Oddělení pro vědu a doktorské studium

doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity – Děkanát
Proděkan pro vědu a doktorské studium
telefon: 775 160 971, 553 46 2311
e-mail:

Ing. Monika Kočvarová
Ing. Monika Kočvarová
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity – Oddělení pro vědu a doktorské studium
Referentka pro vědu a doktorské studium
telefon: 553 46 2114
e-mail:

Informace o vědě na katedrách poskytnou také vedoucí kateder.


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 03. 2023