Projekty a granty
Inovativní metody ve výuce chemie
Hlavní řešitelRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inteligentní systémy
Hlavní řešiteldoc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Pokročilé porézní materiály - syntéza, charakterizace a aplikace
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Data, informace a znalosti
Hlavní řešitelPhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Prostorová diferenciace volebních výsledků v regionu Džavacheti, Gruzie
Hlavní řešitelMgr. Stanislav ŠTĚPÁNÍK
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vplyv geopolitiky na deforestráciu Indonézie
Hlavní řešitelMgr. Dávid MARKO, M.A.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Modernizace a komplexní převod předmětu Struktura a funkce nukleových kyselin do interaktivního prostředí Moodle aneb "Struktura a funkce nukleových kyselin: od A (-DNA) do Z (-DNA)")
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Martin Bartas, Ph.D.
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Tvorba nosných multimediálních přednášek z vybraných povinných předmětů nového studijního programu "Aplikovaná informatika" pro studenty se specifickými potřebami
Hlavní řešitelMgr. Robert Jarušek, Ph.D.
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Příprava dvojjazyčných studijních materiálů ke čtyřem předmětům vyučovaným na katedře matematiky v rámci nových akreditací
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D.
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Zřízení moderních informatických laboratoří pro reálné potřeby výuky studentů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Období10/2017 - 10/2020
PoskytovatelKatedra informatiky a počítačů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavukončený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2017 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Období9/2017 - 8/2020
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Moravskoslezský kraj
Stavukončený
Inclusive Senior Education through Virtual U3A
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období10/2017 - 8/2020
PoskytovatelCentrum celoživotního vzdělávání, Erasmus+
Stavukončený

1234