Úřední deska

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky Mgr. Martina Bartase

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Informace o druhém kole přijímacího řízení do doktorských studijních oborů pro akademický rok 2019/2020

Informace pro uchazeče o studium na Přírodovědecké fakultě OU.

Oznámení o konání obhajoby disertační práce Mgr. Jana Semera

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Oznámení o konání obhajoby disertační práce Mgr. Jany Branwen Helebrandové

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Oznámení o konání obhajoby disertační práce Mgr. Michala Hykela

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Oznámení o konání obhajoby disertační práce Mgr. Michala Mantiče

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Oznámení o konání obhajoby disertační práce Mgr. Nefize Ezgi Altinisik

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Oznámení o konání obhajoby disertační práce Mgr. Pavlíny Šlosarčíkové

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Oznámení o konání Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce Ing. Marty Bukáčkové

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Oznámení o konání Státní doktorské zkoušky Mgr. Jiřího Matuly

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Oznámení o konání Státní doktorské zkoušky Mgr. Adama Bartoně

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Oznámení o konání Státní doktorské zkoušky Mgr. Nikoly Burdíkové

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Oznámení o konání Státní doktorské zkoušky Mgr. Vojtěcha Molka

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pro akademický rok 2019/2020 podle § 49 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů jsou zveřejněny na webových stránkách Přírodovědecké fakulty.

Přijímací řízení k doktorskému studiu v akademickém roce 2019/2020

Informace pro uchazeče o studium na Přírodovědecké fakultě OU.

Harmonogram akademického roku na Přírodovědecké fakultě OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. ikona pdf