Státní rigorózní zkouška na Přírodovědecké fakultě OU

O rigorózní zkoušku může požádat absolvent magisterského studijního programu, který získal akademický titul „magistr“. Po přihlášení ji může vykonat ve stejné oblasti studia, přičemž musí počítat s obhajobou rigorózní práce. Po úspěšném zvládnutí všech podmínek je mu u nás udělen titul „doktor přírodních věd“ – RNDr.

Informace poskytuje:

Ing. Monika Kočvarová
Ing. Monika Kočvarová
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity – Oddělení pro vědu a doktorské studium
Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
telefon.: 553 46 2114
e-mail:


obrázek

obrázek

obrázek


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 02. 2022