Úřední deska

Admission requirements for doctoral study programme Applied Informatics for academic year 2024/2025

Document is in the *.pdf soubor pdf 0,09 MB

Dates of admission interview for doctoral study for the academic year 2024/2025

Document is in the *.pdf soubor pdf 0,10 MB

Harmonogram akademického roku na Přírodovědecké fakultě OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Oznámení o konání obhajoby disertační práce – Mgr. Ing. Marek Halada

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,18 MB

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky – Mgr. Eva Bílková

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,21 MB

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky – Mgr. Michaela Drgová

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,21 MB

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky – Mgr. Simona Kubičková

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,21 MB

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky – Mgr. Vojtěch Bonczek

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,21 MB

Podmínky pro přijetí ke studiu doktorského studijního programu Aplikovaná informatika do akademického roku 2024/2025

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,27 MB

Podmínky pro přijetí ke studiu doktorských studijních programů do akademického roku 2023/2024 - dodatečné přijímací řízení

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,28 MB

Podmínky pro přijetí ke studiu doktorských studijních programů do akademického roku 2024/2025

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,33 MB

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Termíny přijímacích pohovorů do doktorských programů do akademického roku 2024/2025

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,13 MB