O Centru CŽV

Centrum celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících (na základě této akreditace mohou ředitelé škol čerpat finanční prostředky vyčleněné na DVPP).

Číslo akreditace instituce: MSMT – 4567/2017-1.

Centrum CŽV spolupracuje s jednotlivými katedrami PřF OU a zastřešuje aktivity jednotlivých kateder spojené s realizací studia a kurzů v rámci CŽV.

Centrum CŽV organizuje rozšiřující studia, kurzy pro studenty a veřejnost a další akce.

Těšíme se na Váš zájem o nabízená studia a kurzy a věříme, že si z naší nabídky vyberete.

V případě dotazů kontaktujte studijní referentku Centra CŽV Bc. Gabrielu Peroutkovou.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 07. 2019