Úřední deska

Oznámení o konání obhajoby disertační práce – Mgr. Adam Bartoň

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,44 MB

Oznámení o konání obhajoby disertační práce – Mgr. Vojtěch Molek

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,44 MB

Podmínky přijetí ke studiu do doktorských studijních programů do akademického roku 2021/2022

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,49 MB

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pro akademický rok 2021/2022 podle § 49 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů jsou zveřejněny na webových stránkách Přírodovědecké fakulty.

Harmonogram akademického roku na Přírodovědecké fakultě OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. ikona pdf