Projekty a granty
Fylogenetické, systematické a ekologické studie vybraných skupin členovců
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Projekt PřF na podporu realizace vybraných opatření strategického rozvoje fakulty
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Analýza dat s využitím F-transformace a neuronových sítí
Hlavní řešitelMgA. Jan Hůla
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Lokální a regionální socio-ekonomické dopady současné pandemie
Hlavní řešitelMgr. Lucia Hýllová
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Biologie protistů: od genomiky k funkci
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Zapojení studentů do výzkumu v oblasti výpočetní fyziky IV
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Aktuální výzvy politické a kulturní geografie
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vliv porozity na výsledky charakterizace porézních uhlíkatých materiálů pomocí termoporometrie
Hlavní řešitelMgr. Lucie Kořená
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Chytrý neuro-rehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2021
PoskytovatelKatedra informatiky a počítačů, Program ÉTA
Stavřešený
Pokročilé porézní materiály 2 - syntéza, charakterizace a aplikace
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Strojové učení a fuzzy logika v biologii IV
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ožana
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Univerzita pro školy
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ožana
Období4/2021 - 12/2021
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Statutární město Ostrava
Stavřešený
Obří sesuvy na předpolí ledovců: chybějící část příběhu vývoje Patagonského ledovcového štítu a přilehlých ledovcových jezer
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2021
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Staré sesuvy: skutečně neaktivní?
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2021
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Specifika fluviální krajiny v kontextu historických a budoucích změn
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Zvyšování příjmů veřejných rozpočtů z rostoucí hodnoty nemovistostí, půdy a ploch v českých městech
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období6/2018 - 12/2021
PoskytovatelCost
Stavukončený
Vliv antibiotik na antibiotickou rezistenci a tvorbu biofilmu v různých fázích čištění odpadních vod, analýza proteinů související se suchovzdorností rostlin a genů účastnících se syntézy opioidů u máku setého (Papaver somniferum) a kvadruplexů
Hlavní řešitelMgr. Tereza Stachurová
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vliv nedvouvrstevných lipidů a nelamelární fáze lipidů na strukturu, dynamiku a funkci tylakoidních membrán rostlin
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2019 - 12/2021
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Podpora vědecké činnosti studentů v dílčích oblastech matematiky
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Kvartérně geomorfologický výzkum horských a podhorských oblastí, aktivita geohazardů a vliv antropogenních zásahů do krajiny
Hlavní řešitelMgr. Radek Tichavský, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

12345