Projekty a granty
Current trends and changes in retail supply-side affected by COVID-19
Hlavní řešitelMgr. Lucia Hýllová
Období9/2021 - 5/2022
PoskytovatelOstatní projekty ze zahr. prostředků
Stavukončený
Green-Blue Infrastructure in Post-USSR Cities, exploring legacies and connecting to V4 experience
Hlavní řešitelMgr. Tereza Aubrechtová, Ph.D.
Období10/2020 - 3/2022
Poskytovatel
Stavřešený
Strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na roky 2022 - 2027 s dlouhodobým výhledem do roku 2035
Hlavní řešitelMgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období4/2021 - 2/2022
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavřešený
Visegrad Scholarship - Topic: Election preferences of the Polish national minority in the Moravian-Silesian Region in Czech Republic: historical context, new challenges, and new political prospects
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Období10/2021 - 2/2022
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený
Fuzzy modelování a evoluční algoritmy: rozvoj teoretických základů a vybraných aplikací
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Studium antioxidantů jako ochranných látek vůči oxidativnímu stresu, a vlivu enzymu violaxantin-deepoxidázy na strukturu thylakoidních membrán
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Dlouhý
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Fylogenetické, systematické a ekologické studie vybraných skupin členovců
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Projekt PřF na podporu realizace vybraných opatření strategického rozvoje fakulty
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Analýza dat s využitím F-transformace a neuronových sítí
Hlavní řešitelMgA. Jan Hůla, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Lokální a regionální socio-ekonomické dopady současné pandemie
Hlavní řešitelMgr. Lucia Hýllová
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Biologie protistů: od genomiky k funkci
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Zapojení studentů do výzkumu v oblasti výpočetní fyziky IV
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Aktuální výzvy politické a kulturní geografie
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv porozity na výsledky charakterizace porézních uhlíkatých materiálů pomocí termoporometrie
Hlavní řešitelMgr. Lucie Kořená
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Pokročilé porézní materiály 2 - syntéza, charakterizace a aplikace
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Strojové učení a fuzzy logika v biologii IV
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ožana, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Univerzita pro školy
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ožana, Ph.D.
Období4/2021 - 12/2021
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Staré sesuvy: skutečně neaktivní?
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2021
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Specifika fluviální krajiny v kontextu historických a budoucích změn
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Zvyšování příjmů veřejných rozpočtů z rostoucí hodnoty nemovistostí, půdy a ploch v českých městech
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období6/2018 - 12/2021
PoskytovatelCost
Stavukončený

12345