Úřední deska

Přijímací řízení k doktorskému studiu v akademickém roce 2020/2021 - studijní program Analytická chemie

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,23 MB

Přijímací řízení k doktorskému studiu v akademickém roce 2020/2021

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,21 MB

Oznámení o konání obhajoby disertační práce – Mgr. David Žihala

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,51 MB

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pro akademický rok 2020/2021 podle § 49 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů jsou zveřejněny na webových stránkách Přírodovědecké fakulty.

Harmonogram akademického roku na Přírodovědecké fakultě OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. ikona pdf