Centrum celoživotního vzdělávání

Naše Centrum celoživotního vzdělávání je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících (na základě této akreditace mohou ředitelé škol čerpat finanční prostředky vyčleněné na DVPP).

Číslo akreditace instituce: MSMT-1306/2023-5.

Centrum Celoživotního vzdělávání spolupracuje s jednotlivými součástmi naší Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a zastřešuje aktivity jednotlivých kateder, které jsou spojené s realizací studia a kurzů v rámci celoživotního vzdělávání.

Centrum Celoživotního vzdělávání organizuje rozšiřující studia, kurzy pro studenty i veřejnost a další akce.

Podrobnou nabídku najdete po kliknutí na tmavou dlaždici „Naše nabídka“ výše, kde si můžete vybírat hned z několika kategorií: Rozšiřující a specializační studia; Krátkodobé kurzy a semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; Další kurzy a studia; Univerzita třetího věku. Po rozkliknutí jednotlivých kategorií najdete seznam, z něhož můžete vybírat. V případě dotazů kontaktujte studijní referentku Centra CŽV Bc. Gabrielu Peroutkovou.


obrázek

obrázek


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 06. 2023