Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Michal Janošek

Michal Janošek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Michal Janošek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 320, budova A
funkce:tajemník katedry
obor činnosti:fuzzy řízení
katedra / středisko (fakulta): Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2186
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/~janosekNenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Janošek, M. Leverage Points in a Computer Model. In: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015, ICNAAM 2015: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM-2015) 2015-09-23 Rhodes; Greece. Melville, New York: American Institute of Physics Inc., 2016. s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1392-4.
Farana, R., Walek, B., Žáček, J. a Janošek, M. Advantages of Fuzzy Control Application in Fast and Sensitive Technological Processes. International Journal of Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering. 2015, č. 9, s. 1125-1129. ISSN 1307-6892.
Janošek, M., Volná, E. a Kotyrba, M. Knowledge Discovery in Dynamic Data Using Neural Networks. Cluster Computing-The Journal of Networks Software Tools and Applications. 2015, č. 18, s. 1411-1421. ISSN 1386-7857.
Žáček, J. a Janošek, M. Machine Learning Approach to Point Localization System. In: SAMI 2015 - IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics 2015-01-22 Slovakia, Herľany. New York: IEEE, 2015. s. 313-317. ISBN 978-1-4799-8221-9.
Žáček, J., Volná, E. a Janošek, M. Modular Neural Network in the Cloud. In: SACI 2015 - 10th Jubilee IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics: IEEE 10th Jubilee International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics 2015-05-21 Timisoara, Romania. New York: IEEE, 2015. s. 553-557. ISBN 978-1-4799-9911-8.
Volná, E., Kotyrba, M., Janošek, M. a Kocian, V. Umělá inteligence: Rozpoznávání vzorů v dynamických datech. Praha: BEN - technická literatura, 2014. 144 s. ISBN 978-80-7300-497-2.

Všechny publikace

Janošek, M. Kryptoměny, blockchain a energie. 2019,,
Švábek, D. a Janošek, M. Architektury agentů a jejich aplikace. In: Kognice a umělý život 2018. Brno: Masarykova univerzita. 2018.
Švábek, D. a Janošek, M. Architektury agentů a jejich aplikace. In: Kognice a umělý život 2018: Kognice a umělý život 2018 2018-05-30 Brno. Brno: Flow, z.s., 2018. s. 71-72. ISBN 978-80-88123-24-8.
Janošek, M. Smart grid v odborných článcích. Elektro. 2018, roč. 27, s. 2-3. ISSN 1210-0889.
Janošek, M. Digital, Virtual and Artificial Pheromones: A Review. In: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016, ICNAAM 2016: Volume xxxx: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM-2015) 2017-09-25 Rodos Palace HotelRhodes; Greece. Melville, New York: American Institute of Physics Inc., 2017. s. 1-4.
Janošek, M. a Žáček, J. Modelling Robot's Behaviour Using Finite Automata. In: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016, ICNAAM 2016: Volume 1863: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016 (ICNAAM-2016) 2016-09-19 Rodos Palace HotelRhodes; Greece. Melville, New York: American Institute of Physics Inc., 2017. s. 1-4. ISBN 978-073541538-6.
Žáček, M. a Janošek, M. SBOnto: Ontology of Smart Building. Far East Journal of Electronics and Communications. 2017, roč. 2017, 17(5), s. 1101-1109. ISSN 0973-7006.
Janošek, M. Leverage Points in a Computer Model. In: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015, ICNAAM 2015: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM-2015) 2015-09-23 Rhodes; Greece. Melville, New York: American Institute of Physics Inc., 2016. s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1392-4.
Volná, E., Kotyrba, M. a Janošek, M. Pattern Recognition and Classification in Time Series Data. 2016.
Farana, R., Walek, B., Žáček, J. a Janošek, M. Advantages of Fuzzy Control Application in Fast and Sensitive Technological Processes. International Journal of Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering. 2015, č. 9, s. 1125-1129. ISSN 1307-6892.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Application of Linguistic Fuzzy-Logic Control in Fast and Sensitive Technological Processes. In: 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP): 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP) 2015-07-09 Praha. Praha: IEEE, 2015. IEEE, 2015. s. 266-270. ISBN 978-1-4799-8497-8.
Janošek, M., Volná, E. a Kotyrba, M. Knowledge Discovery in Dynamic Data Using Neural Networks. Cluster Computing-The Journal of Networks Software Tools and Applications. 2015, č. 18, s. 1411-1421. ISSN 1386-7857.
Volná, E., Kotyrba, M. a Janošek, M. Knowledge Discovery in Dynamic Data Using Neural Networks. In: International Conference on Information Science and Applications, ICISA 2015: Information Science and Applications, Lecture Notes in Electrical Engineering 2015-02-24 Pattaya, Thailand. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2015. Springer Verlag, 2015. s. 575-582. ISBN 978-3-662-46577-6.
Sehnalová, V. a Janošek, M. Letní přírodovědná škola: Jak se programují roboti [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2015.
Žáček, J. a Janošek, M. Machine Learning Approach to Point Localization System. In: SAMI 2015 - IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics 2015-01-22 Slovakia, Herľany. New York: IEEE, 2015. s. 313-317. ISBN 978-1-4799-8221-9.
Žáček, J., Volná, E. a Janošek, M. Modular Neural Network in the Cloud. In: SACI 2015 - 10th Jubilee IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics: IEEE 10th Jubilee International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics 2015-05-21 Timisoara, Romania. New York: IEEE, 2015. s. 553-557. ISBN 978-1-4799-9911-8.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Použití systému Linguistic Fuzzy-Logic Control pro modelování dynamických systémů. In: Principia Cybernetica 2015. Seč: Univerzita Pardubice, 2015. Univerzita Pardubice, 2015. s. 19-25. ISBN 978-80-7395-865-7.
Janošek, M. Preliminary Multivariate Analysis of the Harvard Spectral Classification of the H-R Diagram Main Sequence Stars. In: Volume 1648: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014). Melville, New York: American Institute of Physics Inc., 2015. American Institute of Physics Inc., 2015. s. 1-4. ISBN 9780735412873.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Rozšíření možností Linguistic Fuzzy-Logic Control automatickou změnou kontextů. In: XXXIX. Seminar ASR '2015 Instruments and Control: XXXIX. Seminar ASR '2015 Instruments and Control 2015-04-24 Ostrava. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 1-9. ISBN 978-80-248-3744-4.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Use of Linguistic Fuzzy-Logic Control for Mechatronic System Modelling and Control. Applied Mechanics and Materials. 2015, roč. 2015, s. 3-8. ISSN 1660-9336.
Walek, B., Janošek, M., Žáček, J. a Farana, R. Adaptive fuzzy control of thermal comfort in smart houses. In: Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014. Danvers: IEEE Computer Society, 2014. IEEE Computer Society, 2014. s. 675-678. ISBN 978-1-4799-3528-4.
Janošek, M. a Farana, R. Fuzzy modelování a řízení. 2014.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Fuzzy-logic control in fast technological processes. In: Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014. Danvers: IEEE Computer Society, 2014. IEEE Computer Society, 2014. s. 105-108. ISBN 978-1-4799-3528-4.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Použití Linguistic Fuzzy-Logic Control pro snadný popis strategie řízení. In: Principia cybernetica 2014. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. s. 11-15. ISBN 978-80-227-4220-7.
Žáček, J. a Janošek, M. Programmable Control of Heating for Systems with Long Time Delays. In: Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014. Danvers: IEEE Computer Society, 2014. IEEE Computer Society, 2014. s. 705-709. ISBN 978-1-4799-3528-4.
Vrobel, J. a Janošek, M. Simulace silniční dopravy na křižovatce v obci Dobrá. In: Studentská vědecká konference 2014 Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě: 2014-05-06 Ostrava. ISBN 978-80-7464-359-0.
Vrobel, J. a Janošek, M. Traffic Simulation Study: Traffic Intersection in the Village of Dobrá. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. London: Springer International Publishing, 2014. Springer International Publishing, 2014. s. 307-315. ISBN 978-3-319-07400-9.
Volná, E., Kotyrba, M., Janošek, M. a Kocian, V. Umělá inteligence: Rozpoznávání vzorů v dynamických datech. Praha: BEN - technická literatura, 2014. 144 s. ISBN 978-80-7300-497-2.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Využití Linguistic Fuzzy-Logic Control pro řízení technologických systémů. In: Proceedings of XXXVII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická uníverzita Ostrava, 2014. Vysoká škola báňská - Technická uníverzita Ostrava, 2014. s. 1-8.
Janošek, M., Kocian, V. a Volná, E. Complex System Simulation Parameters Settings Methodology. In: Nostradamus. International Publishing Switzerland 2013: Springer, 2013. Springer, 2013. s. 413-422. ISBN 978-3-319-00541-6.
Volná, E., Kocian, V., Janošek, M., Habiballa, H. a Novák, V. Damaged Letter Recognition Methodology: A Comparison Study. In: IJCCI 2013. Portugal: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2013. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2013. s. 535-541. ISBN 978-989-8565-77-8.
Kotyrba, M., Volná, E., Janošek, M., Habiballa, H. a Bražina, D. Methodology for Elliott waves pattern recognition. In: PROCEEDINGS 27th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013. Sbr.-Dudweiler, Germany: European Council for Modelling and Simulation, 2013. European Council for Modelling and Simulation, 2013. s. 349-354. ISBN 978-0-9564944-6-7.
Habiballa, H., Volná, E., Janošek, M. a Kotyrba, M. Modelling And Reasoning With Fuzzy Logic Redundant Knowledge Bases. In: PROCEEDINGS 27th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013. Sbr.-Dudweiler, Germany: European Council for Modelling and Simulation, 2013. European Council for Modelling and Simulation, 2013. s. 361-366. ISBN 978-0-9564944-6-7.
Janošek, M. a Farana, R. Modelování a simulace. 2013.
Volná, E., Janošek, M., Kocian, V. a Kotyrba, M. Nonlinear time series analysis via neural networks. In: Chaos and Complex Systems. Springer, 2013. s. 415-418. ISBN 978-3-642-33913-4.
Volná, E., Janošek, M., Kotyrba, M. a Kocian, V. Pattern recognition algorithm optimization. In: Nostradamus. Berlin Heidelberg: Springer, 2013. Springer, 2013. s. 251-260. ISBN 978-3-642-33226-5.
Janošek, M., Kocian, V., Volná, E., Kotyrba, M. a Habiballa, H. Predator-Prey Simulation's Parameters and Leverage Points. In: PROCEEDINGS 27th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013. Sbr.-Dudweiler, Germany: European Council for Modelling and Simulation, 2013. European Council for Modelling and Simulation, 2013. s. 367-371. ISBN 978-0-9564944-6-7.
Kocian, V., Volná, E. a Janošek, M. Recognition of damaged letters based on neural network analysis. In: Mendel 2013. Brno: Brno Univerzity of Technology, 2013. Brno Univerzity of Technology, 2013. s. 209-214. ISBN 978-80-214-4755-4.
Janošek, M. a Kocian, V. Simulation parameters settings methodology proposal based on leverage points. In: Chaos and Complex Systems. Springer, 2013. s. 411-414. ISBN 978-3-642-33913-4.
Volná, E., Janošek, M., Kocian, V. a Kotyrba, M. Smart time seris prediction. In: angičtina. Berlin Heidelberg: Springer, 2013. Springer, 2013. s. 211-220. ISBN 978-3-642-32921-0.
Janošek, M. a Farana, R. Traffic lights strategy adaptation. American Journal of Mechanical Engineering. 2013, roč. 2013, č. 1, s. 226-230. ISSN 2328-4102.
Volná, E., Kotyrba, M., Kocian, V. a Janošek, M. Cryptography based on neural network. In: ECMS 2012. Germany: European concil for Modelling and Simulation, 2012. European concil for Modelling and Simulation, 2012. s. 386-391. ISBN 978-0-9564944-4-3.
Janošek, M. a Kocian, V. ESB neural-networks-based classifiers. 2012.
Janošek, M. a Kocian, V. ESB Pattern recognition. 2012.
Volná, E., Janošek, M., Kocian, V., Kotyrba, M. a Oplatková, Z. Methodology for System Adaptation Based on Characteristic Patterns. In: Robotic Systems - Applications, Control and Programming. Croatia: InTech, 2012. s. 611-628. ISBN 978-953-307-941-7.
Janošek, M. a Volná, E. Pákové body sytému jako nástroj pro nastavení parametrů simulace. In: Kognice a umělý život XII. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 90-95. ISBN 978-80-86742-34-2.
Janošek, M. a Volná, E. Adaptace systému na základě charakteristických vzorů. In: Kognice a umělý život XI. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. Slezská univerzita v Opavě, 2011. s. 87-92. ISBN 978-80-7248-644-1.
Volná, E., Jarušek, R., Kotyrba, M., Janošek, M. a Kocian, V. Data extractionfrom sound waves towards neural network trainig set. In: Mendel 2011. Brno: Brno Univerzity of Technology, 2011. Brno Univerzity of Technology, 2011. s. 177-184. ISBN 978-80-214-4302-0.
Janošek, M. Fuzzy řízení. 2011.
Kotyrba, M., Volná, E., Janošek, M., Kocian, V. a Habiballa, H. Fuzzy techniques for time series prediction. In: Fuzzy techniques for time series prediction. STU Bratislava, 2011. s. 585-590. ISBN 978-80-89313-51-8.
Kotyrba, M., Volná, E., Janošek, M., Kocian, V. a Habiballa, H. Fuzzy techniques for time series prediction. Aplimat - Journal of Applied Mathematics. 2011, č. 4, s. 121-126. ISSN 1337-6365.
Janošek, M. Optimalizace a adaptace parametrů simulace komplexních samoorganizujících systémů. Elektrorevue. 2011, roč. 2011, s. 1-7. ISSN 1213-1539.
Kocian, V., Volná, E., Janošek, M. a Kotyrba, M. Optimizatinon of training sets for Hebbian-learningbased classifiers. In: Mendel 2011. Brno: Brno Univerzity of Technology, 2011. Brno Univerzity of Technology, 2011. s. 185-190. ISBN 978-80-214-4302-0.
Janošek, M., Kocian, V., Kotyrba, M. a Volná, E. Pattern recognition and system adaptation. Aplimat - Journal of Applied Mathematics. 2011, č. 4, s. 261-270. ISSN 1337-6365.
Janošek, M., Kocian, V., Kotyrba, M. a Volná, E. Pattern recognition and system adaptation. In: Pattern recognition and system adaptation. STU Bratislava, 2011. s. 1217-1226. ISBN 978-80-89313-51-8.
Volná, E., Kotyrba, M., Kocian, V. a Janošek, M. Simulation of pattern recognition system via modular neural networks. In: Simulation of pattern recognition system via modular neural networks. STU Bratislava, 2011. s. 1295-1302. ISBN 978-80-89313-51-8.
Volná, E., Kotyrba, M., Kocian, V. a Janošek, M. Simulation of pattern recognition system via modular neural networks. Aplimat - Journal of Applied Mathematics. 2011, č. 4, s. 327-334. ISSN 1337-6365.
Volná, E., Janošek, M., Kocian, V. a Kotyrba, M. System Adaptation based on Characteristic Patterns. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Mechanical Engineering and Technology (ICMET 2011). New York: ASME Press, 2011. ASME Press, 2011. s. 99-102. ISBN 978-0-7918-5989-6.
Kotyrba, M., Oplatková, Z., Volná, E., Šenkeřík, R., Kocian, V. a Janošek, M. Time Series Pattern Recognition via SoftComputing. In: Proceedings of the International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing. Barcelona: EEE-CS Press, 2011. EEE-CS Press, 2011. s. 384-389. ISBN 978-1-4577-1448-1.
Janošek, M. ALcore - simulátor umělého života. In: Kognice a umělý život X. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. Slezská univerzita v Opavě, 2010. s. 159-166. ISBN 978-80-7248-589-5.
Janošek, M. Simulace umělého života. Elektrorevue. 2010, roč. 2010, s. 1-5. ISSN 1213-1539.
Janošek, M. Systémy SIMATIC a jejich využití ve výzkumu. In: Studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 177-180. ISBN 978-80-7368-719-9.


AutorNázev práceTypRok
Grossmannová PavlaModel 3D prostorudiplomová 2019 
Pospíšil JiříMonitorování vnitřního prostředí pomocí platformy Arduinodiplomová 2017 
Štochl FilipSimulační model chování uživatele v chytrém domědiplomová 2016 
Vrobel JanDopravní simulační studie vybrané křižovatky ve Frýdku-Místkudiplomová 2016 
Plaček JanMetodika sběru dat z průmyslových počítačů a jejich správa s využitím databázediplomová 2015 
Bayer MilanSběr dat z PLCbakalářská 2017 
Burda LukášNávrh a implementace EZS v inteligentních budováchbakalářská 2015 
Havránek AlešVytvoření sady příkladů pro PLC využívaných v inteligentních elektroinstalacíchbakalářská 2015 
Kleka AntonínVizualizace pro HMI panel fyzikálního modelu spojených nádobbakalářská 2015 
Matušková IvanaSimulace hypotečních krizíbakalářská 2015 
Štěrba JanPrincipy řízení výšky hladiny v modelu spojených nádobbakalářská 2015 
Kubala DavidImplementace konceptu chytrého bydlení do starších stavebbakalářská 2014 
Plaček JanSimulace vzniku městbakalářská 2014 
Vrobel JanSimulace silniční dopravybakalářská 2014 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub