Úřední deska

Admission requirements for doctoral study programmes for academic year 2023/2024

Document is in the *.pdf format. soubor pdf 0,11 MB

Dates of admission to doctoral studies for the Academic Year 2023/2024

Document is in the *.pdf. soubor pdf 0,10 MB

Harmonogram akademického roku na Přírodovědecké fakultě OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky – Mgr. Jan Skipala

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,22 MB

Oznámení o konání veřejné přednášky – Habilitační řízení - Mgr. David Fiedor, Ph.D.

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,25 MB

Oznámení o obhajobě disertační práce – Mgr. Adam Kočí

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,18 MB

Oznámení o obhajobě disertační práce – Viec Bui Quoc

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,20 MB

Podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Mathematics vyučovaných v anglickém jazyce do akademického roku 2023 – 2024

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,58 MB

Podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce do akademického roku 2023 – 2024

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,58 MB

Podmínky pro přijetí ke studiu doktorských studijních programů do akademického roku 2023 – 2024

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,31 MB

Termíny přijímacích pohovorů na Přírodovědecké fakultě - doktorské studium Akademický rok 2023/2024

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,14 MB