OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Fyzika (dvouoborové)
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyziky
Anotace oboru:Bakalářské dvouoborové studium je zaměřeno na získání oborově vědního základu obou oborů.
Do studijních plánů bakalářského studia jsou kromě povinných (mechanika, molekulová fyzika, elektřina a magnetismus, optika, laboratorní práce), zařazeny také předměty, které student volí podle svého dalšího plánovaného zaměření. Volbou těchto předmětů z nabídky bloku povinně volitelných a výběrových předmětů se může specializovat a připravit na přechod do širokého spektra navazujících magisterských programů odborného či vzdělávacího zaměření, resp. na přímý přechod do praxe.
Při zaměření na budoucí učitelskou profesi si student volí předměty pedagogicko-psychologických disciplin, absolvuje hospitace a náslechy, aby si vytvořil základní představu
o procesu vzdělávání a profesi pedagoga.
Profil absolventa:Absolvent během studia dále získá vědomosti a dovednosti ze základních kurzů fyziky jako např. mechanika, molekulová fyzika, elektřina a magnetismus, optika, dovednosti práce v laboratoři, ale i základní znalosti v oblasti práce s informacemi, zdokonalí se v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií. Získá také i odborné jazykové znalosti a zkušenosti s prezentací výsledků své práce. Obecně se předpokládá, že absolventi oborového studia fyziky budou pokračovat v některém z navazujících magisterských studií.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez PZ.
V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.
facebook
rss
social hub