Projekty a granty
Nestandardní genetické kódy protistů a jejich evoluce
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Stavukončený
Taxonomická studie mechů rodů Lewinskya, Orthotrichum a Schistidium v Číně a ekologie hub rodu Ganoderma v České republice
Hlavní řešitelMgr. Lucie Fialová
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Využití ontologií pro modelování podnikově relevantních uživatelských požadavků a v nových přístupech k rozhodování
Hlavní řešiteldoc. Ing. František Huňka, CSc.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Genetická antropologie
Hlavní řešitelMgr. Piya Changmai, Ph.D.
Období2/2018 - 12/2020
PoskytovatelInstitucionální podpora
Stavukončený
Biologie protistů: moderní přístupy
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Trypanosomatidy s in-frame smysluplnými stop kodony: analýza molekulárních mechanizmů odpovědných za nejednoznačnost genetického kódu
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Stavukončený
Fyzika nanostruktur
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelInstitucionální podpora
Stavukončený
Výpočetní materiálové inženýrství dvojdimenzionálních krystalů a van der Waalsových heterostruktur
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Zapojení studentů do výzkumu v oblasti výpočetní fyziky III
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Postkoloniální analýza Grónska a Faerských ostrovů a jejich státotvorný potenciál
Hlavní řešitelMgr. Adam Kočí
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Mikroevoluční principy přežívání populací obratlovců: integrativní přístup
Hlavní řešitelMgr. Veronika Kornová
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Antibiotická rezistence v biofilmu odpadních vod, výzkum extrémní dlouhověkosti v živočišné říši a analýza syntetické dráhy opioidů u máku setého.
Hlavní řešitelMgr. Kristýna Kundrátová
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vybrané aspekty ekologických a fylogenetických vztahů modelových skupin hmyzu
Hlavní řešitelMgr. Petr Pyszko, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Smart cities a další inovativní přístupy k rozvoji měst a regionů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Slach, Ph.D.
Období3/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Program ÉTA
Stavukončený
Koncepce rozvoje kultury SMO
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Slach, Ph.D.
Období9/2019 - 12/2020
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Zabezpečení síťové infrastruktury PřF pomocí sledování síťového provozu
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Tomáš Sochor, CSc.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Molekulární charakterizace nově identifikovaných proteinových markerů ve zbytkové chorobě monohočetného myelomu rezistentní k protinádorové terapii
Hlavní řešitelRNDr. Michal Šimíček, PhD.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Neobvyklé strategie regulace světla absorbovaného fotosystémem II u smrku ztepilého
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Kvartérní vývoj a současný stav středoevropské krajiny v kontextu působení geohazardů, antropoprese a klimatických změn
Hlavní řešitelMgr. Radek Tichavský, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený

1234