Úřední deska

Harmonogram akademického roku na Přírodovědecké fakultě OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Oznámení o konání obhajoby disertační práce – Amanda Tábita da Silva Albanaz

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,20 MB

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky – Mgr. Martin Prášek

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,21 MB

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky – Seyedhossein Ashrafikarahroudi

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,21 MB

Oznámení o konání státní rigorózní zkoušky – Mgr. Miroslav Kolos, Ph.D.

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,18 MB

Oznámení o konání veřejné přednášky – doc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,25 MB

Oznámení o konání veřejné přednášky – PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,26 MB

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf