Studuj na PřF OU!

Předkládáme 7 x 6 důvodů k výběru studia na některé z kateder naší Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Studuj na PřF OU!

Katedra biologie a ekologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie

Katedra fyziky

Katedra chemie

Katedra informatiky a počítačů

Katedra matematiky

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 02. 2020