OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
součásti názvu
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc. - bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze víceoborová studia

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Analytická chemie heterogenních systémů [CZ]doktorské4 rokykombinované
Analytická chemie heterogenních systémů [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Analytická chemie pevné fáze [CZ]navazující2 rokyprezenční
Aplikovaná informatika [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Aplikovaná informatika [CZ]bakalářské3 rokydistanční
Aplikovaná informatika [CZ]doktorské4 rokykombinované
Aplikovaná informatika [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Aplikovaná matematika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Aplikovaná matematika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování [CZ]doktorské4 rokykombinované
Applied Mathematics and Fuzzy modeling [AN]doktorské4 rokyprezenční
Applied Mathematics and Fuzzy modeling [AN]doktorské4 rokykombinované
Biofyzika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Biofyzika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Biofyzika [CZ]doktorské4 rokykombinované
Biofyzika [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Biologie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Biologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]navazující2 rokyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]navazující2 rokykombinované
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]doktorské4 rokykombinované
Environmentální geografie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Environmentální geografie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Experimentální biologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Experimentální biologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Fyzická geografie a geoekologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Fyzická geografie a geoekologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Chemie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Informační systémy [CZ]navazující2 rokyprezenční
Informační systémy [CZ]navazující2 rokykombinované
Informatika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Kartografie a geoinformatika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Modelování v environmentální geografii [CZ]navazující2 rokyprezenční
Ochrana a tvorba krajiny [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Ochrana a tvorba krajiny [CZ]navazující2 rokyprezenční
Politická a kulturní geografie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Politická a kulturní geografie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Politická a kulturní geografie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Politická a kulturní geografie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Systematická biologie a ekologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Systematická biologie a ekologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
facebook
rss
social hub