Úřední deska

Harmonogram akademického roku na Přírodovědecké fakultě OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Oznámení o konání habilitační přednášky – Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,44 MB

Oznámení o konání habilitační přednášky – RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,44 MB

Oznámení o konání obhajoby disertační práce – Arezoo Zohrabi

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,50 MB

Oznámení o konání obhajoby disertační práce – Ing. Miroslav Kopáček

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,44 MB

Oznámení o konání obhajoby disertační práce – Mgr. Tereza Stachurová

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,70 MB

Oznámení o konání přednášky v rámci řízení ke jmenování profesorem – doc. RNDr. Michal Bíl, Ph.D.

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,43 MB

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky – Ing. Marek Halada

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,43 MB

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky – Mgr. Michal Richtář

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,49 MB

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky – Mgr. Simona Šťastná

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,43 MB

Podmínky přijetí ke studiu do akademického roku 2022/2023 do doktorských studijních programů

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 2,12 MB

Podmínky pro přijetí ke studiu do akademického roku 2022/2023 do bakalářských a navazujících magisterských programů vyučovaných v českém jazyce

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,58 MB

Podmínky pro přijetí ke studiu do akademického roku 2022/2023 do bakalářského a navazujícího programu Mathematics vyučovaného v anglickém jazyce

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,38 MB