OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Tomáš Adamus

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 221, budova ZY
funkce:
obor činnosti:genetická toxikologie, cytogenetika, biologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1743
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1994 – 1999Mgr., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, magisterský studijní program učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, obor chemie – biologie
1990 – 1994Matiční gymnázium, Ostrava

Kvalifikace

2009RNDr., Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta
2005Ph.D., Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, UP Olomouc, Lékařská fakulta
1999Mgr., 7504RTV - učitelství pro střední školy, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

Další vzdělávání, kurzy

2005školení lektorů "ICT ve výuce chemie" - lektor úrovně PM (ICT ve výuce chemie), Univerzita Hradec Králové
2005roční kurs anglického jazyka uskutečněný v rámci projektu "Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků a jejich schopnosti přednášet v cizím jazyce" * výsledkem je Osvědčení na prezentační dovednosti v angličtině
3/2003Slovenská Akadémia Vied Bratislava, Ústav experimentálnej onkológie, Slovensko - stáž

Zaměstnání, praxe

2016 – dosudPřírodovědecká fakulta Ostravské univerzity – Katedra biologie a ekologie, garant biologických pedagogických praxí budoucích učitelů biologie
2002 – dosudLékařská fakulta Ostravské univerzity - Katedra biomedicínských oborů – odborný asistent
1999 – dosudMatiční gymnázium Ostrava, aprobace chemie - biologie

Odborné zaměření

Genetická toxikologie
Cytogenetika
Biologie
Didaktika biologie

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

člen krajské komise chemické olympiády

Jazykové znalosti

Angličtinastředně pokročilý
Němčinastředně pokročilý


Všechny publikace

Adamus, T. Fyzikální a chemické děje sledované mikroskopem. Biologie, chemie, zeměpis. 2015, roč. 24, č. 2015, s. 231-235. ISSN 1210-3349.
Daňková Kučerová, J., Kovář, P. a Adamus, T. Hymen, výhra či prokletí? Operační ambulantní hysteroskopie s použitím vaginoskopického přístupu u virginálních pacientek. Praktická gynekologie. 2014, roč. 18, s. 71-74. ISSN 1211-6645.
Daňková Kučerová, J., Kovář, P., Smetanová, D., Hynek, M. a Adamus, T. Management zjištění průchodnosti vejcovodů. Nově dostupná ambulantní metoda - hysterosalpingo-foam sonografie (HyFoSy). Praktická gynekologie. 2014, roč. 18, s. 242-245. ISSN 1211-6645.
Veřmiřovský, J. a Adamus, T. Seminář a cvičení z biologie 2.díl. 2014.
Adamus, T., Veřmiřovský, J., Drápalová, M., Maník, Z. a Rychtarčíková, P. Seminář a cvičení z chemie - Studijní texty. 2014.
Adamus, T. Úvod do biologie pro zdravotní laboranty. 2014.
Adamus, T. Úvod do biologie pro zdravotní laboranty. 2014.
Adamus, T. Obrazová mikroskopická analýza prokaryotních a eukaryotních organizmů - Cvičení z cytogenetiky. 2013.
Kovář, P. a Adamus, T. Vliv některých anestetik a sedativ na sexuální halucinace pacienta - podceňované forenzní riziko pro lékaře.. Praktická gynekologie. 2013, č. 17, s. 74-78. ISSN 1211-6645.
Adamus, T. Kdo je kdo? Významní vědci a jejich přínos biologii a medicíně.. Třinec: Univerzita třetího věku Třinec. 2012.
Adamus, T. Nukleové kyseliny. Třinec: Univerzita třetího věku Třinec. 2012.
Adamus, T. Obrazová analýza. In: Přednáška a worshop pro projekt ?Svět vědy - záhadný i zábavný?. Matiční gymnázium Ostrava: Matiční gymnázium Ostrava. 2012.
Adamus, T. Odborná stáž doktorandky LF UK v Hradci Králové: Mikronukleusd test. 2012.
Adamus, T. Interaktivně s počítačem, ale bez interaktivní tabule?. In: Sborník konference Počítač ve škole 2011.
Adamus, T. Interaktivně s počítačem, ale bez interaktivní tabule?. In: Počítač ve škole 2011. gymnázium v Novém Městě na Moravě. 2011.
Adamus, T. Nukleové kyseliny. 2011.
Adamus, T. Obrazová analýza. In: Sborník konference Počítač ve škole 2011.
Adamus, T. Obrazová analýza. In: Počítač ve škole 2011. gymnázium v Novém Městě na Moravě. 2011.
Adamus, T. O buňce. 2010.
Adamus, T., Mikulenková, I., Kůsová, J. a Pek, T. Professional Monitoring of Exposure to Genotoxic Chemicals Using Micronucleus Test.. In: Environmental Changes and Biological Assessment IV.. s. 7-11. ISBN 978-80-7368-451-8.
Adamus, T., Mikulenková , I., Kůsová, J. a Pek, T. Professional Monitoring of Exposure to Genotoxic Chemicals Using Micronucleus Test. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2008. Ostravská Univerzita, 2008.
Adamus, T., Mikulenková , I., Dobiáš, L., Havránková, J. a Pek, T. Cytogenetic methods and biomonitoring of occupational exposure to genotoxic factors. J. Appl. Biomed.. 2006, roč. 4, s. 197-203. ISSN 1214-0287.
Adamus, T., Mikulenková, I., Dobiáš, L., Havránková, J. a Pek, T. Cytogenetic methods and biomonitoring of occupational exposure to genotoxic factors.. J. Appl. Biomed.. 2006, roč. 4, s. 197-203. ISSN 1214-021X.
Adamus, T. a Veřmiřovský, J. E-Matiční ve výuce chemie. In: Sborník příspvěvků z konference Počítač ve škole 2006. Nové Město na Moravě: Gymnázium V.Makovského, 2006. Gymnázium V.Makovského, 2006. s. 5-5.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Závacká, I., Adamus, T., Kůsová, J., Donnelly, K. a Cizmas, L. H. Quartz and Carcinogenicity Risk on the Workplaces: Biomonitoring Results. In: 36th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society (EEMS). 1. vyd. Praha, kongersové centrum: 36th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society (EEMS), 2006. s. 211-211. ISBN 80-7368-193-5.
Mikulenková , I., Adamus, T., Kůsová, J., Pfeiferová, V. a Dobiáš, L. Sledování změn cytogenetických markerů pracovníků exponovaných v chemickém průmyslu. In: SCRIPTA FACULTATIS RERUM NATURALIUM. 1. vyd. s. 304-307.
Mikulenková, I., Adamus, T., Kůsová, J., Pfeiferová, V. a Dobiáš, L. Sledování změn cytogenetických markerů pracovníků exponovaných v chemickém průmyslu.. In: Environmental Changes and Biological Assessment III.. s. 304-307. ISBN 80-7368-201-X.
Dobiáš, L., Mikulenková , I., Adamus, T., Kůsová, J. a Pfeiferová, V. Sledování změn cytogenetických markerů pracovnůků exponovaných v chemickém průmyslu.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Zavacká, I., Kusová, J., Adamus, T. a Tomášková, H. The carcinogenic risk of occupational exposure to quartz dust: Biomonitoring results. In: Environmental Health in Central and Eastern Europe. s. 111-114. ISBN 1-4020-4844-0.
Adamus, T. Základy mikrobiologie a imunologie.. 2006.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Kůsová, J., Zavacká, I., Adamus, T., Mikulenková , I. a Tomášková, H. Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého. Změny biomarkerů genotoxicity u horníků kamenouhelných dolů a pracovnáků v kamenolomech. In: XXIX. Pachnerovy dny pracovního lékařství. s. 54-55. ISBN 80-7042-652-8.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Kůsová, J., Zavacká, I., Adamus, T., Mikulenková , I. a Tomášková, H. Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách pracovníků těžby a zpracování kamene. In: 27.pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti: 27.pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti 5.5.2004 NCO NZO Brno. s. 25-28. ISBN 80-7013-401-1.
Lehocká, H., Dobiáš, L., Zavacká, I., Adamus, T., Kůsová, J., Mikulenková , I., Tomášková, H. a Makowková, M. Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů. In: 27. pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti. s. 29-34. ISBN 80-7013-401-1.
Lehocká, H., Dobiáš, L., Zavacká, I., Adamus, T., Kůsová, J., Mikulenková , I., Tomášková, H. a Makowková, M. Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů. In: 27. pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti. s. 29-34. ISBN 80-7013-401-1.
Lehocká, H., Dobiáš, L., Zavacká, I., Adamus, T., Kůsová, J., Mikulenková , I., Tomášková, H. a Makowková, M. Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů. In: 27. pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti. s. 29-34. ISBN 80-7013-401-1.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Zavacká, I., Adamus, T., Kůsová, J., Mikulenková , I., Tomášková, H. a Makowková, M. Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černoúhelných dolů. In: 27. pracovní dny Česlé a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti: 27. pracovní dny Česlé a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti 5.5.2004 NCO NZO Brno. s. 29-34. ISBN 80-7013-401-1.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Kůsová, J., Zavacká, I., Adamus, T., Mikulenková , I. a Tomášková, H. Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách pracovníků těžby a zpracování kamene. In: 27. praconí dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti. NCO NZO Brno: Brno, 2004. Brno, 2004. s. 25-28. ISBN 80-7013-401-1.
Adamus, T., Mikulenková , I., Kůsová, J., Havránková, J. a Dobiáš, L. Příspěvek k využití cytogenetických vyšetřovacích metod při monitorování genotoxických faktorů pracovního prostředí. In: 27.pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti : 27.pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti 5.5.2004 NCO NZO Brno. s. 35-36. ISBN 80-7013-401-1.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Závacká, I., Kůsová, J., Adamus, T. a Tomášková, H. THE CARCINOGENIC RISK OF OCCUPATIONAL EXPOSURE TO QUARTZ DUST: BIOMONITORING RESULTS. In: Environmental Health in Central and Eastern Europe. s. 111-114. ISBN 978-1-4020-4844-9.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Zavacká, I., Šajnar, J. a Adamus, T. Genotoxické faktory prosředí a zdraví obyvatel Moravskoslezského regionu. In: Slavnostní konference k X.výročí založení Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity: Slavnostní konference k X.výročí založení Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity 2003-10-23 Ostrava, hotel Polský dům. s. 23-25. ISBN 80-7042-345-5.
Dobiáš, L., Havránková, J., Kůsová, J., Lochmanová, A. a Adamus, T. Test blastické transformace buněk periferních lymfocytů - perspektiva využití v genetické toxikologii. In: 24.PRACOVNÍ DNY České a slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti: 24.PRACOVNÍ DNY České a slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti 2001-11-09 . Brno: IDVPZ, Vinařská 6, 656 02, Brno, 2001. IDVPZ, Vinařská 6, 656 02, Brno, 2001. s. 43-46. ISBN 80-7013-331-7.
Dobiáš, L., Havránková, J., Kůsová, J., Lochmanová, A. a Adamus, T. Test blastické transformace buněk periferních lymfocytů-perspektiva využití v genetické toxikologii. In: Aktuální problematika genetické toxikologie. 1. vyd. s. 26-29. ISBN 80-7013-331-7.


AutorNázev práceTypRok
Hoňková KateřinaMetody automatického a klasického hodnocení mikrojader ve vztahu ke genotoxickému působenídiplomová 2013 
Bohačíková ŠárkaMikronukleus test a frekvence mikrojader při léčbě lupénkybakalářská 2014 
Jašová MarkétaCytogenetické metodybakalářská 2014 
Drahošová PetraCytogenetická metoda Mikronukleus testbakalářská 2012 
Hoňková KateřinaMikronukleus test a jeho využití při detekci genotoxikantůbakalářská 2011 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub