Úřední deska

Informace o druhém kole přijímacího řízení do doktorských studijních oborů pro akademický rok 2019/2020

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pro akademický rok 2019/2020 podle § 49 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů jsou zveřejněny na webových stránkách Přírodovědecké fakulty.

Harmonogram akademického roku na Přírodovědecké fakultě OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. ikona pdf