Úřední deska

Oznámení o konání obhajoby disertační práce Mgr. Markéty Kirstové

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky Mgr. Kristýny Schuchové

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pro akademický rok 2019/2020 podle § 49 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů jsou zveřejněny na webových stránkách Přírodovědecké fakulty.

Přijímací řízení k doktorskému studiu v akademickém roce 2019/2020

Informace pro uchazeče o studium na Přírodovědecké fakultě OU.

Harmonogram akademického roku na Přírodovědecké fakultě OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. ikona pdf