Oddělení pro vědu a doktorské studium

Proděkan pro vědu a doktorské studium
e-mail:
telefon:
553> 46> 2383
 
Referent pro vědu a doktorské studium
e-mail:
telefon:
553 46 2114


Informace o vědě na katedrách poskytnou také vedoucí kateder.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 11. 2016