Úřední deska

Dodatečné přijímací řízení - podmínky přijetí ke studiu do doktorských studijních programů do akademického roku 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,50 MB

Harmonogram akademického roku na Přírodovědecké fakultě OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky – Mgr. Kristýna Kundrátová

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,49 MB

Podmínky přijetí ke studiu do doktorských studijích programů do akademického roku 2022/2023 - pro uchazeče ukrajinského státního občanství či trvalého pobytu na území Ukrajiny

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,50 MB

Termíny přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě - doktorské studium Akademický rok 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,27 MB

Podmínky pro přijetí ke studiu do akademického roku 2022/2023 do bakalářských a navazujících magisterských programů vyučovaných v českém jazyce

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,58 MB

Podmínky pro přijetí ke studiu do akademického roku 2022/2023 do bakalářského a navazujícího programu Mathematics vyučovaného v anglickém jazyce

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,38 MB