalářská 2017 
Feber LukášSrovnání algoritmů Multiple vs. Single Flow Direction.bakalářská 2016 
Klusová AnetaNové mapování výškopisu území České republiky - srovnání hydrologických analýzbakalářská 2016 
Spálovský VilémTestování možností a limitů zařízení pro měření průtoků ADCPbakalářská 2016 
Stanovský TomášSrovnání hydrologických analýz na digitálních modelech terénu z výškopisných dat ČÚZKbakalářská 2016 
Zmeltyová NelaMožnosti využití LPIS pro sledování změn ve využití země pro hydrologické účelybakalářská 2016 
Malenovská MartinaNaučná stezka v přírodním parku Chřibybakalářská 2015 
Melišík PeterZměny ve struktuře vegetace nad hranicí lesa v CHKO Jeseníkybakalářská 2015 
Jakubíková PetraSrovnání hydrologických analýz na digitálních modelech terénu z dat DMR4G a ZABAGED.bakalářská 2014 
Urbánek MichalAnalýza klidových zón v oblasti CHKO Jeseníkybakalářská 2014 
Zwinger JanPodklady pro mapování rozlivů povodní v Opavěbakalářská 2014 
Dupaľ LukášAnalýza výskytu kůrovce a rozpadu lesa v CHKO Jeseníkybakalářská 2013 
Mikulajčík RadimVyužití GIS v operačním řízení HZS MSK na IBC.bakalářská 2013 
Patočka AlešAnalýza výskytu kůrovce a rozpadu lesa v CHKO Jeseníkybakalářská 2013 
Rucká LucieSrovnání DMR 4G a výškopisu ZABAGEDbakalářská 2013 
Vícha PavelAnalýza klidových zón v oblasti CHKO Jeseníkybakalářská 2013 
Danel MariuszVliv podrobnosti schematizace srážkoodtokového modelu na odvozované hodnoty CNbakalářská 2012 
Farkasová KatarínaZpracování časové řady osevních plánů v GIS pro potřeby srážkoodtokového modelováníbakalářská 2011 
Ranoš DavidZáplavy a protipovodňová opatření na řece Opavěbakalářská 2011 
Veverka LukášZimní turistický atlas Moravskoslezských Beskydbakalářská 2011 
Starý VlastimilProblematika výškopisných dat ZABAGEDbakalářská 2010 
Velčovský PavelLetní turistický atlas Beskydbakalářská 2010 
Vraspír JiříSrovnání digitálních modelů terénu SRTM a Aster GDEMbakalářská 2010 
Vyhlídal JanProblematika výškopisných dat ZABAGEDbakalářská 2010 
Janoušek PetrAnalýza podkladových dat pro studie výškových staveb v GISbakalářská 2009 
Musil JanOblasti se změnou land-cover pro povodí vodoměrných stanicbakalářská 2009 
Potempa AlešNávrh databáze mapových listů na KFGGbakalářská 2009 
Vrubel FrantišekPorovnání návrhových záplavových území s plochami fluvizemí v povodí Lubinybakalářská 2009 
Juroszek WaldemarMapování ZCHÚ Meandry Lučinybakalářská 2008 
Korcová IvanaData pro tvorbu DMT v inundačních oblastechbakalářská 2008 
Psota KarelMapování fytocenóz odvalu Ema v Ostravěbakalářská 2008 
Slavík OndřejZpracování dat fytocenologického mapování odvalu Odra v Ostravěbakalářská 2008 
Trunečka KarelMapování studen a septikůbakalářská 2008 
Koutná IvaMapování antropogenních sedimentů v okolí silnice Hvězda-Ovčárna (horní část)bakalářská 2007 
Lukášová JanaData pro tvorbu DMT v inundačních oblastechbakalářská 2007 
Paleček MartinMapování antropogenních sedimentů v okolí silnice Hvězda - Ovčárna (dolní část)bakalářská 2007 
Urbášek PavelData pro tvorbu DMT v inundačních oblastechbakalářská 2007 
Fojtík BronislavMožnosti zpracování digitálního modelu terénu v různých softwarových produktechbakalářská 2006 
Inspektor TomášAtlas životního prostředí v Ostravě - část Krajinabakalářská 2006 
Kaňoková MonikaVýskyt křídlatky japonské ve vybraném úseku řeky Ostravicebakalářská 2006 
Krokerová KateřinaAtlas životního prostředí v Ostravě - část Vodabakalářská 2006 
Mičulková JanaAtlas životního prostředí v Ostravě - část Ovzdušíbakalářská 2006 
Pastorková BarboraVýskyt tornád na území České republikybakalářská 2006 
Škarpich VáclavAtlas životního prostředí v Ostravě - část Staré ekologické zátěžebakalářská 2006 
Špundová LucieTvorba vrstev pro GIS Obecního úřadu Brodek u Přerovabakalářská 2006 


Analýza změn odtokových poměrů v závislosti na změnách krajinného pokryvu a využití půdy
Hlavní řešitelRNDr. Martin Adamec, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace měřícího zařízení pro praktickou výuku a experimentální činnost studentů v oblasti hydrologie
Hlavní řešitelRNDr. Martin Adamec, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub