Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2007, Bryonora
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Ďuriš, Pavel Kozák, Tomáš Policar, Miloš Buřič
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy
 
Václav Krpeš, Miloš Zapletal
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Tomáš Gichner, Petra Lovecká, Lucie Kochánková, Martina Macková, Kateřina Demnerová
Rok: 2007, Mutation Research Genet. Toxicol. and Environ. Mutagen
článek v odborném periodiku
 
Petr Praus, Kateřina Malachová, M. Turicová, Zuzana Pavlíčková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Praus, Kateřina Malachová, M. Turicová, Zuzana Pavlíčková
Rok: 2007, Chemické zvesti
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Fojta, Petr Kostečka, Miroslav Trefulka, Luděk Havran, Emil Paleček
Rok: 2007, Analytical Chemistry
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Bulletin Československé společnosti mikrobiologické
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
J. Rusín, Karel Obroučka
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Jindřich Roháček, Jaroslav Starý, Jan Ševčík, Miloslav Vála
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Petra Hájková, Vítězslav Plášek, Michal Hájek, Blanka Shaw, Zbynek Hradílek
Rok: 2007, Phytologica Balcanica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Senckenbergiana Maritima
článek v odborném periodiku
 
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša
Rok: 2007, Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae
článek v odborném periodiku
 
Jan Kučera, Svatava Kubešová, Michal Hájek, Vítězslav Plášek
Rok: 2007, Bryonora
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Kateřina Malachová, Petra Patáková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Vítězslav Plášek, Sylwia Wierzcholska, Eva Mikulášková
Rok: 2007, Časopis slezského zemského muzea (A)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Kateřina Malachová, Zuzana Flegrová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Kateřina Malachová, Marian Marschalek
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Vítězslav Plášek, Ivana Marková
Rok: 2007, Acta Musei Moraviae
článek v odborném periodiku
 
Vítězslav Plášek, Sylwia Wierzcholska
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Vítězslav Plášek, Sylwia Wierzcholska
Rok: 2007, Nowellia Bryologica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Biologicko-ekologický klub (BEK), občanské sdružení
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Alicja Miszta, M. Boroń, P. Cuber, Aleš Dolný
Rok: 2007, -
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Ve službách archeologie
článek v odborném periodiku
 
Václav Krpeš, Jan Leugner
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007, Bryonora
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Lubomír Hanel
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace
 
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek, Pavel Marhoul
Rok: 2007, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Hana Pivoňková, Olga Tichá, Miroslav Fojta, Petr Pečinka
Rok: 2007, FEBS J
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
J. Trogl, G. Kuncová, L. Kubicová, P. Pařík, J. Hálová, Kateřina Demnerová, S. Ripp, G.S. Sayler
Rok: 2007, Folia Microbiol
článek v odborném periodiku
 
Vojtěch Novotný, Pavel Drozd, Scott Everet Miller, Miroslav Kulfán, Milan Janda, Yves Basset, George D. Weiblen
Rok: 2007, Science
článek v odborném periodiku
 
Kateřina Malachová, Dana Nováková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Eva Bulánková, Aleš Dolný, Dan Bárta
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Vítězslav Plášek, Hana Franková, Dominika Nociarová, Daniela Podstawková
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Stanislav Lusk, Bohumír Lojkásek, Karel Halačka, Věra Lusková
Rok: 2007, Bull.Lampetra, ZO ČSOP Vlašim
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Bronislaw Ondraszek
kapitola v odborné knize